Ochrona gruntów leśnych w miastach

Iwo Fisz        19 lutego 2018        2 komentarze

Jestem dziś w Gdańsku, gdzie prowadzę szkolenie pt. “Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej”. To dobra okazja, aby zrobić wpis o tej ustawie – a dokładniej o jej stosowaniu na terenie miast. Uczestnikami są głównie pracownicy samorządowi.

Przepis art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przewiduje, że przepisów rozdziału 2 tej ustawy, dotyczących ograniczania przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, nie stosuje się do gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miast.

Brak jest regulacji, która wyłączałaby stosowanie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do położonych w miastach gruntów leśnych. Oznacza to, że te grunty podlegają ochronie, na podstawie przepisów ustawy, tak samo, jak grunty położone poza miastami.

W konsekwencji, przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne wymaga wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierającego takie zapisy. Jego wprowadzenie wymaga zgody marszałka województwa, wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Iwo Fisz

 

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Paweł Luty 19, 2018 o 11:16

Wg mnie całkiem dobrze że jest to na tyle kłopotliwe. Przynajmniej mniej osób podejmuję decyzję o zmianie zagospodarowania fragmentu lasu który należy do nich 😉

Odpowiedz

E i M Miller Kwiecień 20, 2018 o 11:27

Dobrze że tak postanowili bo myśle ze teraz jest o wiele łatwiej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: