odszkodowanie

17 milionów odszkodowania

Iwo Fisz        03 czerwca 2016        4 komentarze

W ostatnich wpisach zajmowałem się głównie tematyką gruntów rolnych. W ostatnich dniach zapadł ważny wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu dotyczący odszkodowania od gminy w związku z wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyrok dotyczy nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka, gdzie dawniej mieścił się Tormięs, a wcześniej miejska rzeźnia. Plan miejscowy zakłada budowę osiedla mieszkaniowego, […]

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Iwo Fisz        22 grudnia 2014        Komentarze (0)

Dnia 18 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok dotyczący art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Budowa wiatraków: 182 miliony zł odszkodowania?

Iwo Fisz        09 listopada 2012        2 komentarze

Inwestor domaga się od Gminy Krzywiń kwoty 182 milionów złotych odszkodowania związanego z niewprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pojawił się projekt standardu wyceny odszkodowań i wynagrodzeń dla lokalizacji urządzeń przesyłowych w planach miejscowych i decyzjach WZ.

Kolejny wyrok przeciwko Miastu Zakopane

Iwo Fisz        18 maja 2012        2 komentarze

Miasto Zakopane przegrało kolejny proces o odszkodowanie po wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.