lokalizacja inwestycji celu publicznego

Memento mori

Iwo Fisz        30 lipca 2013        7 komentarzy

Cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Przeniesienie decyzji lokalizacyjnej

Iwo Fisz        28 marca 2013        10 komentarzy

Obowiązująca ustawa nie pozwala na przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Uzgodnienie warunkowe – dlaczego nie powinno mieć miejsca

Iwo Fisz        10 stycznia 2013        2 komentarze

Uzgodnienie warunkowe – dlaczego nie powinno mieć miejsca

Jak zablokować budowę

Iwo Fisz        29 października 2012        3 komentarze

Jak zablokować niechcianą inwestycję?

Warunki zabudowy a odszkodowanie od gminy

Iwo Fisz        16 stycznia 2012        4 komentarze

Czy decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może powodować powstanie prawa do odszkodowania od gminy?