Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czego dotyczy i jak go czytać?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dziś na blogu tekst, którego nie jestem autorem. Został on przygotowany przez specjalistę z serwisu ALEO.com.

Zapraszam do lektury!

***

Osoby chcące rozpocząć budowę, muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie lub dokonać właściwego zgłoszenia. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, wśród których znajduje się również projekt budowlany. Jednak, aby ten mógł być zatwierdzony, musi być zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czym właściwie jest MPZP i jakich informacji dostarcza?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje przeznaczenie terenów, czyli określa, czy w danej lokalizacji możliwa jest zabudowa, a jeśli tak, to jakie wymogi musi spełniać.

Biorąc pod uwagę art. 14 ust. 8 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zarówno dokumentem planistycznym, jak też aktem prawa miejscowego.

Tym samym zawarte w nim ustalenia są powszechnie obowiązujące.

Z drugiej jednak strony, jego warunki powinny być realistyczne i możliwe do realizacji. Nie powinny również nadmiernie ograniczać praw obywatelskich.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – czego można się z niego dowiedzieć?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest cennym źródłem informacji dla osób planujących budowę.

Określa on bowiem m.in. przeznaczenie gruntów (np. pod zabudowę jednorodzinną, działalność usługową), minimalną wielkość nowo wydzielonej działki budowlanej oraz jaka jej część może być zabudowana, rodzaj dopuszczalnej zabudowy (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa), liczbę kondygnacji i wysokość budynków, rozwiązania dotyczące mediów.

Jednym słowem, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego daje wytyczne, jakie musi spełnić budowana nieruchomość w danej lokalizacji.

W niektórych sytuacjach może być on bardzo szczegółowy i określać np. kąt nachylenia dachów budynków.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – kto za niego odpowiada? Gdzie go znaleźć?

Organem odpowiedzialnym za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Sam plan uchwala zaś rada gminy/miasta.

Jednak w trakcie jego tworzenia osoby zainteresowane (np. właściciele konkretnych działek), mogą złożyć własne wnioski do projektu planu.

Natomiast sam opracowany dokument jest składany do publicznego wglądu i ewentualnej dyskusji dotyczącej jego postanowień.

Po ustaleniu ostatecznej wersji plan jest uchwalany przez radę, a następnie opublikowany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Sam dziennik jest dostępny w wersji elektronicznej. Uchwalony miejscowy plan jest też dostępny we właściwym urzędzie gminy.

Co jeśli działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego?

Jeśli działka, na której planowana jest budowa, nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne (ale nie zawsze) może być wystąpienie do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w której będą określone wymagania wobec planowanej nieruchomości.

Niestety, wydanie takiej decyzji może potrwać nawet kilka miesięcy.

Po co w ogóle czytać i sprawdzać MPZP?

Postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są szczególnie ważne dla osób chcących kupić daną działkę.

MPZP jednoznacznie określa, czy będzie można ją wykorzystać pod zabudowę i czy planowane są inne inwestycje w jej okolicy (te mogą mieć wpływ na jej przyszłą wartość).

Postanowienia planu są istotne również dla osób chcących wybudować dom jednorodzinny.

Warto sprawdzić, czy MPZP nie narzuca w tym przypadku ograniczeń dotyczących kubatury budynku, wyglądu jego elewacji czy liczby miejsc parkingowych.

Do MPZP warto zajrzeć również w przypadku, kiedy działka ma być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

Plan może nanosić pewne ograniczenia związane z działalnością komercyjną.

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak uzyskać?

O wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wnioskować do właściwego urzędu gminy.

W samym wniosku musi się znaleźć nazwa obrębu, w której jest zlokalizowana działka oraz numer ewidencyjny działki.

Wydanie zarówno wypisu, jak i wyrysu obciążone jest opłatą skarbową.

W przypadku wypisu do 5 stron wynosi ona 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł. Natomiast opłata za wyrys wynosi 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część wchodzącą w skład wyrysu odpowiadającą formatowi strony A4, jednak nie więcej niż 200 zł.

Jeśli wniosek składa pełnomocnik, trzeba opłacić dodatkowe 17 zł opłaty skarbowej (z wyjątkiem przypadków zwolnienia od opłaty skarbowej).

Potwierdzenia opłat trzeba dołączyć do wniosku. Dokumenty można odebrać osobiście lub mogą być dostarczone pocztą.

Tekst powstał przy współpracy z platformą ALEO.com, która dostarcza informacji o przedsiębiorcach, ofertach i przetargach publicznych. To także baza wiedzy o prowadzeniu biznesu, marketingu i finansach w firmie.

Photo by Maksym Diachenko on Unsplash

***

Grunty rolne – darowizna na rzecz dzieci

Wpisy dotyczące ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wywołały sporą dyskusję.

Najwięcej pytań dotyczy możliwości dokonania darowizny nieruchomości rolnej [Czytaj dalej…]

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
Memento mori

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Magda pisze:

    Też niedawno kupiłam działkę, ponieważ planuję na niej budowę mojego domu. Nie umiem się doczekać aż wszystko będzie gotowe. Trafiłam też na świetny kreator, w którym zaprojektowałam własnoręcznie kuchnię. Jestem z siebie bardzo dumna!

  2. Kasia pisze:

    Bardzo treściwy wpis, pełen ważnych informacji. Dziękuję!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *