Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Chcesz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy? Bardzo dobrze. To jedna z podstawowych rzecz, którą musisz zrobić, aby racjonalnie zagospodarowań teren.

Jak organ wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Zazwyczaj, będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. O tym, który z tych organów będzie właściwy, decyduje położenie nieruchomości.

Może być tak, że nieruchomość położona jest w kilku gminach. Co wtedy? W takim przypadku decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na  obszarze właściwości którego znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana inwestycja. Decyzja o warunkach zabudowy dla terenu położonego w kilku gminach jest wydawana w porozumieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast, których właściwość obejmuje pozostałe części terenu.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku terenów zamkniętych. Są to obszary o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. W takim przypadku, decyzję o warunkach zabudowy wydaje wojewoda.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. […] warunków zabudowy, jako część gospodarki planistycznej gminy, to codzienna działalność organów gminy. Ktoś te zadania musi […]

  2. […] charakter i może przesądzić o wyniku sprawy. Postanowienie w przedmiocie uzgodnienia wiąże organ, który ma wydać warunki zabudowy. Odmowa uzgodnienia oznacza zatem w konsekwencji  odmowę ustalenia warunków […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *