Sierpień 2014

Deregulacja

Iwo Fisz        18 sierpnia 2014        3 komentarze

Deregulacja zawodu urbanisty wymusiła zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zabudowa na gruntach klas I-III u Prezydenta

Iwo Fisz        04 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Prezydent odmówił podpisania ustawy nowelizującej ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.