Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Iwo Fisz        02 grudnia 2011        2 komentarze

Chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy? Bardzo dobrze. To jedna z podstawowych rzecz, którą musisz zrobić, aby racjonalnie zagospodarowań teren.

Jak organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Zazwyczaj, będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. O tym, który z tych organów będzie właściwy, decyduje położenie nieruchomości.

Może być tak, że nieruchomość położona jest w kilku gminach. Co wtedy? W takim przypadku decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na  obszarze właściwości którego znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. Decyzja o warunkach zabudowy dla terenu położonego w kilku gminach jest wydawana w porozumieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast, których właściwość obejmuje pozostałe części terenu.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku terenów zamkniętych. Są to obszary o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. W takim przypadku, decyzję o warunkach zabudowy wydaje wojewoda.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: