Organ nie uznał mnie za stronę postępowania…

Iwo Fisz        15 stycznia 2013        11 komentarzy

… co zdarza się bardzo często, gdy chodzi o warunki zabudowy. Zwłaszcza w postępowaniach, w których bierze udział wiele stron. Takim postępowaniem jest m.in.  postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

Co w takiej sytuacji zrobić?

Wszystko zależy od tego, czy sprawa już się zakończyła (to jest decyzja w sprawie jest ostateczna), czy też sprawa jest w toku.

Jeśli sprawa zakończyła się już decyzją ostateczną, to możesz żądać wznowienia postępowania. Wznowienie postępowania prowadzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy, na skutek czego organ uchyla wcześniejszą decyzję i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy, albo odmawia uchylenia wcześniejszej decyzji, gdy stwierdzi, że nie ma podstaw dla wznowienia postępowania.

Pamiętaj, wznowienie postępowania z uwagi na to, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, następuje tylko i wyłącznie na wniosek, nigdy z urzędu! Musisz też uważać na termin dla złożenia podania o wznowienie postępowania – wynosi on 30 dni od dnia, w którym dowiedziałeś się o decyzji.

Jeśli sprawa jest w toku, musisz złożyć pismo, w których wskazujesz, że jesteś stroną postępowania. Jeśli natomiast organ wydał już decyzję, ale termin dla złożenia odwołania jeszcze nie upłynął, to możesz złożyć odwołanie w terminie otwartym dla którejkolwiek ze stron. Oznacza to, że możesz złożyć odwołanie tak długo, jak to odwołanie może złożyć którakolwiek ze stron.

Iwo Fisz

{ 11 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Robert Ratajczak | Prawo Autorskie Styczeń 24, 2013 o 12:03

Ciekaw jestem jak wyglądałaby kwestia stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w ww. przypadku. Nie zawsze przecież pominiętej stronie zależy na wznawianiu postępowania, czasem pobudki mogą być bardziej…..materialne 🙂

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 24, 2013 o 12:08

Przesłanki wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji są rozłączne. Nie ma zatem podstawy dla stwierdzenia nieważności z uwagi na pominięcie strony postępowania. Jeśli chodzi o “pobudki materialne” – wznowienie postępowania również jest jedną z przesłanek odszkodowawczych z art. 417 [1] § 2 k.c. :).

Odpowiedz

Marcin Tomczyk Marzec 22, 2013 o 02:05

W ostatnim akapicie pisze Pan, że jeśli decyzja już została wydana ale jeszcze nie minął termin na wniesienie odwołania (czyli jako nie-strona nie mogę jeszcze wnosić o wznowienie) to mogę złożyć odwołanie w terminie przewidzianym dla strony. Na jakiej podstawie skoro 127 § 1 wyraźnie stanowi, że odwołanie może wnieść strona ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Marzec 22, 2013 o 07:13

Panie Marcinie! O tym, czy ktoś jest stroną postępowania decyduje to, że postępowanie dotyczy jego interesu prawnego lub obowiązku (art. 28 k.p.a.), chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej, a nie to, czy organ uznał ten podmiot za stronę – organ może bowiem błędnie ustalić, że dany podmiot nie ma interesu prawnego i nie jest stroną. Dlatego strona może złożyć odwołanie/podanie o wznowienie postępowania, nawet jeśli organ ją pominął w postępowaniu, aby oceny, czy podmiot jest stroną postępowania mógł dokonać organ II instancji.

Odpowiedz

Marcin Tomczyk Marzec 22, 2013 o 14:15

Mam ciągłe trudności z zalapaniem konstrukcji strony 🙂 Dzięki wielkie !

Odpowiedz

Krzysztof Październik 11, 2015 o 14:36

Czy osoba która była stroną przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy a następnie sprzedała nieruchomość ( po wydaniu przez organ decyzji ostatecznej) utraciła statut strony a w jej miejsce wszedł nabywca, czy nadal osoba ta posiada statut strony i może złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej ?

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 20, 2015 o 09:16

Moim zdaniem, osoba taka ma interes prawny i może to skutecznie zrobić, ale nie jest to pogląd jednolicie akceptowany.

Odpowiedz

Agnieszka Marzec 1, 2017 o 16:00

Mam, taka sprawę mój sąsiad wystąpił o decyzję o warunkach zabudowy na budowę na sąsiedniej działce budynku produkcyjno biurowego, ( nadmienię tylko że w studium widnieje tam tylko możliwa zabudowa mieszkaniowa), odwołaliśmy się i się Pan wycofał wniosek. Minął jakiś dłuższy czas pan wydzielił wewnątrz własnej działki 3 m drogę dookoła i ponownie wystąpił o decyzje. My nie byliśmy informowani o tej decyzji bo już bezpośrednio nie sąsiadowaliśmy z tą działką inwestycyjną i rozdzielała nas działka drogowa będąca własnością tego Pana. Gmina wydała decyzje i jest już ona prawomocna. Przypadkowo dowiedzieliśmy się o tym bo gmina wydała decyzje i nie uznała nas jako stronę. Czy mamy jeszcze jakaś szanse żeby się odwołać od tej decyzji ?

Odpowiedz

Paulina Marzec 2, 2017 o 14:37

To czy graniczy Pani z sąsiadem czy nie to sprawa drugorzędna. Nie jest to wyznacznik. Obecnie najistotniejsze jest to, czy planowana inwestycja oddziałuje na Państwa czy też nie. Czy ma jakikolwiek wpływ na Państwa działkę czy też nie. Na dzień dzisiejszy taką ocenę przeprowadza projektant/architekt. Oczywiście zawsze może Pani próbować podważać decyzję o warunkach zabudowy, nawet jeśli jest ona ostateczna. Teraz będzie procedowane zapewne pozwolenie na budowę. Proszę złożyć pismo, że chcą Państwo zostać uznani jako strona udowadniając, że mają Państwo interes prawny.

Odpowiedz

Cezary Październik 3, 2017 o 15:10

Mam pytanie,
Czy organ uzgadniający, opiniujący projekt decyzji o WZ musi wysłać egzemplarz takiego uzgodnienia np. postanowienie do wszystkich stron postępowania, czy tylko do Wójta i inwestora, gdyż tylko inwestorowi przysługuje zażalenie? I jak to wygląda w przypadku proj. dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 20, 2017 o 10:07

Powinien wysyłać do wszystkich, jednak praktyka jest raczej odmienna – zazwyczaj postanowienie jest wysyłane do wójta/burmistrza/prezydenta miasta i do wnioskodawcy (inwestora).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: