W czasie, gdy większość internautów szuka informacji na tematy takie jak płyn Lugola, skarżenie radioaktywne oraz czy na Ukrainie wybuchła elektrownia atomowa, chciałbym napisać kilka słów o lokalizacji cmentarza w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z art 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu, cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Brzmienie przepisu wydaje się jasne – aby wybudować cmentarz, trzeba wprowadzić m.p.z.p. Kwestia ta nie jest tak jednoznaczna, a w orzecznictwie sądów administracyjnych zdania są podzielone. Ostatnie orzeczenia NSA opowiadają się za tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wyłączną podstawą założenia cmentarza, a wydanie warunków zabudowy albo decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla takiego przedsięwzięcia jest niedopuszczalne.

Moim zdaniem, przepis ten ma charakter informacyjny i należy go interpretować w powiązaniu z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z uwagi na fakt, iż lokalizacja cmentarza stanowi inwestycję celu publicznego, dopuszczalne jest zlokalizowanie cmentarza w oparciu o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego.

Co więcej, za kilka miesięcy będziesz mógł przeczytać artykuł dr. Tomasza Brzezickiego i mój na powyższy temat, gdzie przedstawiona jest szersza argumentacja na ten temat.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Frani pisze:

    Heh, a ja właśnie szukałam informacji o zagospodarowaniu przestrzennym 🙂 No i znalazłam, to czego szukałam. Wielkie dzięki 🙂

  2. szara pisze:

    Zastanawiam się czy artykuł wspomniany we wpisie jest już może dostępny?

  3. Grzegorz Dziwota pisze:

    Wg mnie konstrukcja ustawy o cmentarzach wskazuje, że cmentarze można lokalizować tylko planem miejscowym. M. in. dlatego, że w mpzp możemy wyznaczyć strefę ograniczonego użytkowania, której nie da się ustalić w dec o ulicp.

  4. […] wcześniejszym wpisie „Memento mori” pisałem o problemach związanych z lokalizacją cmentarzy. Główny problem to kwestia tego czy […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *