Posts in Category

Bez kategorii

Tarcza 4.0. zmienia art. 12b ustawy z 2 marca 2020 r., czyi tzw. specustawy covidowej. Ustawa ta pozwalała dotychczas inwestorowi na dokonanie szeregu prac, które normalnie wymagałyby m.in. uzyskania pozwolenia na budowę. Po zmianach możliwa jest ich realizacja w „trybie uproszczonym”, tj. bez zastosowania przepisów np. prawa budowlanego czy ustawy ochronie zabytków. Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0. weszła w życie kilka dni temu.  Utrzymanie ciągłości istotnych usług Po zmianie wprowadzoną Tarczą 4.0. inwestor nadal może skorzystać z „trybu uproszczonego”, ale tylko jeśli projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont,

W sierpniu 2018 r. w życie weszła ustawa określana powszechnie jako Lex Deweloper lub specustawa mieszkaniowa, a nosząca nazwę ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta nie spotkała się z przyjaznym przyjęciem ze strony środowiska praktyków. Zarówno architekci i urbaniści, jak i prawnicy, poświęcili sporo czasu dyskusji nad zagrożeniami, jakie dla ładu przestrzennego generuje ta ustawa.

Sejm i Senat przyjęły ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona znaczne zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi (i konsekwencjach tego obrotu). Niestety, ustawa jest bardzo obszerna, stąd na początek wskażę na najważniejsze – w mojej ocenie – zmiany, które ona wprowadza:

W najnowszym numerze „Nieruchomości” wydawnictwa C.H. Beck (nr 4/2019) ukazał się mój artykuł pt. „Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz koszty postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego”. Tekst dotyczy problematyki art. 398 Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r. Poruszyłem w nim kwestie: wysokości opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo (art. 398 ust. 4 Prawa wodnego) i momentu ich pobierania od wnioskodawcy, a także kosztów postępowania.

W najnowszym numerze miesięcznika „Sylwan”, opublikowano artykuł pod tytułem „Wybrane aspekty prawne cechowania drewna”, którego jestem współautorem. Pozostałymi autorami są: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK oraz dr Tomasz Brzezicki. Sylwan to najstarsze w Polsce leśne czasopismo naukowe, które ukazuje się od 1820 roku. Artykuł w pliku PDF jest dostępny pod tym adresem. Serdecznie zapraszam do lektury!

1 2 3 14 Strona 1 z 14