Maj 2016

Grunty rolne – prawo pierwokupu ANR

Iwo Fisz        16 maja 2016        56 komentarzy

Piszę właśnie ze Szczecina, gdzie prowadzę dziś szkolenie dotyczące obrotu gruntami rolnymi. Z tej okazji, dzisiejszy wpis dotyczy prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych. Prawo pierwokupu przysługuje ANR w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych, jeśli z takiego prawa nie skorzystał dzierżawca lub gdy nie ma dzierżawcy uprawnionego do pierwokupu. W przeciwieństwie do poprzedniego brzmienia ustawy, prawo pierwokupu […]

Grunty rolne – obowiązki nabywcy nieruchomości

Iwo Fisz        13 maja 2016        72 komentarze

Dotychczasowe wpisy o ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego poświęcałem głównie możliwości nabycia nieruchomości rolnej. Nabycie nieruchomości to jednak nie koniec problemów związanych z tą ustawą. Ustawa przewiduje poważne obowiązki związane z nabyciem nieruchomości rolnej. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat […]