Gdzie można wypić, czyli o zakazie sprzedaży alkoholu

Iwo Fisz        24 maja 2012        3 komentarze

Dziś wpis, którego tematem będzie pośrednio zagospodarowanie przestrzenne – chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu i lokalizację miejsc sprzedaży alkoholu.

Kwestii tych nie reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ta sama ustawa wprowadza zakaz sprzedaży alkoholu:

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:

1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich;

2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników;

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeń;

4) w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa;(…)

6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

Liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży ustala rada gminy (rada miasta) w drodze uchwały.

Ponadto, rada gminy (rada miasta) ustala, w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Liczba punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), oraz usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych powinny być dostosowane do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przykładem takiej uchwały jest Uchwała Nr V/ 38 /03 Rady Gminy Lipno z dnia 30 kwietnia 2003 roku, która zawiera takie postanowienia:

1.     Ustalając   usytuowanie   punktów     sprzedaży i    podawania     napojów alkoholowych  oraz  wydając  zezwolenie  na  sprzedaż,  podawanie  tych napojów Wójt Gminy Lipno kieruje się zasadą, że punkty te  powinny być zlokalizowane zgodnie z niżej podanymi warunkami :1/  przy sprzedaży napojów alkoholowych zachowana musi być odległość punktu nie mniejsza  niż 50 m  w stosunku do następujących obiektów :

a/ placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych tj.

–         przedszkoli,

–         żłobków,

–         szkół,

–         rodzinnych domów dziecka;

b/ obiektów kultu religijnego tj.:

–         kościołów,

–         kaplic;

c/ placówek służby zdrowia :

–         ośrodków zdrowia;

d/ wiejskich obiektów rekreacji i sportu;

e/ miejsc zbiorowego żywienia tj.:

–         stołówek szkolnych,

–         stołówek zakładowych.

2/ przez odległość, o której mowa w punkcie 1 należy rozumieć odległość w ciągu komunikacyjnym od wejścia na jedną posesję w stosunku do drugiej posesji (brama do bramy, wejście do wejścia);

3/ zabrania się spożywania napojów alkoholowych  na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożywania w miejscu, w punkcie sprzedaży tych napojów.

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie są zasady lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu w Twoim mieście czy gminie, zadzwoń do Urzędu Gminy (Miasta) lub odwiedź stronę internetową Urzędu – znajdziesz na niej odpowiednią uchwałę Rady Gminy (Miasta).

Nie wiesz, jak zinterpretować uchwałę Rady Gminy (Miasta)? Napisz do mnie.

Image(s): FreeDigitalPhotos.net Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Temelin Maj 25, 2012 o 01:11

Zawsze mnie to zastanawiało – te przykładowe 50 metrów liczymy jak ? W linii prostej czy od wejścia do wejścia ? Ostatnio czytałem o jakimś sklepikarzu, który przed wejściem do sklepu zrobił mały labirynt, żeby trasa miała więcej niż wymagane 100 metrów (brakowało mu bodajże kilku metrów).
http://www.mmpoznan.pl/318949/2010/8/22/spoza-miasta-musial-zbudowac-labirynt-przed-sklepem-by-dostac-koncesje-na-sprzedaz-wodki?category=spozaMiasta

Inny wykuł drzwi z drugiej strony budynku…

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 25, 2012 o 07:24

Drzwi z drugiej strony – zgoda, kilka metrów da się na tym zarobić.

Labirynt mnie nie przekonuje – w końcu chodzi o “odległość” a nie o “drogę”, zwłaszcza osoby, która sprzedawanych specjałów nadużyje:). Chyba zatem należy liczyć wg ciągów komunikacyjnych, ale bez uwzględnienia labiryntów, tego, że przejście dla pieszych jest 35 m dalej i trzeba przejść z punktu X do pasów, a potem z pasów do sklepu, przez co odległość by rosła.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: