Listopad 2014

Tandetna forma

Iwo Fisz        17 listopada 2014        Komentarze (1)

Nie od dziś wiadomo, że Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych to świetne narzędzie dla każdego, kto zajmuje się prawem administracyjnym. Część orzeczeń jest powtarzalna, ale czasem można spotkać takie fragmenty, jak poniżej. Ten dotyczy akurat przepisu art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli zasady dobrego sąsiedztwa: (…) nie można przyjąć, że garaż o […]

Prof. Niewiadomski rezygnuje

Iwo Fisz        10 listopada 2014        2 komentarze

Prof. Niewiadomski zrezygnował z przewodniczenia Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotowuje Kodeks urbanistyczno-budowlany.