Odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

Iwo Fisz        18 stycznia 2013        Komentarze (0)

Kilka razy wspominałem już o tym, jak ważne jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy. Nie napisałem jednak jakie skutki wywiera odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Celem uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy jest zapewnienie udziału wyspecjalizowanych organów administracji publicznej. W ten sposób organy wyspecjalizowane mogą dokonać oceny zgodności projektu z przepisami prawa, które leżą w zakresie ich właściwości.

Uzgodnienie ma charakter wiążący dla organu prowadzącego postępowanie “główne”. Oznacza to, że odmowa uzgodnienia przesądza o tym, że projekt decyzji nie jest zgodny z przepisami objętymi kognicją organu uzgadniającego. W konsekwencji, każda odmowa uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy musi oznaczać odmowę ustalenia warunków zabudowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: