Druga decyzja o opłacie adiacenckiej

Spotkałem się niedawno z ciekawą sytuacją w postępowaniu, gdzie przedmiotem była opłata adiacencka.

Organ ustalił opłatę adiacencką związaną ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek stworzenia możliwości podłączenia do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Strona nie zaskarżyła tej decyzji i stała się ona ostateczna.

Po niedługim czasie, organ stwierdził, że pomylił się w wyliczeniu wysokości opłaty adiacenckiej i chciałby ustalić ją w innej wysokości – ok. połowę niższej. W pierwszej decyzji nie uwzględniono bowiem nakładów właściciela.

Organ wydał więc nową decyzję i ustalił opłatę z tego samego tytułu w niższej kwocie.

Takie postępowanie jest nieprawidłowe. W sprawie rozstrzygniętej już decyzją ostateczną nie można wydać kolejnej decyzji. Decyzja taka dotknięta jest wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.).

Prawidłowe byłoby zatem wznowienie z urzędu postępowania zakończonego wydaniem pierwszej decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.) i wydanie – w następstwie wznowienia – rozstrzygnięcia merytorycznego. Nieprawidłowe jest natomiast wydawanie ponownie decyzji w sprawie już rozstrzygniętej decyzją ostateczną.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Daniel pisze:

    A czy nie można było zrobić tego na podstawie art. 154 kpa?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *