Grunty rolne – zmiany wprowadzone przez Senat

Iwo Fisz        14 kwietnia 2016        78 komentarzy

Na stronach Sejmu pojawił się tekst ustawy przyjęty przez Senat. Spośród ponad 50 poprawek, przyjęto jedynie kilka z nich (większość ma charakter redakcyjny). Teraz zmianami wprowadzonymi przez Senat ma zająć się Sejm.

Są natomiast bardzo ważne zmiany merytoryczne:

  1. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha
  2. prawo pierwokupu udziałów i akcji, przysługujące ANR, nie przysługuje, w przypadku w przypadku zbywania  udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej (poprzednio przepis ten dotyczył tylko akcji)
  3. poszerzenie katalogu przypadków, kiedy osoba fizyczna,  zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, może uzyskać zgodę Prezesa ANR na nabycie nieruchomości rolnej.

W konsekwencji, nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha nie będą podlegały ograniczeniom w obrocie, które przewiduje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, takim jak możliwość nabycia co do zasady przez rolnika indywidualnego, prawu pierwokupu i prawu wykupu ANR.

Iwo Fisz

{ 78 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Monika Kwiecień 14, 2016 o 16:19

Może szukam dziury w całym, ale…w tekście ustawy jest napisane “o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha”. Zwróciło tu moją uwagę słowo “mniejszej”. Działki rolne muszą mieć min. 0,3 ha – nie mogą być zatem mniejsze (pomijam przypadki z warunkami zabudowy i bardzo kosztownym ewentualnym podziałem). Czy to jest Pana zdaniem niedopatrzenie z ich strony bądź literówka czy umyślne działanie?A może przesadzam?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 14, 2016 o 23:02

Moim zdaniem, taki zapis wprowadzono świadomie (uściśliłem to we wpisie).

Odpowiedz

Monika Kwiecień 15, 2016 o 09:33

Co za perfidia swoją drogą – wyłączają spod ustawy działki, które teoretycznie nie powinny istnieć. (Poza tymi, o których wspominałam wyżej)

Odpowiedz

Maciej Maj 10, 2016 o 08:37

Nowe działki pewnie nie mogą mieć mniej niż 30a, ale jest cała masa działek nigdy nie scalonych, gdzie powierzchnia jest mniejsza.

Odpowiedz

Kacper Kwiecień 14, 2016 o 18:20

Pytanie zadałem pod innym postem, ale wrzucam jeszcze raz tutaj. Posiadam działkę rolną klasa V o pow. 1,8 ha. Dla tego terenu sporządzone zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym grunt oznaczony jest jako strefa rekreacyjna. Czy jeżeli dla tej nie nieruchomości po 1 maja 2016 sporządzony zostanie plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie zostanie określona jako teren zabudowy rekreacyjno-turystycznej, to czy – mając na uwadze nowe prawo w zakresie nieruchomości rolnych– będę tą nieruchomość mógł podzielić i sprzedać bez żadnych ograniczeń? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Konrad Kwiecień 17, 2016 o 15:45

Dzień dobry.
Po pierwsze gratuluję profesjonalnego podejścia do prowadzenia bloga i wyjaśniania pojawiających się zmian “zwykłym śmiertelnikom”. Mam pewne pytanie związana z budową nieruchomości rolnej. Czy przy składaniu pozwolenia na budowę siedliska (działka ma WZ ) wymóg areału większego niż średnia w gminie jest obligatoryjny do spełnienia i wniosek z automatu otrzyma odmowę? Czy są jakieś możliwości “uznaniowe” urzędników by mając 4ha jako rolnik otrzymać taką zgodę bez dzierżawy/dokupywania ziemi?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 18, 2016 o 22:51

Panie Konradzie, taki areał ułatwia uzyskanie WZ, ale nie jest niezbędny. Nie jest on konieczny aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Odpowiedz

Konrad Kwiecień 19, 2016 o 21:01

Czy na pewno odpowiedni areał nie jest konieczny do uzyskania w starostwie pozwolenia budowlanego dla zabudowy zagrodowej w przypadku działki z wydanymi WZ dla siedliska?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 19, 2016 o 21:42

Panie Konradzie, jeśli ma Pan inne informacje, to proszę się nimi podzielić.

Odpowiedz

Konrad Kwiecień 20, 2016 o 20:53

“Jak pokazuje praktyka, największym problemem w uzyskaniu pozwolenia na budowę na działce siedliskowej jest sprostanie następującym wymogom:

1.dom w zabudowie siedliskowej może wznosić jedynie ten, kto posiada status rolnika;
2. powierzchnia gospodarstwa rolnego musi przekraczać średnią powierzchnię gospodarstwa w danej gminie;
(..)”

http://lexeus.pl/zabudowa-siedliskowa-na-nieruchomosci-rolnej/

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 20, 2016 o 22:22

Dziękuję. Trudno mi się natomiast odnieść do tych punktów, bo w linkowanym artykule nie ma podanego źródła w postaci przepisu z którego wynikałaby taka zasada.

Odpowiedz

joanna Kwiecień 18, 2016 o 12:29

Podpisałam umowę przedwstępną na zakup 14 arów z działki 28-arowej. Te 14 arów w miejscowym planie jest oznaczone jako tereny mieszkaniowe, a reszta rolne. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej – sierpień 2016. 14 arów trzeba jeszcze wydzielić (geodeta właśnie przystąpił do czynności). Dodam że cała działka wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Czy będzie możliwy bezproblemowy zakup części tej działki (14 arów) po 30 kwietnia br?

Odpowiedz

Kasia Kwiecień 23, 2016 o 16:45

Art. 13. Do czynności prawnych związanych z realizacją prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, o którym mowa w art. 3 ustawy zmienianej w art. 7, albo realizacją uprawnienia Agencji Nieruchomości Rolnych do nabycia nieruchomości rolnych, o którym mowa w art. 4 ustawy zmienianej w art. 7, w stosunku do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Proszę o wyjaśnienie czy powyższe oznacza, że jeśli podpisano przedwstępną umowę sprzedaży przed dniem wejścia ustawy to transakcję kupna nieruchomości rolnej przez osoby prywatne można przeprowadzić na starych zasadach?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 24, 2016 o 10:45

Moim zdaniem – nie, umowa przedwstępna nie chroni przed nowymi przepisami.

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 25, 2016 o 09:14

Mam pytanie odnośnie działki 30 ar .. czy ja będę mógł kupić taką działkę po 1 maja zaznaczam ze nie jestem rolnikiem a działka jest rolnicza ,czy będę musiał stanąć na głowie i w tym tygodniu ją kupić ,jeszcze jedno czy jest możliwość kupna 2 działek po 30 ar przy jednej transakcji notarialnej bo z tego co się orientuję to można kupić nie więcej niż 30 arów .:)

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 28, 2016 o 23:48

Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie będzie stosować się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Do nieruchomości o powierzchni 0,3 ha będzie ona stosowana.

Odpowiedz

Małgosia Kwiecień 25, 2016 o 13:36

Dzień Dobry,

czy dobrze rozumiem art.2.1 . nowej ustawy? Mianowicie firma chcąca wybudować skład magazynowy chciałabym ode mnie nabyć grunt rolny. Czy po 1 maja będę mogła go sprzedać bez problemu tejże firmie?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 28, 2016 o 23:49

Może być problem, jeśli “firma” nie jest rolnikiem indywidualnym albo inną osobą, która może nabyć nieruchomość rolną zgodnie z art. 2a.

Odpowiedz

Marcin Kwiecień 29, 2016 o 12:47

Panie Iwo,
czy nowa ustaw o obrocie gruntami rolnymi ma wpływ na ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych ? konkretnie pytam o zapis art. 10a? Czy jako przedsiębiorca niebędący rolnikiem mogę nabyć działkę w Warszawie o pow. 1,5ha, która nie ma MPZP i w wypisie z rej. gruntów jest oznaczona jako użytek rolny?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 1, 2016 o 07:23

Nowa ustawa dotyczy również gruntów rolnych w miastach; nie zmienia ona przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Odpowiedz

Kasia Maj 4, 2016 o 08:16

Dzień Dobry,
Czy jeżeli działki rolne poniżej 30 arów zostały dopuszczone do sprzedaży dla nie-rolników czy to oznacza, że osoba z miasta chcąc nabyć dom na jakiejkolwiek działce poniżej 30 arów nie musi się martwić o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 4, 2016 o 21:11

Nie. Plany miejscowe obowiązują i kształtują przeznaczenie nieruchomości.

Kryterium poniżej 0,3 ha dotyczy stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która dotyczy głównie obrotu nieruchomościami rolnymi.

Odpowiedz

Maciej Maj 9, 2016 o 16:09

Czy obowiązujące Studium zagospodarowania przestrzeni chroni przed tą ustawą? Bo moja nieruchomość nie ma jeszcze uchwalonego planu ale jest ujęta w tym dokumencie.

Odpowiedz

Kacper Maj 9, 2016 o 17:15

zadałem powyżej podobne pytanie ale nie otrzymałem odpowiedzi. posiadam działkę rolną pow. ok. 2 ha, która w studium wpisana jest jak grunt pod rekreację. wydaje mi się, że studium nie chroni przed ustawą, ale dla tej nieruchomości można zmienić plany zagospodarowania i kiedy już dla działki takie plany będą, to wtedy (jeżeli jej przeznaczenie będzie inne niż rolne) ustawa nie będzie dotyczyła tej nieruchomości..

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 12, 2016 o 08:50

Trzeba zacząć od tego, czy nieruchomość jest objęta MPZP. Sama treść studium nie wpływa na uznanie nieruchomości za rolną w rozumieniu tych przepisów.

Odpowiedz

Kacper Maj 15, 2016 o 07:51

Gmina posiada MPZP, które obejmują kilka sąsiednich nieruchomości, ale dla tej nieruchomości jeszcze nie ma MPZP. Dla nieruchomości jest Studium, gdzie jego przeznaczenie określone jest jako strefa rekreacyjna oraz jest zapis, że dla nieruchomości należy stworzyć MPZP. Obecnie na działce prowadzona jest produkcja roślinna. W pytaniu chodziło mi o to czy jeżeli po 1 maja 2016 złożę wniosek o utworzenie MPZP dla tej nieruchomości, gdzie jej przeznaczenie będzie inne niż rolne (rekreacja) to czy wówczas nieruchomość nie będzie podlegała pod ustawę o ustroju rolnym.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 17, 2016 o 17:13

Taki skutek może wywołać wprowadzenie MPZP, a nie złożenie wniosku o jego uchwalenie.

Odpowiedz

Kacper Maj 17, 2016 o 17:23

Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

Odpowiedz

Tomasz Maj 17, 2016 o 19:25

Witam serdecznie ,Szanowny Panie Iwo mam pytanie a mianowicie dostałem od Brata dwie działki rolnicze w darowiźnie po 30 arów bo wiadoma sprawa po nowych przepisach inaczej bym nie kupił bo nie jestem rolnikiem są to działki siedliskowe z pozwoleniem na budowę teraz pytanie czy ja po jakimś czasie będę mógł sprzedać każdemu kto będzie chciał kupić te działki.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 10:51

Jeśli to nieruchomości rolne, to raczej nie “każdemu”. Proszę poczytać na blogu, zamieściłem wiele wpisów o nowych przepisach.

Iwo Fisz Maj 12, 2016 o 08:49

Nie, nie chroni.

Odpowiedz

Monika Maj 17, 2016 o 22:43

Dlaczego nie chroni? Rozumiem, ze Pan Tomasz miał pozwolenie na budowę przed wejściem ustawy, czyli przeznaczenie działek nierolne (art. 11 pkt 2 Art. 11. Przepisów ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do: nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy, w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.) Chyba, że źle rozumiem, bo czy trzeba mieć w warunkach zabudowy w jakiś inny sposób to zapisane. Mam działkę z wydanymi i uprawomocnionymi WZ z stycznia 2016 roku, na działkę o powierzchni 0,3005 ha. W tytule WZ jest napisane: Ustalam warunki zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie domu mieszkalnego na działce nr…. Czy to oznacza, że art 11.pkt 2 pozwala mi na swobodną sprzedaż tj sprzedaż nie rolnikowi?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 10:53

Pani Moniko, odpowiadałem na komentarz w sprawie studium (drzewko komentarzy może nie być czytelne).

Co do Pani pytania – musiałbym zapoznać się z decyzją i treścią księgi wieczystej, nie chcę odpowiadać abstrakcyjnie.

Odpowiedz

Marcin Maj 4, 2016 o 08:23

witam,
czy właściciel (osoba prawna) działki rolnej w mieście o powierzchni powyżej 0,3ha (dokadnie 1,5ha) może ją odrolnić powołując się na ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych art. 10a a następnie już bez przeszkód odsprzedać osobie niebędącej rolnikiem?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 12, 2016 o 08:49

Trzeba byłoby przeanalizować dokumenty dotyczące tej nieruchomości – nie odpowiem abstrakcyjnie.

Odpowiedz

Teresa Maj 5, 2016 o 18:12

Jestem właścicielką działki rolnej 2000 m, lll i lV klasy w mieście Ustroń. Wszystkie sąsiednie działki rolne są podobnej wielkosci 17,5m x 120m. Miasto Ustroń nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego. Co mam zrobić aby wybudować dom. Nie jestem rolnikiem. Ww. działka poza wybudowaniem domu będzie spełniała rolę ogrodu. W okolicy są wybudowane domy. Działka ma dostęp do drogi lokalnej. Bardzo proszę o odpowiedz

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 5, 2016 o 21:18

Nowa ustawa nie zmienia zasad budowy. Problemem może być grunt klasy III, podlegający szczególnej ochronie.

Odpowiedz

Wiolka Wrzesień 24, 2016 o 17:05

Witam ponownie.Jestem właścicielká działki ornej IV klasa o powierzchni 0,30 ar.Działka kupiona 8 lat temu.W tym roku dopiero zaczniemy załatwiać pozwolenia na budowę domu w urzędzie gminy i starostwie.W tej chwili czekamy na pozwolenie na zjazd na działke z drogi wojewódzkiej.Czy możemy mieć jakieś kłopoty ze strony urzędów po wprowadzeniu nowego prawa.Bardzo proszę o odpowiedz.

Odpowiedz

Damian Maj 6, 2016 o 17:53

Mam pytanko odnośnie darowizny. Czy może być to osoba z poza rodziny której przepiszę się ziemię?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 8, 2016 o 18:23

Jeśli jest to osoba bliska, to sytuacja jest prosta. Jeśli nie – transakcja może nie być dopuszczalna.

Odpowiedz

Kacper Maj 11, 2016 o 21:52

Witam,
Działka o powierzchni 1,1 ha dla której wydane zostały warunki zabudowy przed 30 .04.2016 ,czy w myśl nowej ustawy Agencja R.R. będzie miała prawo pierwokupu przy sprzedaży tej nieruchomości ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 12, 2016 o 08:51

To zależy od tego, jakiej inwestycji dotyczą warunki zabudowy, czy decyzja była ostateczna w dniu wejścia w życie ustawy i czy obejmowała całą nieruchomość.

Odpowiedz

Kacper Maj 12, 2016 o 20:29

Decyzja była ostateczna a WZ dotyczą budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego, oczywiście nie na całej powierzchni działki.
Dziękuję za odpowiedż

Odpowiedz

Kacper Maj 12, 2016 o 20:52

Decyzja o WZ wystawiona dla całej nieruchomości .

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 17, 2016 o 17:16

Proszę rozważyć art. 11 pkt 2 ustawy – on może stanowić rozwiązanie problemu.

Odpowiedz

MAŁGORZATA Maj 15, 2016 o 20:29

Witam,
Dnia 26 kwietnia podpisałam umowę przedwstępną i dałam zadatek na kupno gruntów rolnych zabudowanych ( 32 ary w tym: dom o powierzchni 80 mkw , szopa – wszystko stanowi całość ). Mam pytanie czy jeśli nie jestem rolnikiem to czy mogę kupić ten dom z gruntami ? Bardzo proszę o odpowiedź . Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Małgorzata

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 17, 2016 o 17:00

Proszę rozważyć przepis art. 11 pkt 1 ustawy, może to będzie dla Pani wyjście z sytuacji. Musiałbym przeanalizować sytuację Pani nieruchomości – za mało wiem, aby móc pomóc.

Odpowiedz

Mieczysław Maj 16, 2016 o 16:11

W roku 2o14 otrzymałem darowiznę od rodziców 2,0 ha. Częściowo wydzierżawiłem, reszta nie jest
zagospodarowana. Czy mam obowiązek uprawy tej ziemi osobiście i czy mogę ją dzierżawić. Czy obowiązuje mnie 10-letni okres uprawy tej ziemi. Jeżeli tak to od kiedy należy liczyć ten okres.
Od momentu nabycia, czy od momentu wejścia ustawy, czyli od 30.04.2016 r.
Mieszkam w mieście oddalonym od moich działek 250 km.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 17, 2016 o 17:05

Moim zdaniem, ten obowiązek dotyczy nieruchomości nabytych pod rządami nowych przepisów, ale nie jest to kwestia wyjaśniona.

Odpowiedz

Tomasz Maj 16, 2016 o 22:00

Witam,
czy można działkę:
– oznaczoną w wypisie z rejestru ewidencji gruntów jako GRUNTY ORNE klasy V i VI, najprawdopodobniej pochodzenia mineralnego
– znajdującą się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako grunty pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
– wielkość działki: 2225mkw
przekształcić na działkę budowlaną (co będzie widoczne w nowym wypisie z rejestru ewidencji gruntów) przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z wydaniem pozwoleniem na budowę na tej działce.

Budowę zamierzam rozpocząć za 4-5 lat, chciałbym się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami z decyzją kredytową oraz wszelkimi zmianami przepisów mogącymi utrudnić budowę oraz uzyskanie kredytu.

Pozdrawiam.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 17, 2016 o 17:07

Jeśli nieruchomość jest przeznaczona w m.p.z.p. na cele inne niż rolne, to nie jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie potrafię natomiast przewidzieć jakie będą przepisy za kilka lat i jak będzie wtedy wyglądać procedura kredytowa.

Odpowiedz

marcin Maj 18, 2016 o 00:11

Witam,
Mamy działkę rolno-budowlaną 1000m2. W MPZP jest część oznaczona jako rolna a część jako strefa zabudowy jednorodzinnej. W grudniu 2015 wyłączyliśmy z produkcji rolnej 500m2 tej działki a w lutym uzyskaliśmy pozwolenie na budowę (prawomocne stało się w marcu 2016). Także w marcu zaczęliśmy budowę domku i jesteśmy na ukończeniu. W między czasie staraliśmy się o kredyt aby wykończyć dom – decyzja pozytywna ale wymagane zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu w MPZP działki pod zabudowę mieszkaniową. Czy bank ma rację twierdząc że nasza działka jest nieruchomością rolna ? Czy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w marcu 2016 wyłącza naszą działkę spod ustawy ? Czy coś jeszcze możemy zrobić w gminie, starostwie ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 10:54

Jak pisałem już komentarzach – nie zajmuję się pozyskiwaniem kredytów. Mogę pomóc w kwestiach prawnych, ale nie w uzyskaniu kredytu.

Odpowiedz

Radek Listopad 15, 2016 o 10:30

Po 1 maja 2016 jest możliwość uzyskania takiego kredytu.

Odpowiedz

Tomasz Maj 18, 2016 o 08:46

Witam serdecznie ,Szanowny Panie Iwo mam pytanie a mianowicie dostałem od Brata dwie działki rolnicze w darowiźnie po 30 arów bo wiadoma sprawa po nowych przepisach inaczej bym nie kupił bo nie jestem rolnikiem są to działki siedliskowe z pozwoleniem na budowę teraz pytanie czy ja po jakimś czasie będę mógł sprzedać każdemu kto będzie chciał kupić te działki.

Odpowiedz

Karolina Maj 18, 2016 o 09:21

Witam. Planuję kupić działkę o pow. 36 arów. W UM dowiedziałam się, że jest to działka budowlana, jednak co do szczegółów w MPZP widnieje zapis jej praznaczenia na cele zabudowy zagrodowej i budownictwa jednorodzinnego. Nurtuje mnie 1 część zapisu, a mianowicie zabudowa zagrodowa-czy działka może być traktowana jako rolnicza i w związku z powyższym podlegać nowym przepisom? Dodam, że nie jestem rolnikiem. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 30, 2016 o 10:56

To możliwe – trzeba szczegółowo przeanalizować treść MPZP.

Odpowiedz

Dorota Maj 31, 2016 o 15:32

Dzień dobry
Czy darowizna 0,93 ha gruntów rolnych ( grunty orne 0,83 + 0,10 łąka) od rodziców, dziecku nieposiadającego wykształcenia rolniczego ani nie prowadzącego gospodarstwa rolnego po zmianach w ustawie jest nadal możliwa ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 6, 2016 o 12:02

Tak. Proszę przeczytać wpis z 5 kwietnia 2016 r.

Odpowiedz

anna Maj 31, 2016 o 23:47

Witam,

jestem właścicielem działki o przeznaczeniu w mpzp oznaczonej jako MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej o pow. 0,9 ha. Bank odmówił mi przyznania kredytu uznając moją działkę za nieruchomość rolną w myśl nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Czy stanowisko Banku jest zgodne z przepisami ww. ustawy? Dodam tylko że działka została odrolniona i wydana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Bardzo proszę o odpowiedz.

Odpowiedz

anna Maj 31, 2016 o 23:48

Małe sprostowanie – działka ma 900 mkw 🙂

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 6, 2016 o 12:10

Ustawa nie określa jak i komu banki udzielają kredytów. Nawet jeśli obawy banku związane z nową ustawą nie są zasadne, to chyba ważniejsze jest, aby kredyt dostać. Może po prostu warto spróbować w innym banku?

Odpowiedz

Marta Czerwiec 8, 2016 o 18:29

Witam
Mam ogromny problem ponieważ moja dzialka siedliskowa ma 31 arów i muszę ją koniecznie sprzedać. Czy przez to że ma 31 arów a nie 30 mogę ją odpsrzedac tylko rolnikowki czy jest jakaś inna droga. Proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuję.

Odpowiedz

Iwo Fisz Czerwiec 10, 2016 o 15:45

Można wystąpić o decyzję zezwalającą na zbycie nieruchomości do Prezesa ANR, a w przypadku odmowy udzielenia zgody,wystąpić o wykup przez ANR.

Odpowiedz

Mariusz Czerwiec 23, 2016 o 14:01

Witam,

panie Iwo zwracam się o pomoc gdyż przeczytałem wiele artykułów w sprawie nowej ustawy,
ale nie znalazłem odpowiedzi.

Posiadam 2 działki ( 3399 m2 IIklasa oraz 7304 m2 III klasa) położone obok siebie, które w ewidencji gruntów oznaczone są jako rolne, w studium przeznaczone są jako tereny po zabudowę mieszkaniową lecz nie ma MPZP.
Nie jestem rolnikiem i działki te nie są uprawiane ani przeze mnie, ani nie były dzierżawione pod uprawę.
Chcę je sprzedać nierolnikowi, i tu moje pytanie czy będzie mnie obowiązywała ta ustawa ze wszystkimi obostrzeniami ?

oraz drugie pytanie, na tę mniejszą (II klasa) wystąpiłem o WZ gdyż poniżej 0,5 ha, czy gdy je dostanę działka będzie wyłączona z pod tej ustawy ?

Z góry dziękuje za pomoc.
Mariusz

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 11:17

Jeśli są to nieruchomości rolne (a opis na to wskazuje), to podlega one nowym regulacjom.

Przepis przejściowy dotyczący WZ dotyczy decyzji ostatecznych w dniu wejścia w życie ustawy, które dotyczą celów nierolniczych. Późniejsze decyzje nie powodują wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy.

Odpowiedz

Dominik Styczeń 28, 2017 o 08:30

Drugą klasę ziemi Kolego to się uprawia a nie sprzedaje pod zabudowę. Jak zabudujemy dobre grunty I-III klasy to co będziemy uprawiać w celu otrzymania żywności?!

Odpowiedz

Magdalena Lipiec 22, 2016 o 16:15

Witam,
Czy z gruntu rolnego/ 7 ha/ jest możliwość wydzielenia działki o powierzchni do 3000m2 i
sprzedania jej osobie nie będącej rolnikiem?

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 12:37

Taki podział wymagałby MPZP lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, aby można było podzielić na działki poniżej 3000 m2.

Odpowiedz

Paulina Sierpień 8, 2016 o 20:44

Witam,
Mam pytanie, planuję kupić na współwłasność działkę 31 arową, zagrodową i na niej wybudować dom. Moje pytanie brzmi czy po wybudowaniu domu, w przypadku gdybym chciała zbyć dom na tej działce przed upływem 10 lat byłoby to możliwe z uwagi na zapisek w ustawie, dotyczący nie obejmowania działki zabudowanej do powierzchni 0,5 ha?

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 24, 2016 o 14:50

Trzeba przeanalizować czy ma zastosowanie przepis art. 11 pkt 1 ustawy nowelizacyjnej. Jest to przepis przejściowy o skomplikowanej treści. Określone tam przesłanki trzeb zbadać indywidualnie w stosunku do tej nieruchomości.

Odpowiedz

Katarzyna Październik 27, 2016 o 12:25

Czy osoba nie będąca rolnikiem, może kupić kilka działek rolnych (sąsiadujących ze sobą) po 0,3 ha ?
Czy takie działki mogą być przeznaczone na cele nie rolnicze ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Listopad 9, 2016 o 10:41

Można kupić wiele nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, nie ma tu ograniczenia. Nieruchomości o powierzchni 0,3 ha i większej już podlegają tej ustawie.

Odpowiedz

Waldemar Grudzień 15, 2016 o 19:06

Witam ,mam pytanko do pana, czy to prawda ze Agencja Rolna odkupuje działki które są poniżej ceny rynkowej? Czy po zakupie tej działki przez osobę która nie jest rolnikiem jest obowiązek jej uprawiania ,czy można ja wydzierżawić? Czy można kupić działkę w trakcie komasacji jak to zrobić? Z góry dziękuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Ostropoler Grudzień 30, 2016 o 10:47

A ja mam pytanie, takie raczej teoretyczne – czy pana zdaniem Agencja ma prawo pierwokupu udziału spółki, która jest właścicielem nieruchomości rolnej o pow. mniejszej niż 0,3ha? Ja mam wątpliwości, ale chyba tak.
Z jednej strony ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o takiej powierzchni, z drugiej – przedmiotem pierwokupu z art. 3a są akcje i udziały, a nie nieruchomości. “Nie stosuje się do nieruchomości” nie jest równoznaczne z tym, że ustawy nie stosuje się do spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych. Z definicji nieruchomości rolnej wynika z kolei jednoznacznie, że kwalifikacja nieruchomości jako rolnej nie zależy od jej powierzchni.
Powyższa interpretacja byłaby zgodna z celami ustawy, bo pozwoliłaby objąć prawem pierwokupu Agencji akcje i udziały w tych spółkach, które posiadają pojedyncze nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. “Doszczelniałaby” więc ochronę przed próbami obejścia ustawy poprzez skupowanie takich małych działek rolnych przez spółki.
Z drugiej strony tak intuicyjnie, zgodnie z in dubio pro libertate, wydaje mi się, że poprzez wskazane wyłączenie chciano w ogóle wyłączyć stosowanie ustawy co do nieruchomości o pow. poniżej 0,3ha.

Odpowiedz

Małgorzata Styczeń 27, 2017 o 12:56

Witam, potrzebuje podpowiedzi, nie jestem rolnikiem ale mam możliwość kupna działki rolnej o pow. 3000m2 czy mogę ją kupić? A jesli nie a gdyby były wydane na nią warunki zabudowy np zagrodowej, czy wtedy bym mogła?

Odpowiedz

Szymon Luty 23, 2017 o 22:23

Witam. A czy jest np możliwość zakupu udziału w działce 2500 m2 z działki o powierzchni całkowitej 5000 m2 nie będąc rolnikiem?

Odpowiedz

Bożena Marzec 10, 2017 o 07:35

Posiadam 2 działki : 0,5000 ha,0,5002 ha, leżące obok siebie, przy jeziorze. Każda posiada decyzję o warunkach zabudowy na budowę domów jednorodzinnych na każdej z nich jako zabudowa zagrodowa. Brak planu zagospodarowania. Klasa IIIa. W studium przeznaczenie: działka rolna. Obszar chronionego krajobrazu, dyrektywa ptasia. Od 8 lat walczę z RDOŚ o uzgodnienie budowy. Wykonałam 2 raporty oddziaływania na środowisko.
W związku z art:
Art. 2. 1. Przepisu art. 1 nie stosuje się do sprzedaży:

1) nieruchomości i ich części przeznaczonych w:

a) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub

b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub

c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

– na cele inne niż rolne,

Czy w moim przypadku ma zastosowanie zacytowany art. 2. Czy sprzedając, ktoś musi gospodarstwo prowadzić 10 lat? Gdybym chciała dochodzić odszkodowania w przypadku nieuzgodnienia budowy, jakie ustawy należałoby wziąć pod uwagę. Na jakie się powołać. Dec. o war. zabudowy z 2006 r.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: