Grunty rolne: plany zmian w obrocie ziemią rolną

Iwo Fisz        19 kwietnia 2018        8 komentarzy

Jednym z tematów, który na blogu cieszy się nieodmiennie dużą popularnością, jest obrót ziemią rolną. Problematyka ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego doczekała się szeregu wpisów i setek Waszych komentarzy.

Obecnie, rządzący pracują nad dużą nowelizacją tej ustawy. W założeniu, zmiana ma ułatwić obrót gruntami rolnymi i złagodzić obowiązki ich dotyczące.

Projekt liczy ponad 25 stron, stąd nie omówię go w 1 wpisie, ale generalna refleksja jest taka, że liczba zmian prowadzi do daleko posuniętej kazuistyki ustawy. Na pewno korzystną dla właścicieli zmianą jest wyłączenie stosowania przepisów ustawy do nabycia nieruchomości rolnej przez byłego małżonka w wyniku podziału majątku po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa.

Krąg osób bliskich, które traktowane są w ustawie bardzo preferencyjnie, ma zostać poszerzony o rodzeństwo rodziców, pasierbów, zięcia i synową. 

Znacznemu poszerzeniu ma ulec katalogi sytuacji, gdy nabycie nieruchomości będzie dopuszczalne – zarówno z mocy ustawy, jak i na podstawie decyzji administracyjnej. Projekt m.in. przywraca (usuniętą w toku prac legislacyjnych w kwietniu 2016 r.) możliwość swobodnego nabycia nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego czy też na podstawie art. 125 ustawy o o gospodarce nieruchomościami.

Zaostrzone natomiast mają być zasady dotyczące uznawania nabywcy za dającego rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Wymogiem, który będzie trzeba spełnić, będzie m.in. brak zaległości w podatkach i składkach. 

Skróceniu ma uleć okres obowiązków, ciążących na nabywcy nieruchomości z 10 do 5 lat. Również katalog tych zakazów ma zostać złagodzony. Mniejsze mają być też uprawnienia względem spółek, które są właścicielami nieruchomości rolnych.

Kierunek łagodzenia przepisów tej ustawy jest jak najbardziej właściwy. Projekt pozostawia jednak pewien niedosyt. Brak jest natomiast kluczowych zmian w ogólnych regulacjach ustawy, to jest dotyczących ochrony gruntów rolnych z uwagi na:

  1. położenie,
  2. wartość dla produkcji rolnej (klasę),
  3. powierzchnię.

Z losami projektu można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Iwo Fisz

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mateusz Kwiecień 20, 2018 o 13:36

Bardzo dziękuje za ten rzeczowy wpis.

Odpowiedz

Grzegorz Maj 17, 2018 o 22:14

A gdzie prawo o możliwości odstąpienia przez Sprzedajacego od umowy notarialnej w przypadku wykazania chęci pierwokupu przez ANR?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 24, 2018 o 08:26

Czy mógłby Pan jeszcze raz sformułować pytanie?

Odpowiedz

Adam Maj 30, 2018 o 11:23

super wpis

Odpowiedz

Paweł Czerwiec 18, 2018 o 00:54

Rodzice mają przepisać (darowizna) działkę rolno-siedliskową o powierzchni 1,4ha (wartości około 150tys) dla mnie oraz mojej współmałżonki.

Żadne z nas nie jest rolnikiem ani nie posiadamy innej ziemi rolnej.

Czy będą z tego tytułu jakieś podatki do zapłacenia ?
Z jakimi przybliżonymi kosztami notarialnymi musimy się liczyć ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 18, 2018 o 08:46

Taki informacji udzieli Państwu notariusz.

Odpowiedz

Emilia Lipiec 6, 2018 o 19:25

Posiadam działkę rolną (otrzymaną w darowiźnie od matki już w czasie kiedy byłam w związku małżeńskim w 2007 r-weszła ona do majątku osobistego tylko mojego; z mężem mamy ustawową wspólność majątkową ) Działka znajduje się w granicach administracyjnych miasta. W toku warunków zabudowy w ciągu ostatnich 2 lat dokonałam podziału na kilka mniejszych działek (4 x 1oo5 m2 + 5060m2 + droga wewnętrzna). Teren na którym są działki nie posiada MPZP (jest w przygotowaniu a przeznaczenie ma być mieszkaniowo-usługowe). Chciałabym w drodze darowizny przekazać mężowi do jego majątku osobistego 2 działki po 1ooo m2. Czy on z kolei mógłby je sprzedać w dowolnym czasie (jak najszybszym) po to, żeby zakupić działkę, ale już budowlaną z mpzp w innym dowolnym mieście i miejscu. Czy w świetle ustawy o ustroju rolnym jest to jakieś rozwiązanie?. Zakładam, że nie powinno być problemu z racji tego, że jego działki byłby mniejsze niż o,3 ha. Żadnej innej ziemi nie posiadamy a ja nie jestem rolnikiem.

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 16, 2018 o 12:13

Pani problem wykracza poza objętość komentarza na blogu, proszę skontaktować się ze mną bezpośrednio (zakładka “Kontakt” na górze).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: