Glosa do wyroku II SA/Bd 505/12

Duża ilość pracy i nauka na aplikacji sprawiły, że zapomniałem wspomnieć, że w poprzednim, wiosennym numerze Casusa pojawiła się glosa autorstwa dr. T. Brzezickiego i moja do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 11 lipca 2012 r., wydanego w sprawie o sygnaturze II SA/Bd 505/12.

Głównym problemem omawianym w wyroku i w glosie jest kwestia reprezentacji strony, która w postępowaniu przez organem pierwszej instancji była reprezentowana przez prezesa zarządu oraz pełnomocników, którzy nie wykazał swojego umocowania. Strona, niezadowolona z rozstrzygnięcia, złożyła odwołanie od decyzji, będąc reprezentowana przez prezesa zarządu, który należycie wykazał swoje umocowanie.

Rozpatrując odwołanie, organ drugiej instancji uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia z uwagi na wadliwą reprezentację wnioskodawcy, jednak WSA w Bydgoszczy zakwestionował to stanowisko i stwierdził, że złożenie odwołania konwaliduje wcześniejszą wadliwość reprezentacji strony.

Wyrok wraz z glosą przeczytasz tutaj – Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 505/12.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *