Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Iwo Fisz        03 lutego 2014        Komentarze (1)

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która weszła w życie 26 maja 2013 r., wprowadziła między innymi przepis art. 22b ust. 3 ustawy, który kwalifikuje m.in. należność i opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej jako niepodatkowej należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana ta istotnie wpływa na kwestie związane z zapłatą opłat rocznych, ich przedawnieniem czy udzielaniem ulg w ich spłacie.

W najnowszym numerze kwartalnika CASUS możesz przeczytać artykuł autorstwa dr. T. Brzezickiego i mojego pod tytułem “Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej – wymiar i egzekucja”, gdzie problematyka należności i opłat rocznych po wejściu w życie nowelizacji została szerzej omówiona.

Numer jest dostępny TUTAJ. Zapraszam do lektury!

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: