Opłata adiacencka pod lupą NIK

Iwo Fisz        15 maja 2013        Komentarze (0)

Pisałem już na blogu o opłacie adiacenckiej, więcej na ten temat można przeczytać też w Przeglądzie Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych. Dziś nie chodzi jednak o samą konstrukcję opłat adiacenckich, ale o konieczność jej pobierania przez gminy.

W najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, dostępnym tutaj, opisano kontrolę w  gminach w województwie warmińsko-mazurskim dotyczącą ustalania i egzekwowania opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Działalność kontrolowanych gmin została oceniona przez NIK negatywnie. Zarzuty NIK są poważne:

  • brak podjęcia uchwał określających wysokość stawki opłaty adiacenckiej, co wyłącza możliwość ich nałożenia,
  • niezachowanie 3-letniego terminu dla wymierzenia opłaty adiacenckiej,
  • brak egzekwowania wymierzonych już opłat
  • nierzetelne ewidencjonowanie należności i dochodów w tego tytułu.

Powyższe uchybienia to nie tylko brak odpowiednich wpływów do miejskiej kasy. Jak zauważa NIK: ” Stwierdzono ponadto, że niejednolite i w znacznym stopniu dowolne postępowanie organów gmin w zakresie ustalania opłat adiacenckich oraz planistycznych, powodowały częste protesty właścicieli oraz liczne odwołania od decyzji ustalających wysokość tych opłat”.

Jako ciekawostkę można przytoczyć, że w raporcie wskazano, że na 527 decyzji ustalających opłaty adiacenckiej wydanych w w Jonkowie, Mrągowie, Olecku, Olsztynie i Ostródzie, odwołanie od decyzji wniesiono jedynie w przypadku 75 decyzji, czyli w 14,2 % przypadków.

To mało, biorąc pod uwagę zarzuty sformułowane przez NIK pod adresem organów gmin. Odwołanie od decyzji o opłacie adiacenckiej ma szanse powodzenia i uniknięcia opłaty, zwłaszcza jeśli strona dobrze wykorzystuje możliwości, które stwarza procedura administracyjna.

Jeśli otrzymałeś decyzję o wymierzeniu opłaty adiacenckiej i nie wiesz czy warto składać odwołanie – napisz do mnie korzystając z formularza po prawej stronie.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: