Maj 2015

O wyższości matki nad teściową…

Iwo Fisz        18 maja 2015        2 komentarze

Przepisy o opłacie skarbowej przewidują zwolnienie od tej opłaty, jeśli pełnomocnictwa udzielono wstępnemu, ale już nie teściowej.