Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego

Wczorajsza debata wyborcza jeszcze nie wybrzmiała, ale nie mogę powstrzymać się od takiej refleksji – poza tym, co się obiecuje, warto też patrzeć co rządzący zrobili, zwłaszcza pod koniec kadencji. Wspominałem już specustawę przesyłową, zmianę ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dziś przyszedł czas na ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1433), która ma obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Będę je omawiać w kolejnych wpisach. Dziś chciałbym tylko zasygnalizować kilka istotnych kwestii, które będą wpływać na korzystanie i obrót gruntami rolnymi:

 1. ograniczenie dopuszczalności podziału gospodarstwa rolnego,
 2. wprowadzenie wymogu,  że własność nieruchomości rolnej albo jej część może być przeniesiona, o ile ma ona zapewniony dostęp do drogi publicznej albo dostęp ten ma nieruchomość nabywcy granicząca z tą nieruchomością,
 3. wprowadzenie prawa pierwokupu nieruchomości rolnej, które może przysługiwać z mocy ustawy dzierżawcy, rolnikowi indywidualnemu będącemu właścicielem nieruchomości rolnej graniczącej ze sprzedawaną nieruchomością lub  Agencji Nieruchomości Rolnych,
 4. wprowadzenie wymogów formalnych dotyczącym dzierżawy gruntów rolnych, w tym nawet formy aktu notarialnego w przypadku umów dzierżawy na okres ponad 5 lat,odniesienie wymogów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnej również do gospodarstw rolnych. 

Założeniem nowej ustawy jest istotny udział ANR w obrocie gruntami rolnymi – szerszy udział Państwa na tym rynku. Można zadać sobie pytanie czy to właściwa droga.

Bardziej trafne wydaje mi się jednak pytanie, czy jej sens odnoszenia tej ustawy do gruntów, które – w racjonalnie dającej się przewidzieć przyszłości – nie będą wykorzystywane rolniczo z uwagi np. na ich położenie, klasę gleby czy wielkość.

 Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

 1. Tomek pisze:

  Nie mogę uwierzyć w to, że ta ustawa będzie miała zastosowanie w przypadku małych działek, które teoretycznie mogłyby być budowlane, gdyby w gminie istniał MPZP… Konkretny przykład: właściciel (oczywiście nie prowadzący działalności rolniczej) chce sprzedać działkę 10a sklasyfikowaną jako grunt orny RIVb. Ja jako potencjalny kupiec mogę nie mieć prawa, żeby ją kupić, bo prawo pierwokupu będzie miał sąsiad, który prowadzi działalność rolną. W dodatku w cenie dużo niższej, bo działka jako teoretycznie rolna będzie miała dużo niższą cenę niż cena działki budowlanej, po której właściciel chciałby ją sprzedać. Czy dobrze to interpretuję? Jeśli tak, to uważam, że znacznie zahamuje to rozwój wsi leżących w gminach bez MPZP.

  • Iwo Fisz pisze:

   To jest właśnie problem, na który zwracałem uwagę – czy jest sens chronić grunty, które nie będą użytkowane rolniczo. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie zawęża bowiem swojego zakresu do najcenniejszych gruntów.

 2. Zbigniew pisze:

  Jeżeli dobrze oceniłem na podstawie pobieżnej lektury i przepisy art. 6.1 mają zastosowanie także do zbycia na rzecz osób bliskich zbywcy (darowizny w rodzinie) – to się rolnicy ucieszą z takiego prezentu noworocznego !

  • Iwo Fisz pisze:

   W art. 6 ust. 1 nie ma wyłączenia dotyczącego transakcji między osobami bliskimi (tak jak w art. 9 ust. 6 pkt 2) – pewnie trzeba będzie „szukać” któregoś z wyłączeń z punktów 1-6 – ale dotyczy do sytuacji podziału gospodarstwa, a nie każdego przeniesienia własności.

   • zbigniew pisze:

    Taką sytuację miałem na myśli, definicja gospodarstwa zawarta rolnego zawarta w ustawie jest bardzo szeroka. Prosty przykład właściciel „gospodarstwa” w rozumieniu ustawy(czyli gruntów rolnych o pow, powyżej 1ha) , który jest lub nie rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy – to bez znaczenia w kontekście brzmienia art. 6 ust. 1 – chce podarować dziecku, które nie jest rolnikiem 2000 m2 działki pod budowę domu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 – podział nie jest możliwy – dla mnie jest to naruszenie konstytucyjnego prawa własności

    • Iwo Fisz pisze:

     Mam wrażenie, że przy dopuszczalności podziału „zapomniano” o darowiźnie między bliskimi. Wydawałoby się, to przypadek, który powinien być uprzywilejowany.

 3. Mariusz pisze:

  Nie za bardzo mogę to pojąć, mam nadzieję że pomyślą nad tym jeszcze raz.

 4. emilia pisze:

  Czytając różne artykuły na temat tej ustawy – dochodzę do wniosku, że mieszkańcy gmin i posiadacze ziemi w miastach i gminach powinni naciskań na samorząd lokalny aby ten sukcesywnie uchwalał plan zagospodarowania zmieniając przeznaczenie gruntów (zwłaszcza tych niewielkich w granicach miast). Z drugiej strony – dlaczego nie można było ograniczyć stosowania ustawy do faktycznych gospodarstw rolnych (tj min 3 ha, których właściciele rzeczywiście opłacają krus – mniejsza o to czy rzeczywiście prowadzą działalność rolniczą). A ponadto – czy można domagać się odszkodowania od ustawodawcy z powodu spadku wartości działki, której sąsiednia 3 ha została sprzedana (jak w przypadku mojego miasta) za 2 mln zł, a moja 1ha jest warta góra 50 tyś?

  • Iwo Fisz pisze:

   Uchwalanie m.p.z.p. to jedno rozwiązanie, choć cały czas zastanawiam się nad sensem objęcia ustawą najmniejszych działek rolnych.

   A z czego wynika ta różnica w wartości?

 5. Karolina pisze:

  A jak to się ma do działek rolnych na terenie miejskim, na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a do działek zostały wydane warunki zabudowy? A także jeszcze jedno mnie nurtuje: co z działkami zajętymi przez komorników? Jak wtedy np. ma się odbywać sprzedaż komornicza czy licytacja?

  • Iwo Fisz pisze:

   Wg dotychczasowej interpretacji, przy sprzedaży egzekucyjnej prawo pierwokupu nie przysługiwało ANR.

   Treść nowej ustawy wskazuje, że takie działki również objęte są działaniem przepisów tej ustawy.

 6. Karolina pisze:

  A jeśli posiadam działkę rolną klasy IV o powierzchni 0,2 ha i nie jestem rolnikiem będę mogła wystąpić o warunki zabudowy dla tej działki?

  • Iwo Fisz pisze:

   Może Pani wystąpić o warunki zabudowy – to nie jest zależne od statusu rolnika. Nie potrafię natomiast powiedzieć czy uzyska Pani taką decyzję, jakiej Pani oczekuje – nie znam sprawy.

 7. bartosz pisze:

  Właśnie byłem u kilku notariuszy i nie bardzo ktokolwiek chce się podjąć sporządzenia aktu przeniesienia własności nieruchomości z w moim przypadku 13,92 ha z budynkiem i oznaczeniem że są to grunty rolne. Trzeba czekać do końca stycznia albo ustawę zmienią albo co o w takim kształcie to jest jakiś kosmos żaden notariusz nie chce ryzykować ewentualnie odrzucenie wniosku o wpis do ks wieczystej przeniesienia własności.

 8. Michal pisze:

  Czy po wejsciu ustawy osoby fizyczne niebedace rolnikami beda mogly nabywac ziemie rolna? Czy warto sie spieszyc z zakupem dzialki przed 1 sty 2016?

  • Iwo Fisz pisze:

   W pewnych przypadkach nabycie takiej nieruchomości może być niedopuszczalne. Generalnie, regulacje obowiązująca do końca roku są bardziej liberalne. Jeśli chodzi o szczegółową pomoc, to zapraszam do kontaktu przez email.

   • Tomek pisze:

    Słyszałem, że podpisanie jeszcze w tym roku umowy przedwstępnej na zakup takiej działki spowoduje, że samo kupno w przyszłym roku odbędzie się na zasadach obowiązujących w momencie sporządzenia umowy przedwstępnej, czyli na starych warunkach. Czy to prawda?

 9. krzych pisze:

  Posiadam działkę rolną klasy III o powierzchni 1000 m2 i nie jestem rolnikiem będę mógł wystąpić o warunki zabudowy dla tej działki?

  • Iwo Fisz pisze:

   Wystąpić z wnioskiem oczywiście można, ale nie potrafię powiedzieć czy są szanse na decyzję pozytywną – nie znam ani inwestycji, ani uwarunkowań miejsca inwestycji. Warto mieć na uwadze przepis art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 10. Maciej pisze:

  Czy po wejściu w życie zapisów omawianej Ustawy „okur” jest możliwe przeniesienie własności gruntu rolnego umową darowizny pomiędzy siostrą a bratem ? Obdarowani bracia nie są z punktu widzenia Ustawy rolnikami.

  • Iwo Fisz pisze:

   To szczegółowe pytanie, wymaga analizy sytuacji prawnej stron transakcji – zapraszam do kontaktu bezpośredniego ze mną.

 11. Adam pisze:

  Witam,
  Czy w Pana ocenie po nowelizacji ustawy grunt na który wydane zostaną warunki zabudowy nie będzie podlegał ograniczeniom w obrocie i będzie (nadal) traktowany jako grunt nierolny w rozumieniu ustawy, tak samo jak działka z obowiązującym MPZP?

  • Iwo Fisz pisze:

   Lektura przepisów ustawy wskazuje, że w przypadku, gdy dla gruntu rolnego zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy, to grunt ten nadal będzie uważany za grunt rolny w rozumieniu ustawy.

 12. Adam pisze:

  Dziękuję. Rozumiem, że ustawa nie zawęża ograniczeń do ziemi klas I-III?

 13. Dariusz pisze:

  Jak nowa ustawa wpłynie na przepisanie dzieciom gospodarstwa rolnego?
  Przykład: rodzice po uzyskaniu praw do emerytury KRUS planują przekazać gospodarstwo rolne synowi i córce o powierzchni łącznej 6ha. Syn jest i był zameldowany w domu rodzinnym w gminie gdzie jest zlokalizowane gospodarstwo rolne, ale pracuje i jest ubezpieczony w ZUS. Córka od 10-lat jest zameldowana w innej (oddalonej) gminie, w domu rodzinnym męża i także jest ubezpieczona w ZUS. Czy w związku z tym gospodarstwo może być podzielone na syna i córkę po 3ha? Czy córka może stracić prawo do dziedziczenia ponieważ jest zameldowana w odległej gminie?

  • Iwo Fisz pisze:

   Panie Dariuszu – to bardzo szczegółowe pytania, po poradę zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Proszę zwrócić uwagę na projekt z 8 stycznia 2016 r. – przewiduje on jeszcze dalsze ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi.

   • Dariusz pisze:

    W takim układzie pozostaje doprowadzić Księgi Wieczyste do porządku (synchronizacja dokumentów Sądu i Starostwa) i udać się do NOTARIUSZA po odpis przed 1 maja 2016.

    • Iwo Fisz pisze:

     Zbycie nieruchomości rolnej może być zdecydowanie trudniejsze – zwłaszcza, jeśli uwzględni się projekt, nad którym obecnie trwają prace, a który ma jeszcze bardziej zaostrzyć zasady obrotu gruntami rolnymi.

 14. Sławek pisze:

  Witam
  Jestem rolnikiem posiadającym udział 2/3 w nieruchomościach rolnych niezabudowanych .Planuje wykupienie reszty udziału w tych nieruchomościach . Nie mieszkam w gminie w której posiadam te nieruchomości. Czy w ogóle będę miał prawo do ich wykupu ? – jeżeli tak to czy prawo pierwokupu będzie miał sąsiad lub ANR ?

  • Iwo Fisz pisze:

   To dość szczegółowe pytanie – dużo będzie zależeń od trybu, w jakim będzie następować nabycie oraz od uwarunkowań związanych z samymi nieruchomościami. Zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną przez email.

 15. Jarosław pisze:

  witam serdecznie.posiadam wspólnie z byłą żoną dzialkę rolną z warunkami zabudowy na 2 dom, na dzialce o powierzchni łącznej 5400m. Zamierzamy znieść współwłasność i poidzielić tą dzialke na dwie o powiechni ok 2700m kazda. czy w kształcie obecnej ustawy jest to mozliwy i ktokolwiek bedzie miał jakies prawa pierwokupu?

 16. anol pisze:

  Mam działkę rolną 2400 m2 przeznaczoną na cele budowlane- jako inwestycja. Co w tej sytuacji najlepiej zrobić, żeby nie stracić? Może jak najszybciej sprzedać?

  • Iwo Fisz pisze:

   Jeśli chce Pan/Pani uzyskać analizę sytuacji prawnej konkretnej nieruchomości, to zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną.

 17. Ewa pisze:

  Witam, moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni około 7 hektarów, w przyszłości mają zamiar przepisać mi działkę pod budowę ( na chwilę obecną nie ma w wyznaczonego planu zagospodarowania przestrzennego) jest to działka kolo drogi w między zabudową. Czy według tej nowelizacji będzie to możliwe jak wejdzie w życie czy nie?

 18. Sylwia pisze:

  Witam, jestem właścicielem, nie rolnikiem działki o powierzchni 1,49 h na terenie bez mpzp, ktora według wypisu z rejestru gruntów podzielona jest wedlug użytków jako R klasa IV a na powierzchni 0,26 h reszta to użytki Ps IV i V. Czy w myśl nowej ustawy grunt ten będzie traktowany jako rolny i w całości będzie podlegał ograniczeniu obrotem ? Z góry dziękuje za odp.

  • Iwo Fisz pisze:

   Pani Sylwio, istnieje szansa, że nieruchomość ta będzie uznana za nieruchomość rolną w rozumieniu nowych regulacji – definitywne przesądzenie tej kwestii wymagałoby analizy dokumentów.

 19. Aleksandra pisze:

  Witam, mam pytanie jak wygląda kwestia darowizny z ojca na córkę ziemi 2 ha, z czego około 0,5 ha to część budowlana a około 1,5 ha to część rolna. Czy coś się zmieniło?

  • Iwo Fisz pisze:

   Nowe przepisy mogą utrudnić taką darowiznę. Proszę jednak zwrócić uwagę na nowy projekt, nad którym trwają obecnie prace – może on sprawić,że nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie wejdzie w życie.

 20. Wojtek pisze:

  Dzień dobry,

  jesteśmy właścicielami działki rolnej o powierzchni 5900 m kw ( klasa III i IV) zabudowanej domem i budynkami gospodarczymi. Nie jesteśmy rolnikami. Czy założenia nowej ustawy wprowadzają ograniczenia w obrocie takimi gospodarstwami?

  Pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. może utrudnić obrót taką nieruchomością. Proszę jednak zwrócić uwagę na nowy projekt, nad którym trwają obecnie prace – może on sprawić,że nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie wejdzie w życie.

 21. Michał pisze:

  Witam
  nie jestem rolnikiem. Posiadam 3 działki rolne- w sumie 7.6ha w tej samej wsi. Działki nie są zagospodarowane. Czy w/w grunty mogą być dziedziczone na dotychczasowych zasadach przez dzieci- również nie będące rolnikami?
  Uprzejmie proszę o odpowiedź.

  • Iwo Fisz pisze:

   Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie przewiduje w tym zakresie zmian, ale zmiany przewiduje już projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw – proszę śledzić najbliższe wpisy.

 22. marzena pisze:

  witam ..jak wyglada kwestia darowizny z brata na brata 1.17ha ziemi.

  • Iwo Fisz pisze:

   Darowizna wymaga formy aktu notarialnego. Szczegółowe wymogi są bardzo obszerne, nie da się przedstawić ich w komentarzu. Istotne znaczenie będzie miało kiedy darowizna ma być dokonana – jakie będą wtedy obowiązywać przepisy.

 23. Damian pisze:

  Witam, moi rodzice mają gospodarstwo rolne. Posiadają dwie działki przed swoim domem o wielkości około 1,7 ha. Jest to ziemia klasy III. Chodzi o to że chcieliby mi przepisać część tych działek o wymiarach 25×50 m. Problem jest taki że taka działka musi być wydzielona po częsci z tych dwóch działek. Czy to prawda że jeśli najpierw mi ja przepiszą to ja nie dostane pozwolenia na budowe domu ponieważ nie jestem rolnikiem i jest to III klasa ziemi? W gminie poradzili im żeby pozwolenie zrobili na siebie, a później przepisali ale inspektor w starostwie powiedział, że nawet jesłi później mi to przepisza to, to pozwolenie nie przejdzie na mnie i ja go nie dostane. DOdał też, że prawdopodobnie po 30 kwietnia nawet nie będzie możliwości przepisania na mnie bo zmienią się przepisy. Co w takiej sytuacji zrobić i gdzie szukać informacji na ten temat?

  • Iwo Fisz pisze:

   Panie Damianie, to zbyt złożona kwestia na komentarz w blogu. Jeśli jest Pan zainteresowany poradą, to zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną.

 24. Tomek pisze:

  Witam chciałbym skontaktować się z Panem telefonicznie czy jest taka możliwość przed kontaktem bezpośrednim w celu nakreslenia tematu?

 25. Magda pisze:

  Witam,
  mój Tata posiada 4 ha gruntów rolnych, które obecnie są oddane obecnie  w dzierżawę, jednak w lipcu ma w zamiarze, sporządzić plan i  przepisać po 1 ha na każde dziecko. Czy  w związku z nową ustawą będzie to możliwe?
  Pozdrawiam
   

  • Iwo Fisz pisze:

   Wszystko zależy od tego, jakie przepisy będą wtedy obowiązywać – czy ustawa z 5 sierpnia 2015 r., czy też przepisy, które aktualnie mają postać projektu, a które mają wejść w życie 30 kwietnia.

   Jeśli jest możliwe uchwalenie planu miejscowego, to wprowadzenie w nim przeznaczenia na cele nierolnicze może być bardzo korzystne w kontekście zbycia nieruchomości.

 26. tomek pisze:

  Witam Pana, mam pytanie jak beda traktowane dzialki z wydanymi WZ czy jako rola i bede mogl sprzedac tylko rolnikowi jako rolna czy cos sie zmieni i beda traktowane jake budowlane?

  • Iwo Fisz pisze:

   Moim zdaniem będą one traktowane jako rolne, ale pewność będzie można mieć dopiero po tym, jak pojawią się rozstrzygnięcia sądów lub jakaś ustalona wykładnia nowych przepisów.

 27. Justyna pisze:

  Mam pytanie odnośnie pierwokupu. Czy prawo do pierwokupu będzie oceniała Agencja? Czy jako dzierżawca – mimo że nie rolnik i bez zamieszkania na danej wsi, mam do niego prawo? Czy większe prawo będzie miał rolnik – sąsiad? (raczej tak, ale lepiej się upewnić) I czy przepisanie działek do maja faktycznie mi pomoże by nie stracić prawa do resztki ziemi należącej do mojej rodziny od pokoleń (ok 70 arów w dwóch częściach)?
  I jeszcze jedno pytanie, czy w Pana przekonaniu po wejściu przepisów nie należałoby zbiorowo złożyć wniosku do Trybunału Konstytucyjnego?

  • Iwo Fisz pisze:

   Kolejność wykonywania prawa pierwokupu przez uprawnionych jest określona – najpierw jest dzierżawca, jeśli spełnia warunki, a dopiero potem „rolnik-sąsiad”. Trzeba też pamiętać, że ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. może w ogóle w życie nie wejść.

   • alina pisze:

    Witam mam pytanie ,chciałabym przekazac siostrze dzialke o pow.okolo 24 ary czy będzie to możliwe po 1 maja czy musze się pospieszyc dodam ze siostra mieszka w innej miejscowości i niema czegos takiego jak szkola rolnicza bardzo proszę o odpowiedz (dziekuje)

    • Iwo Fisz pisze:

     Pani Alino, na początek trzeba sprawdzić czy ta nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy, czy jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak – to jakie są jego postanowienia.

     • Adrian pisze:

      Witam,

      Niestety też jestem zainteresowany tym tematem.

      Mam podpisaną umowę przedwstępną na kupno działki jak się okazało w wypisu rejestru gruntów działki ornej z klasą VI.

      Działa nie ma MPZP, ani warunków zabudowy.

      Warunki zabudowy były zrobione w momencie podziału całego terenu na 7 działek.
      W warunkach jest informacją że teren przeznaczony pod budowę 7 domów jednorodzinnych itd.

      Co w takiej sytuacji mamy zrobić chcąc za jakieś 2 lata wybudować tam dom?

      Czytając wpisy powżej, warunki zabudowy nic nie dają i będzie to dalej ziemia rolna.

      Czy właściciel może jakoś „szybko”odrolnić tą działę ? jak przekształcić ja w budowlaną ?

      • Iwo Fisz pisze:

       Nowe przepisy nie wprowadzają zmian co do możliwości uzyskania warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę, ale co do obrotu gruntami rolnymi. Na tym etapie wygląda na to, że problemem może być przeniesienie własności tej nieruchomości. Najpewniejszym sposobem wyłączenia gruntu spod działania tych przepisów jest wprowadzenie planu miejscowego z przeznaczeniem gruntu na cele nierolnicze, ale to wymaga czasu i zaangażowania gminy.

 28. Grzegorz pisze:

  Witam
  Rozumiem, że jeśli posiadam dla działki rolnej Warunki Zabudowy, będę miał nadal prawo budować się.
  Pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   Nowe przepisy nie zmieniają zasad dotyczących budowy. Zmieniają regulacje dotyczące obrotu gruntami rolnymi.

   • Adrian pisze:

    Czyli nowe przepisy nie maja nic wspólnego zasadami wydawania WZ czy też pozwoleń na budowę domu.

    Mogę mięć jedynie problem ze sprzedażą takiej działki tak ?

    • Iwo Fisz pisze:

     Nie tylko ze sprzedażą, ale z jakimkolwiek zbyciem, a nawet przeniesieniem własności w inny sposób.

     • Grzegorz pisze:

      Nie blokują również drogi prowadzącej do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (odrolnienia)? Jeśli powróciłyby korzystne zapisy w Ustawie o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych (dotyczące gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast) to większego problemu chyba nie będzie? Czy dobrze rozumiem?

     • Adrian pisze:

      Dziękuje bardzo za odpowiedzi.

      Pozdrawiam

 29. Katarzyna pisze:

  Zastanawia mnie czy zacznę procedurę geodezyjnego podziału posiadanej działki rolnej w marcu bądź kwietniu to czy wejście nowych przepisów w maju zablokuje moje poczynania? Prawo nie działa wstecz, więc p rosilabym o pańską opinię. Z góry dziękuję.

  • Iwo Fisz pisze:

   Pani Katarzyno, a czym są „moje poczynania”? Chodzi o możliwości zbycia czy o możliwości podziału?

 30. zenon pisze:

  Mam za małe gospodarstwo rolne i w sąsiedniej wsi wydzierżawiłem ( zawierając umowę ) 7 ha gruntu przed 3 laty na 5 lat.W ubiegłym roku miałem na tym gruncie szkodę i ubezpieczalnia kwestionuje ,że nie nalezy mi się odszkodowanie bo ta dzierżawa nie należy do mojego gospodarstwa.Czy oni mają rację.Jak brzmi definicja gospodarstwa rolnego i gdzie jest ona zawarta oraz czy ten wydzierżawiony grunt zalicza się do mojego gospodarstwa oraz jakim przepisem jest to regulowane.Proszę o pomoc.

  • Iwo Fisz pisze:

   Definicja gospodarstwa rolnego jest zawarta m.in. w art. 55 [3] Kodeksu cywilnego: Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 31. marlena pisze:

  witam! jestem posiadaczką ziemi rolnej ok 2,5 ha przeliczeniowego. Nie jestem rolniczką, w dosłownym znaczeniu słowa, nie posiadam uprawnień itd. Czy mogę dokupić ziemię rolniczą wraz z domem? ziemia o której mowa znajduje się w obrębie 1-3km od moich działek?

  • Iwo Fisz pisze:

   Pani Marleno, obecnie nie ma przeszkód – sytuacja może ulec zmianie, jeśli wejdzie w życie ustawa o wstrzymaniu o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 32. Inka pisze:

  A jak to ma się do osoby bliskiej? Jestem córką rolnika. Plan zagospodarowania do końca maja będzie ustalony dla naszej wsi, z której wynika, że działka którą chce mi podarować ojciec ma prawo do zabudowy zagrodowej. To co teraz ojciec nie może mi jej przepisać jako darowizny? Czy to przypadkiem nie jest już przesada?

  • Iwo Fisz pisze:

   Projekt nowej ustawy nie przewiduje wyklucza możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez osobę bliską. Zwracam uwagę, że ta kwestia nie jest jednak uregulowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

   • Inka pisze:

    Czyli jeżeli moja działka w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona na zabudowę zagrodową to ja nie będąc rolnikiem nie mogę się na niej wybudować a dopiero po uzyskaniu statusu rolnika będę miała taką możliwość?

 33. marcin pisze:

  Czyli można wnioskować że ten kto nabył działkę z planem zagospodarowania może na niej puki co zarobić bo będzie na takie duzy popyt- dobrze rozumuje??

  • Iwo Fisz pisze:

   Plan miejscowy jest przepisem prawa powszechnie obowiązującego i obowiązuje niezależnie od tego, kto jest właścicielem nieruchomości – zmiana właściciela nie wpływa na obowiązywanie planu miejscowego.

 34. Krzysztof pisze:

  Witam serdecznie! Czy według Pana działki objęte w MPZP jako tereny zieleni nieurządzonej również podchodzą pod definicję nieruchomości rolnej i ich sprzedaż/kupno będzie równie problematyczne? Co się stanie z działkami budowlano-rolnymi? Czy w ich przypadku trzeba będzie wydzielać część budowlaną, aby móc ją kupić? Pozdrawiam!

  • Iwo Fisz pisze:

   Panie Krzysztofie, to wymaga oceny zapisów w konkretnym MPZP. Niestety, niektóre MPZP są napisane w sposób, który nie pozwala na niebudzące wątpliwości stwierdzenie, czy nieruchomość przeznaczono na cele nierolnicze czy też nie…

   • Monika pisze:

    Witam. Na co zwrócić uwagę w MPZP aby móc to ocenić? W gminie w której planuję zakup działki są 3 kategorie na grunty rolne, i osobno na tereny zielone w tym również zieleń nieurządzona. Dziękuję

    • Iwo Fisz pisze:

     Musi Pani odszukać fragment planu, który dotyczy tej nieruchomości – można to zrobić samemu albo wystąpić o wypis i wyrys dla danych działek. Następnie, trzeba sprawdzić w tekstowej części planu jakie ustalenia przewidziano dla tego terenu.

   • Krzysztof pisze:

    Dziękuję za odpowiedź. Tak, definicje nie są niestety jednoznaczne. W gminie, w której planujemy kupić działkę, jest np: „Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, oznaczone symbolem ZN, chroniące obszary o szczególnych zasobach naturalnych oraz pełniące ważną rolę połączeń w systemie korytarzy i węzłów ekologicznych. Są to tereny niezainwestowane otwarte, tylko częściowo użytkowane rolniczo jako pastwiska i łąki, obejmujące zakrzewienia i enklawy leśne”. Nie zdążymy przed majem ze względów geodezyjno-prawnych, działka ma powyżej 30 arów (więc powierzchniowo podchodzi po ustawę), a notariusze na razie nie chcą się wypowiadać bo jeszcze nie wiedzą.

 35. Beata pisze:

  Dzień dobry,
  Kupiłam kilka lat temu ziemię rolną – 82 ary w miejscowości bez MPZP, chciałam dodzierżawić do 2h i uzyskać pozwolenie na budowę siedliska. Jednakże w danym momencie nie będę w stanie wybudować tam domu i pomieszczeń gospodarczych, pytanie, jeżeli dodzierżawię ziemię do 2h, uzyskam pozwolenie na budowę siedliska, to, po wejściu nowej ustawy, będę mogła sprzedąć tę ziemię wraz z pozwoleniem na budowę tylko rolnikowi?Będę wdzięczna za informację. Pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   Co do zasady, nabywcą nieruchomości rolnej ma być tylko rolnik (zgodnie z obecnym projektem). Projekt przewiduje kilka wyjątków – np. dla osób bliskich czy dla osób, które uzyskają zgodę Prezesa ANR.

 36. M pisze:

  Które konkretnie przepisy ustawy stanowią, że nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik?

  • Iwo Fisz pisze:

   Taką zasadę przewiduje art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w projektowanym brzmieniu (pisałem o niej w nowszych wpisach).

 37. Mariusz pisze:

  Witam. Wraz z Żoną postanowiliśmy kupić stare siedlisko na wsi(1 ha, stary dom + stodoła). Wszelkich formalności dopełnimy przed 30 kwietnia, więc nie będzie większych problemów z nową ustawą. Dodatkowo zainteresowaliśmy się działkami przylegającymi do naszej ziemi. Niestety rękę na tych działkach (stary sad i młody las, razem ok 2 ha) trzyma komornik ze względu na długi poprzedniego właściciela. Byliśmy u komornika, dopiero teraz została rozpoczęta procedura II licytacji działek(2-4 tyg. na poinformowanie wierzycieli o licytacji + jeden miesiąc ogólnej informacji o nadchodzącej licytacji). Sumując ten okres licytacja tych działek odbędzie się po 1 maja. Nie jesteśmy rolnikami, czy możemy przystąpić do przetargu, czy możemy ją zakupić?

  • Iwo Fisz pisze:

   Zgodnie z projektem, zasada, że nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny, ma nie dotyczyć nabycia w egzekucji. ANR ma mieć jednak prawo wykupu takiej nieruchomości rolnej.

 38. Kamil pisze:

  Witam

  Posiadam grunty ( jeszcze nieprzepisane ,jestem właścicielem razem z moją ciotką) grunty są rolne, gmina nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu.

  Jeśli zrobię podział notarialnie przed wejściem nowej ustawy w życie, to czy po 1 maja 2016 roku jeśli będe już właścicielem swojej cześci, będe mógł wystapić o warunki zabudowy dla tych działek ??

  Bardzo uprzejmie proszę o pomoc.

  • Iwo Fisz pisze:

   Możliwość wystąpienia o warunki zabudowy nie jest zależna od bycia właścicielem. Można wystąpić o warunki zabudowy nawet na działkę zupełnie „obcą” – do której nie ma się jakichkolwiek praw.

 39. Tomasz pisze:

  Dzień dobry. Jestem posiadaczem działki rolnej 4000m bez planu zagospodarowania ale z warunkami zabudowy. Po przeczytaniu Pana powyższych wyjaśnień rozumiem, że nowa ustawa nie wpływa na możliwość budowy domu . Bardzo proszę o doprecyzowanie: Czy po wybudowaniu domu będzie można sprzedać dom z działką na wolnym rynku?

  • Iwo Fisz pisze:

   Nowe przepisy nie mają nie wpływać na budowę, ale na obrót. Proszę zwrócić uwagę na nowy przepis przejściowy, który dodano na ostatnim posiedzeniu komisji: Przepisów ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy, zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695).

   Nie potrafię powiedzieć czy problemów takich na pewno nie będzie – nie znam sytuacji konkretnej nieruchomości.

 40. marcin pisze:

  WITAM

  Planuje zakup działki rolnej 0,3 ha pod budowę. Czy ustawa dotyczy działek powyżej 0,5 ha?
  Chcę poczekać na WZ ale wtedy będzie to po 1 maja. Lepiej kupić teraz czy nie ma obawy i spokojnie poczekać na WZ?

  • Iwo Fisz pisze:

   Przepisy mają dotyczyć również niewielkich nieruchomości, wyjątek przewidziano dla działek z ostatecznymi WZ. Nie można powiedzieć, że na pewno nie napotka Pan problemów z kupnem.

 41. Anna pisze:

  Witam serdecznie.mam pytanie. chce z mężem zakupić działkę o wielkosci 0,6 ha IV klasy . nie jestesmy rolnikami działka leży po sąsiedzku z moim domem rodzinnym i należy do mojej ciotki. leży przy drodze publicznej w zbitej zabudowie. w gminie nie ma planu zagospodarowania terenu ale był przygotowany kiedyś jego projekt i na tej podstawie są wydawane zgody na zabudowę. czy powinniśmy zakupić działkę przed 01.05.2016. czy pozniej naprawdę nie bedziemy mogli nabyć żadnej działķi jeżeli nie bedzie ona działķą budowlaną? konsultowałam się z architektem i ma on przygotować dla nas wniosek do gminy o wydanie decyzji na warunki zabudowy. ale słyszałam, że to długo trwa. Jeżeli na tej działce bedzie możliwa zabudowa to czy my jako nie rolnicy będziemy mogli ją zakupić. Czy np. moja mama będąc włascicielką działki sąsiedniej o wlk. też 0,6 ha mogłaby taką działkę kupić od swojej siostry i przekazać mi w darowiźnie? Jestesmy przerażeni tymi nowymi przepisami. z góry dziękuje za odpowiedź. i jeszxze raz pozdrawiam.

  • Iwo Fisz pisze:

   Pani Anno, to bardzo szczegółowe pytania, nie da się odpowiedzieć na nie w komentarzu – zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną.

 42. czesław pisze:

  Czy teraz wg nowej ustawy będę mógł przepisać darowizną ziemię swoim córkom, które nie mają uprawnień rolnych, a jedna z nich nie mieszka na terenie mojej gminy.

 43. Urszula pisze:

  Mam zapytanie dotyczące sprzedaży gruntów . Obecnie czekam na decyzję o warunkach zabudowy mam też wstępny plan podziału gruntu ,który liczy 63 ary . wiem że otrzymam pozytywnie rozpatrzoną decyzję ale gmina zwleka z tym ,bo jest sporo wniosków i nie nadążają z wydawaniem decyzji. Chciałabym zapytac czy jeśli osoba która nie jest rolnikiem ,nie posiada uprawnień będzie mogła po 1.05 zakupić notarialnie działkę ? czy też gdy nie ma uprawnień nie będzie mogła się wybudować na niej przez 10 lat albo wcale ?
  a dodam że moja działka położona jest przy drodze gminnej i jest dostęp do drogi publicznej . Co w takiej sytuacji . ? otrzymałam grunt po przez darowiznę od rodziców 16 lat temu . Czy ten przepis nowe ustawy mnie dotyczy również .

  • Iwo Fisz pisze:

   Pani Urszulo, to bardzo szczegółowe pytania, nie da się odpowiedzieć na nie w komentarzu – zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną.

 44. Julian pisze:

  Witam, mam bardzo ogólne pytanie o działkę rolną z wydanymi warunkami zabudowy na zabudowę jednorodzinną . Czy w świetle ostatnich zmian do ustawy ( z poprzedniego tygodnia) będzie jednak możliwy jej zakup przez osobę nie będącą rolnikiem po 3o kwietnia 2016 ? Tzn czy jest wyłączona z tej ustawy ?
  Ustawa podaje :
  Art. 2. 1. Przepisu art. 1 nie stosuje się do sprzedaży:
  1) nieruchomości i ich części przeznaczonych w:
  c) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – na cele inne niż rolne,…budownictwo mieszkaniowe,

  z góry dziękuje za odpowiedź

 45. Małgorzata pisze:

  Czy kupując działkę przed 1maja, rolną ale w granicach miasta, na terenie gdzie nie ma MPZP, mogę mieć problemy z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy? Czy jeśli złożę wniosek o warunki zabudowy przed 1 maja, moja sprawa będzie rozpatrywana na „starych” warunkach”. Będę wdzięczna za informację.

  • Iwo Fisz pisze:

   Nowe przepisy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw nie zmieniają zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

 46. Agnieszka pisze:

  Witam
  Chcemy kupić dom na wsi z budynkami gospoadarczymi. Nie jesteśmy rolnikami. Ja mam 1 ha przeliczeniowy ziemi po rodzicach. Czy po 1 maja 2016 roku bez problemu bedziemy mogli kupic ten dom?

  • Iwo Fisz pisze:

   Proszę spojrzeć na definicję rolnika indywidualnego w ustawie – nie wiem, czy Państwo ją spełniacie (wystarczy, aby rolnikiem był 1 z małżonków). Nabycie nieruchomości rolnej przez nie-rolnika będzie bardzo ograniczone.

 47. Agata pisze:

  Jestem płatnikiem podatku rolnego, mam około 3 ha gruntów rolnych, ponadto prowadzę działalność gospodarczą inna niż rolniczą. Czy mogę dokupić od sąsiada rolnika grunt rolny ok. 0,2 ha przylegający bezpośrednio do mojej działki, na który złożyłem do gminy wniosek na decyzję o warunkach zabudowy. Na powyższy grunt mam umowę przedwstępną, że do końca 2016 roku będzie przeniesienie własności na mnie.

  • Iwo Fisz pisze:

   Nieruchomości rolne poniżej 0,3 ha powierzchni nie podlegają ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego w nowym brzmieniu.

 48. Kasia pisze:

  Witam,chciałam zapytać o działki powyżej 3000 metrów z miejscowym planem zagospodarowania,przeznaczenie terenu :teren rolniczy oraz zabudowy zagrodowej. Czy nadal bede mogła je sprzedawć normalnie czy tylko rolnikom bo juz nic nie kumam.

 49. małgosia pisze:

  A jeśli wydane są warunki zabudowy ostateczne na dz 0.3 ha to czy będę mogła sprzedać działkę rolną bez problemu? czy tylko rolnikom?

  • Iwo Fisz pisze:

   To zależy na jaką inwestycję wydano warunki zabudowy. Jeśli dotyczą one celu innego niż rolny, to jest szansa, aby skorzystać z art. 11 pkt 2 ustawy.

 50. dominika pisze:

  Witam,
  Jestem w trakcie budowy domu w stanie surowym na działce rolnej zagrodowej. Czy będę mogła sprzedać ten dom z działką bez ograniczeń?

 51. Dominik pisze:

  Witam,
  Jestem zainteresowany kupnem domu, który leży na działce o powierzchni 5281 m2. Działka ta jest oznaczona jako budowlano-rolna. Część rolna zajmuję 3333m2. Czy w związki z nową ustawą, która ma wejść 1 maja, mogę mieć jakieś trudności z kupnem tej nieruchomości? Niestety nie jestem rolnikiem.
  Pozdrawiam

  • Iwo Fisz pisze:

   Musiałbym przeanalizować sytuację konkretnej nieruchomości – nie potrafię odpowiedzieć bez analizy dokumentów.

 52. Dominik pisze:

  Witam,
  Jestem zainteresowany kupnem domu, który leży na działce o powierzchni pół hektara. Działka ta jest oznaczona jako budowlano-rolna. Część rolna zajmuję 3333m2. Czy w związki z nową ustawą, która ma wejść 1 maja, mogę mieć jakieś trudności z kupnem tej nieruchomości? Niestety nie jestem rolnikiem.
  Pozdrawiam

 53. Krzysztof pisze:

  Witam Planuje zakupić działkę 0,7 ha przed 1 maja 2016. Działka obięta MPZP.
  Czy będzie możliwy jej podział po 30 kwietnia? Działka z dostępem do drogi publicznej. Ja nie jestem rolnikiem.

  • Iwo Fisz pisze:

   To zbyt mało informacji, aby móc odpowiedzieć – istotne znaczenie ma treść MPZP. Myślę, że potrzebuje Pan indywidualnej porady, nie da się tego załatwić w komentarzu.

 54. Lucja pisze:

  Witam.Zwróciłam się do Burmistrza Miasta o wykup działki gruntu w uzytkowanbiu wieczystym.Działka zabudowana jest domkiem jednorodzinnym który kopiliśmy w stanie surowym w 2006 roku.Burmistrz powołując siępre na Dz.U.z 2112 odmówił przekształcenia a tym samym sprzedaży.Bardzo proszę o poradę .

  • Iwo Fisz pisze:

   Przepraszam, ale nie rozumiem sytuacji. Musiałaby Pani napisać szerzej o co się Pani zwróciła (o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność?), jaką formę miała „odmowa” i jak była uzasadniona.

 55. Konrad pisze:

  Witam.
  Z Pana komentarzy wynika ze nowa ustawa nie zmienia przepisów dot Warunków Zabudowy. Czyli posiadając działke rolną o pow 1,3ha jak wystąpie do gminy o WZ na budowe 10 domów jednorodzinnych i podział na 10 działek o pow 1300m2 (tak zrobiłem rok temu na mojej działce sąsiedniej, gmina wydała WZ , działki podzieliłem geodezyjnie) – czy taka sytuacja bedzie mozliwa czy w zwiazku z nowa ustawa Gmina nie wyda WZ?
  Pozdrawiam. Konrad

  • Iwo Fisz pisze:

   Nowa ustawa nie jest podstawą dla odmowy wydania warunków zabudowy. Oczywiście, nie wiem czy ma Pan szanse je otrzymać, stosownie do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – nie znam tej nieruchomości.

 56. Lukasz pisze:

  Czy nieruchomosc gruntowa zabudowana o powierzchni 672m2 podchodzilo by tej ustawie?

  • Iwo Fisz pisze:

   Nie, przy nieruchomościach rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie ma zastosowania.

 57. Sebastian pisze:

  Witam,
  Piszę odnośnie nowej ustawy z 1 maja 2016 roku dotyczącej rolników,
  mianowicie moje pytanie brzmi następująco :
  posiadam gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 0,85h fizycznego gruntu,a przeliczeniowy 1,35h i chcę dokupić ziemię w tej samej gminie o powierzchni 1,85 h. Byłem w gminie z prośbą o wydanie zaświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, po czym pani powiedziała że mi go nie wyda ponieważ nie posiadam hektara fizycznego i niestety nie mogę notarialnie zakupić ziemi co w takiej sytuacji mam zrobić ? na co się powołać bo uważam że pani w gminie jest nie doinformowana spełniamy wszystkie wymogi posiadamy gospodarstwo od 20 lat mamy szkołę rolniczą i nie zalegamy z podatkiem i jesteśmy płatnikami krus proszę o szybką odpowiedz ??

  • Iwo Fisz pisze:

   Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie – ma Pan prawo się odwołać.

 58. Betiii pisze:

  Witam . Jesli moja działka jest w licytacji czy po nowej ustawie może ją kupić tylko rolnik ?

 59. JADWIGA pisze:

  witam. Jestem współwlaścicielem ( w 1/3 gospodarstwa rolnego o powierzchni6 ha. ) Obecnie chcę kupić siedlisko powierzchnia 0,29 h przylegające do naszej wspólnej nieruchomości rolnej w/g wypisu z rejestru gruntów są to grunty rolne zabudowane , jest tam do i obora .Czy będzie to zakup nieruchomości rolnej zabudowanej czy nieruchomości mieszkaniowej, jako działka z domem.
  Od tego zależy rodzaj wpisu w Sądzie.

  • Iwo Fisz pisze:

   Nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha nie podlegają ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

 60. JADWIGA pisze:

  Mam gospodarstwo rolne o powierzchni 8 ha jako jedna działka. Chcę wydzielić działkę na pobudowanie domu córce, ponieważ w mojej miejscowości jest zatwierdzony plan zagospodarowania nie mogę tego prawdopodobnie zrobić bo musiałabym przekazać 5 ha . Co należałoby zrobić żeby dzieci mogły się pobudować obok nas.
  Czy obecne przepisy będą to ograniczały jeszcze bardziej?

 61. Damian pisze:

  Witam,
  Proszę o poradę. Jestem współwłaścicielem działki rolnej 0 powierzchni 0,8 h. Łącznie ze mną jest 10 spadkobierców owego gruntu. 3 w 1 lini oraz 7 w drugiej. Chciałbym kupić od rodziny całą działkę. Proszę o poradę w jaki sposób można tego dokonać? Czy rodzeństwo cioteczne może się zrzec własności do ziemi na zasadzie darowizny?
  Z poważaniem,
  Damian

 62. Darek pisze:

  działka 44 ar z czego 17ar budowlanka wg planu zagospodarowania przestrzennego reszta to rola
  czy można sprzedać taką działkę jako jedną
  pozdrawiam i dziękuję

  • Iwo Fisz pisze:

   Pisałem o tym wielokrotnie w komentarzach – ustawa tego nie rozstrzyga. Obecnie przeważa stanowisko, że taka nieruchomość jest traktowana jako rolna.

 63. Darek pisze:

  Dodam że kupujący nie jest rolnikiem

 64. Ryszard pisze:

  Witam, czy w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej o kształtowaniu ustroju rolnego, będę mógł się wybudować na działce rolnej 33 ary, cz. kl. III a cz. kl III b, nie ma PZP, w studium określono, że działka pod budownictwo jednorodzinne. Na działce znajduje się budynki gospodarczy, w poniżej granicy 100 m wokół są budynki mieszkaniowe.

  • Iwo Fisz pisze:

   Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie zmienia zasad budowy na gruntach rolnych – tak, jak przed jej wejściem w życie, problemem może być ochrona gruntów klasy III. Proszę zwrócić uwagę na art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 65. Grzegorz pisze:

  Chciałbym zapytać, jak mógłbym stać się rolnikiem indywidualnym w mojej sytuacji.
  Spełniam wszystkie wymogi oprócz zameldowania. Mam wprawdzie dom na terenie gminy, gdzie posiadam działki rolne i mieszkam tam, jednak nie przemeldowałem się do tej pory z mieszkania, w którym dotychczas mieszkałem w graniczącej z tą gminą gminie miejskiej.
  Czy, jeżeli teraz kupiłbym działkę rolną o powierzchni mniejszej niż 30 arów we wspomnianej gminie miejskiej, gdzie jestem zameldowany, stałbym się rolnikiem indywidualnym? Gospodarstwo prowadzę od ponad pięciu lat, ale właścicielem jego części, znajdującej się na terenie gminy, gdzie jestem zameldowany, stałbym się dopiero teraz, jeśli kupiłbym tę nową działkę.

  • Iwo Fisz pisze:

   Proszę zwrócić uwagę, że w definicji rolnika indywidualnego mówi się o „zamieszkaniu”, a nie o „zameldowaniu” – być może już Pan spełnia te wymogi.

 66. Sławomir pisze:

  Witam. . Chciałbym kupić siedlisko lub działkę rolną do 1,5 ha w celu prowadzenia małego gospodarstwa ale nie spełniam żadnego z wymaganych warunków. Znaczy wychowałem się na wsi ale od nastu lat mieszkam w mieście. Czy w takiej sytuacji jest to w ogóle możliwe?

  • Iwo Fisz pisze:

   Można rozważyć wystąpienie o wyrażenie zgody przez Prezesa ANR – proszę spojrzeć do przepisu art. 2a ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 67. Paula pisze:

  Witam serdecznie,
  Chciałam zapytać jak wygląda sytuacja z przepisaniem gruntu rolnego i nieruchomości na dzieci właściciela w przypadku kiedy on będzie chciał przejść na emeryturę. Wiem, że w ustawie, jest informacja, że te dzieci muszą zrobić studia rolnicze. Czy muszą to być studia podyplomowe, czy wystarczy jakaś szkoła policealna? Czy to musi być rolnictwo czy tez inny kierunek? gdzie mogę znaleźć takie informacje, które są potwierdzone.
  Tata myśli o przepisaniu wszystkiego na mnie i siostrę za jakieś 3-4 lata czy sądzi Pan, ze ustawa jeszcze się zmieni do tego czasu czy lepiej zrobić takie studia, bo będą gwarancją, że nie będzie potem problemu z przepisaniem ziemi i domu?

 68. Zoja pisze:

  mam ok. 4 ha , otrzymałam decyzję o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym. Moje pytanie czy mogę teraz na podstawie tej decyzji wydzielić działkę o pow. 0,2999ha?

  • Iwo Fisz pisze:

   Jeśli to jest zabudowa zagrodowa (czyli rolnicza), to raczej nie – nieruchomość będzie uznawana za wykorzystywaną na cele rolne.

 69. Olek pisze:

  Czy mogę sprzedać dowolnej osobie (lub spółce) działkę rolną o pow. 0,8 ha, klasie gruntów IVb, bez warunków zabudowy i bez Miejscowego Planu, położonej w granicach dużego miasta (jeśli to ma znaczenie)?
  Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź!

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *