Posts in Category

Bez kategorii

W najnowszym kwartalniku Casus, wydawanym przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, ukazał się artykuł pt. Nakłady użytkownika wieczystego w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, którego jestem współautorem. Artykuł porusza problematykę możliwości zaliczenia nakładów, poczynionych przez użytkownika wieczystego: na budowę urządzeń infrastruktury technicznej wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu (przy czym muszą być to nakłady konieczne). Przepisy u.g.n. pozwalają na uzyskanie przez użytkownika wieczystego preferencji w przypadku aktualizacji opłaty rocznej. Warto więc znać swoje uprawnienia w tym zakresie. Zapraszam do lektury pod tym adresem. Iwo Fisz zdjęcie: https://www.pexels.com/photo/field-sky-nature-agriculture-7976/, licencja CC0

W ostatnich wpisach zajmowałem się głównie tematyką gruntów rolnych. W ostatnich dniach zapadł ważny wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu dotyczący odszkodowania od gminy w związku z wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok dotyczy nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka, gdzie dawniej mieścił się Tormięs, a wcześniej miejska rzeźnia. Plan miejscowy zakłada budowę osiedla mieszkaniowego, natomiast powodowie twierdzili, że wcześniej można było tam wznieść zabudowę usługową. Na pewnym etapie mówiło się nawet, że będzie tam „drugie centrum” Torunia. Spór między byłymi właścicielami a Miastem trwa już od dawna. Początkowo kierowane pod

Dawno, dawno temu…. w marcu 2013 r. pisałem o tym, że warunki zabudowy można ustalić dla części działki ewidencyjnej. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu na to pozwalają, choć inne regulacje dotyczące procesu inwestycyjnego nie są spójne z tym rozwiązaniem. Prawo budowlane nie definiuje działki budowlanej. Jej definicja zawarta jest w przepisie art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające

Histora zazwyczaj wygląda tak – podejmujesz decyzję, że masz dość mieszkania w bloku. Czas na własny dom. Własny ogród. Własny garaż. Bez zgiełku miasta i hałasującego sąsiada z wiertarką. Jeździsz z pośrednikami, oglądasz. W końcu kupujesz wymarzoną działkę. Kredyt, notariusz, podatek i inne formalności. Zaczynasz starania o budowę domu. Kilka miesięcy później otrzymujesz z urzędu decyzję odmowną. Dowiadujesz się, że nie możesz go zbudować, bo Twoja działka obejmuje grunt klasy I-III, na którym nie wolno budować. Dramat. *** Taki scenariusz (oczywiście, w uproszczeniu), był udziałem wielu osób, którym nowelizacja ustawy o

Po nowej stronie Kancelarii, przyszedł również czas na odświeżenie wyglądu bloga.  Zmiana ta jest częściowo związana z tym, że od 7 lipca 2015 r. mogę wykonywać zawód radcy prawnego, na co wskazuje zmieniona notka po lewej stronie. Zapraszam do dzielenia się wrażeniami i uwagami związanymi z nową szatą graficzną!   Iwo Fisz

1 2 3 4 5 14 Strona 3 z 14