Grudzień 2014

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Iwo Fisz        22 grudnia 2014        Komentarze (0)

Dnia 18 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok dotyczący art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Warunki zabudowy dla urządzeń infrastruktury technicznej

Iwo Fisz        18 grudnia 2014        Komentarze (0)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje szczególne regulacje przy budowie urządzeń infrastruktury technicznej.