Posts in Category

warunki zabudowy

… a mówiąc precyzyjniej, na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na wydawanie warunków zabudowy trzeba patrzeć nie tylko z perspektywy wnioskodawcy i możliwości zagospodarowania terenu. Wydawanie warunków zabudowy, jako część gospodarki planistycznej gminy, to codzienna działalność organów gminy. Ktoś te zadania musi realizować.

1 8 9 10 Strona 10 z 10