Dlaczego doręczenie decyzji o warunkach zabudowy stronom to zły pomysł?

Iwo Fisz        22 czerwca 2012        Komentarze (0)

W postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy doręcza się pisma i decyzje wszystkim stronom. W jednym z poprzednich wpisów wskazywałem, że jest to procedura dość kosztowna.

Wadliwe doręczenie lub niedoręczenie korespondencji może powodować poważne skutki procesowe, choćby uchylenie decyzji i przekazanie sprawy ponownie do rozpoznania przez organ I instancji z powodu nie zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu (art. 10 K.p.a.) albo nawet wznowienie postępowania i ponowne orzeczenie co do istoty sprawy (art. 145 par. 1 pkt 4 K.p.a.). Sądy i doktryna są co do tego zgodne.

Problem w tym, że sama konstrukcja doręczania pism w sprawie warunków zabudowy wszystkim stronom jest – moim zdaniem – niedoskonała.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Chcesz postawić budynek pod prowadzenie działalności gospodarczej.  Właścicielem sąsiedniej działki był pan Janusz, który kiedyś kupił kawałek pola, podzielił na działki i część sprzedał. Normalna sprawa. Pan Janusz niestety zmarł i działka przypadła dwójce jego  dzieci. Jedno mieszka na 2. końcu Polski, drugie w Warszawie. Nigdy żadnego z nich nie widziałeś na oczy, wyprowadzili się od rodziców 15 lat temu. Występujesz o warunki zabudowy. Projekt, uzgodnienia, wszystko OK, decyzja. I co? Odwołanie. Córka skarży się, że kiedyś tam będzie chciała zamieszkać, a Twój warsztat zakłóci spokój zamieszkania na ojcowiźnie. SKO uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wójt/burmistrz/prezydent prowadzi jeszcze raz postępowanie, tym razem ostrożniej i ustala warunki zabudowy. Znów odwołanie z tożsamą argumentacją. Mija już ok. 8 miesięcy, jak starasz się o decyzję, a końca nie widać.

Sytuacja jest wymyślona, ale bardzo często spotykana. Przepis każe uznać, że właściciel sąsiedniej działki ma interes prawny w tym, żeby brać udział w postępowaniu – zabudowa wpływa na jego sytuację. W konsekwencji, organ doręcza wszystkie pisma wszystkim stronom.

Tu leży problem. Córka nigdy się nie interesowała działką. Gdyby nie obowiązek doręczania pism, to nie wiedziałaby o tym, że chcesz postawić budynek i w nim prowadzić działalność. W ogóle by jej to nie przeszkadzało.

Uważam, że trafniejszy byłoby umieszczanie ogłoszeń na nieruchomości, że toczy się postępowanie w sprawie wydania warunków zabudowy (coś na kształt żółtych tablic na placu budowy) i publikowanie tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Masz coś do powiedzenia na temat inwestycji – proszę bardzo, wyraź swoje zdanie. Ale niech ogłoszenie dociera do osób, które realniezainteresowane tym, co się na nieruchomości dzieje – a nie do człowieka, którego z nieruchomością wiąże tylko zapis w ewidencji gruntów.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: