Wrzesień 2015

Zabudowa na gruntach klas I-III – zmiany

Iwo Fisz        20 września 2015        264 komentarze

Odkąd powstał blog, odpowiedziałem na setki Waszych maili i pytań. Nie prowadzę statystyki, ale mogę w ciemno powiedzieć, że najwięcej z nich dotyczyło kwestii budowy na gruntach rolnych klasy III. Temat ten doczekał się kilku wpisów – zwłaszcza o dopuszczalności zabudowy i opłatach z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 10 października 2015 r. w życie […]

Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew

Iwo Fisz        14 września 2015        10 komentarzy

  Wczoraj, będąc u moich rodziców poza miastem, zwróciłem uwagę, że przydałoby się przyciąć kilka drzew. To dobra okazja, aby napisać, że ustawa o ochronie przyrody, w brzmieniu nadanym nowelizacją, o której pisałem poprzednio, zawiera istotne regulacje w tym zakresie. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, […]

Rewolucja w ochronie drzew

Iwo Fisz        06 września 2015        Komentarze (0)

Dnia 28 lipca 2015 r. ogłoszono ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zapoznasz się z nią tutaj. Część tej ustawy weszła w życie 28 sierpnia 2015 r. Nowelizacja istotnie zmienia przepisy ustawy o ochronie przyrody, dotyczące ochrony zadrzewień. Omówienie wszystkich z nich to nie materia na […]