renta planistyczna

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Iwo Fisz        28 marca 2018        Komentarze (0)

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja “Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości“, której jestem współautorem.  Wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim i prof. Wojciechem Morawskim zajęliśmy się tematyką: opłaty planistycznej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej, roszczeń związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Publikacja przedstawia praktyczne spojrzenie na tę problematykę, z […]

Renta planistyczna – wymierzenie opłaty wobec członków zarządu

Iwo Fisz        20 marca 2013        4 komentarze

Niedopuszczalne jest wymierzenie renty planistycznej wobec reprezentantów strony postępowania.

Renta planistyczna – kto płaci?

Iwo Fisz        18 marca 2013        5 komentarzy

Renta planistyczna obciąża właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, która została zbyta. W praktyce, okazuje się, że ustalenie, kto zbył nieruchomość, nie zawsze jest takie proste. Co ciekawe, za taką sytuację nie zawsze należy winić organ. Zdarza się bowiem, że umowa w formie aktu notarialnego, na podstawie której zbyto nieruchomość, zawiera wewnętrznie sprzeczne postanowienia. Taka sytuacja miała przykładowo miejsce […]

Dziś post krótki, ale treściwy. Art 61 p.p.s.a. przewiduje możliwość wstrzymania wykonania decyzji zaskarżonej do WSA – przepis ten dotyczy również decyzji ustalających rentę planistyczną. Tę normę prawną zastosował WSA w Krakowie w postanowieniu w sprawie II SA/Kr 1161/11. Poniżej wstawiam uzasadnienie rozstrzygnięcia w całości: Wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować skutki trudne do odwrócenia. Z tego […]

Renta planistyczna – jak bronić się przed odsetkami

Iwo Fisz        27 lutego 2013        4 komentarze

Renta planistyczna — jak bronić się przed odsetkami