Posts in Category

zagospodarowanie przestrzenne

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja „Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości„, której jestem współautorem.  Wspólnie z dr. Tomaszem Brzezickim i prof. Wojciechem Morawskim zajęliśmy się tematyką: opłaty planistycznej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty adiacenckiej, roszczeń związanych z wprowadzeniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Publikacja przedstawia praktyczne spojrzenie na tę problematykę, z naciskiem na orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych. Serdecznie zachęcam do lektury! Iwo Fisz

Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która ma istotnie ograniczyć budowę elektrowni wiatrowych. Ustawa budzi duże kontrowersje zarówno wśród inwestorów, jak i wśród właścicieli nieruchomości. Ustawa przewiduje znaczne zmiany w lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowych. W skrócie, można ją streścić następująco: lokalizacja elektrowni następuje wyłącznie w planie miejscowym, odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych (lub mieszanych z funkcją mieszkalną) musi wynosić minimum dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej; odległości te uwzględnia się w aktach planistycznych i w rozstrzygnięciach w sprawach indywidualnych, plany miejscowe przewidujące lokalizację elektrowni wiatrowych muszą określać jej maksymalną całkowitą wysokość

Histora zazwyczaj wygląda tak – podejmujesz decyzję, że masz dość mieszkania w bloku. Czas na własny dom. Własny ogród. Własny garaż. Bez zgiełku miasta i hałasującego sąsiada z wiertarką. Jeździsz z pośrednikami, oglądasz. W końcu kupujesz wymarzoną działkę. Kredyt, notariusz, podatek i inne formalności. Zaczynasz starania o budowę domu. Kilka miesięcy później otrzymujesz z urzędu decyzję odmowną. Dowiadujesz się, że nie możesz go zbudować, bo Twoja działka obejmuje grunt klasy I-III, na którym nie wolno budować. Dramat. *** Taki scenariusz (oczywiście, w uproszczeniu), był udziałem wielu osób, którym nowelizacja ustawy o

1 2 3 8 Strona 1 z 8