O wyższości matki nad teściową…

Iwo Fisz        18 maja 2015        2 komentarze

… przynajmniej w zakresie opłaty skarbowej.

Dzisiejszy wpis dotyczy sprawy luźno związanej z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Związany jest ze sprawą, gdzie odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy w imieniu wnioskodawców (małżonków) matka wnioskodawczyni, czyli teściowa wnioskodawcy.

Ustawa o opłacie skarbowej wiąże obowiązek jej zapłaty m.in. ze złożeniem dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopi w sprawie z zakresu administracji publicznej. Opłata taka wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Od powyższej opłaty przewidziane są jednak zwolnienia.W części IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej m.in. złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wśród wstępnych są oczywiście rodzice, zatem złożenie pełnomocnictwa udzielonego matce jest zwolnione z opłaty skarbowej. Powinowaci, w tym teściowa, nie zostali ujęci w katalogu zwolnień, zatem złożenie pełnomocnictwa udzielonego teściowej wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej (o ile zastosowania nie mają inne zwolnienia).

W omawianym przykładzie – należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego teściowej przez wnioskodawcę, a nie ma takiego obowiązku w przypadku pełnomocnictwa udzielonego jej przez wnioskodawczynię.

Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

guest Lipiec 17, 2016 o 20:50

To chyba nie takie proste. Co w sytuacji gdy matka udziela pełnomocnictwo łączne córce i jej mężowi? Pełnomocnictwo mamy jedno i jedna osoba jest zwolniona z opłaty a druga nie.
Zdrowy rozsądek podpowiada brak opłaty a jaka jest praktyka?

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 12:25

Są 2 stosunki pełnomocnictwa – między matką a córką i między matką a zięciem. Trzeba odróżnić stosunek prawny pełnomocnictwa od dokumentu – to zupełnie różne pojęcia.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: