Marzec 2016

NSA i RPO za jawnością

Iwo Fisz        22 marca 2016        Komentarze (0)

Dzisiejszy wpis jest krótki, ale ważny. Nie dotyczy on zagospodarowania przestrzennego, ale informacji publicznej. Wczoraj NSA wydał rozstrzygnięcie w sprawie bardzo istotnego z punktu widzenia jawności informacji pytania prawnego: “Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed […]

Dawno, dawno temu…. w marcu 2013 r. pisałem o tym, że warunki zabudowy można ustalić dla części działki ewidencyjnej. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu na to pozwalają, choć inne regulacje dotyczące procesu inwestycyjnego nie są spójne z tym rozwiązaniem. Prawo budowlane nie definiuje działki budowlanej. Jej definicja zawarta jest w przepisie art. 2 pkt 12 […]

Stosowanie ustawy o ochronie gruntów rolnych na terenach miast

Iwo Fisz        11 marca 2016        28 komentarzy

Każdy, to zajmuje się problematyką procesu inwestycyjnego ma świadomość, że jednym z istotnych jego elementów jest kwestia przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W tym wpisie chciałbym omówić to w kontekście gruntów rolnych w miastach. Obecnie, przepisy ustawy znajdują zastosowanie do gruntów rolnych na obszarach miast, za wyjątkiem przepisów rozdziału 2, czyli art. 6-10a ustawy, dotyczących […]