Styczeń 2016

Brak oceny oddziaływania na środowisko

Iwo Fisz        29 stycznia 2016        Komentarze (1)

Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem – powiedział inżynier Mamoń. W prawie jest podobnie. Lubimy rozwiązania typowe, klasyczne. Podobne do tego, co znamy. Dlatego takie problemy sprawa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Charakteryzuje się ona wieloma odmiennościami procesowymi w […]

Nowe zasady obrotu ziemią rolną – od 1 maja 2016 r.

Iwo Fisz        05 stycznia 2016        510 komentarzy

Tempo prac legislacyjnych nie zwalnia. Jak można było przypuszczać, nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego została znowelizowana jeszcze przed jej wejściem w życie. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm i Senat nowelizację, odraczającą wejście w życie nowej ustawy do 1 maja 2016 r. Została ona podpisana 21 grudnia i ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 2179. Nowe […]