Glosa do wyroku II SA/Bd 505/12

Iwo Fisz        22 lipca 2013        Komentarze (0)

Duża ilość pracy i nauka na aplikacji sprawiły, że zapomniałem wspomnieć, że w poprzednim, wiosennym numerze Casusa pojawiła się glosa autorstwa dr. T. Brzezickiego i moja do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 11 lipca 2012 r., wydanego w sprawie o sygnaturze II SA/Bd 505/12.

Głównym problemem omawianym w wyroku i w glosie jest kwestia reprezentacji strony, która w postępowaniu przez organem pierwszej instancji była reprezentowana przez prezesa zarządu oraz pełnomocników, którzy nie wykazał swojego umocowania. Strona, niezadowolona z rozstrzygnięcia, złożyła odwołanie od decyzji, będąc reprezentowana przez prezesa zarządu, który należycie wykazał swoje umocowanie.

Rozpatrując odwołanie, organ drugiej instancji uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia z uwagi na wadliwą reprezentację wnioskodawcy, jednak WSA w Bydgoszczy zakwestionował to stanowisko i stwierdził, że złożenie odwołania konwaliduje wcześniejszą wadliwość reprezentacji strony.

Wyrok wraz z glosą przeczytasz tutaj – Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 505/12.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: