Kwiecień 2016

Grunty rolne – ustanowienie hipoteki

Iwo Fisz        25 kwietnia 2016        248 komentarzy

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw przewiduje istotną zmianę w ustanawianiu hipotek na nieruchomościach rolnych. Nowelizacja zakłada dodanie art. 68 ust. 2a w ustawie o księgach wieczystych i hipotece: Suma hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. […]

Grunty rolne – zmiany wprowadzone przez Senat

Iwo Fisz        14 kwietnia 2016        78 komentarzy

Na stronach Sejmu pojawił się tekst ustawy przyjęty przez Senat. Spośród ponad 50 poprawek, przyjęto jedynie kilka z nich (większość ma charakter redakcyjny). Teraz zmianami wprowadzonymi przez Senat ma zająć się Sejm. Są natomiast bardzo ważne zmiany merytoryczne: ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha prawo pierwokupu […]

Grunty rolne – ustawa przyjęta przez Senat

Iwo Fisz        14 kwietnia 2016        12 komentarzy

Senat na wczorajszym posiedzeniu przyjął ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – z poprawkami. Ustawę przyjęto stosunkiem głosów: 58 głosów za, 29 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się. Dziś powinien być dostępny tekst ustawy z uwzględnieniem poprawek Senatu.   Iwo Fisz

Grunty rolne – darowizna na rzecz dzieci

Iwo Fisz        05 kwietnia 2016        292 komentarze

Wpisy dotyczące ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wywołały sporą dyskusję. Najwięcej pytań dotyczy możliwości dokonania darowizny nieruchomości rolnej. Ustawa w brzmieniu uchwalonym dnia 31 marca 2016 r. przewiduje, że nabyć nieruchomość rolną może osoba bliska. Przez osoby bliskie rozumie się  zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające […]

Grunty rolne – ustawa uchwalona

Iwo Fisz        04 kwietnia 2016        420 komentarzy

Dnia 31 marca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Tekst ustawy można przeczytać TUTAJ. W toku prac, odrzucone zostały poprawki, które miały zawęzić stosowanie ustawy. W konsekwencji, istotne ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi (spoza Zasobu Własności Rolnej SP) ma zastosowanie mają mieć zastosowanie […]