Druga decyzja o opłacie adiacenckiej

Iwo Fisz        09 października 2013        2 komentarze

Spotkałem się niedawno z ciekawą sytuacją w postępowaniu, gdzie przedmiotem była opłata adiacencka.

Organ ustalił opłatę adiacencką związaną ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek stworzenia możliwości podłączenia do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Strona nie zaskarżyła tej decyzji i stała się ona ostateczna.

Po niedługim czasie, organ stwierdził, że pomylił się w wyliczeniu wysokości opłaty adiacenckiej i chciałby ustalić ją w innej wysokości – ok. połowę niższej. W pierwszej decyzji nie uwzględniono bowiem nakładów właściciela.

Organ wydał więc nową decyzję i ustalił opłatę z tego samego tytułu w niższej kwocie.

Takie postępowanie jest nieprawidłowe. W sprawie rozstrzygniętej już decyzją ostateczną nie można wydać kolejnej decyzji. Decyzja taka dotknięta jest wadą nieważności (art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.).

Prawidłowe byłoby zatem wznowienie z urzędu postępowania zakończonego wydaniem pierwszej decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a.) i wydanie – w następstwie wznowienia – rozstrzygnięcia merytorycznego. Nieprawidłowe jest natomiast wydawanie ponownie decyzji w sprawie już rozstrzygniętej decyzją ostateczną.

Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daniel Październik 15, 2013 o 08:36

A czy nie można było zrobić tego na podstawie art. 154 kpa?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Październik 15, 2013 o 08:52

Nie można. Przepisy art. 154 i 155 k.p.a. służą do zmiany decyzji ostatecznych, które są prawidłowe. Nie można “naprawiać” wad z art. 145 i 156 k.p.a. poprzez zmianę decyzji na podstawie art. 154 i 155 k.p.a.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: