W aktualnym numerze czasopisma Nowa Energia możesz przeczytaj mój krótki artykuł pt. „Budowa urządzeń ciepłowniczych na podstawie przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej”.

Pokazuje on głównie podobieństwa i różnice między modelami wywłaszczenia i odszkodowania, stosowanymi w przypadku przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w specustawie.

Specustawa mieszkaniowa, poza licznymi głosami krytyki ze strony środowisk architektów i urbanistów, jak i prawników, nie wywarła jeszcze istotnego wpływu na zabudowę w naszym kraju.

Czytaj dalej

Najistotniejszą zmianą, jaką wprowadzono w tym roku do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, było dopuszczenie nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni do 1 ha przez nie-rolnika. Pisałem o tym przy okazji wprowadzenia tych przepisów.

Praktyczne znaczenie tego wyjątku jest ogromne, bo większość gruntów rolnych nabywana za cele nierolnicze ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha.

Nowy przepis nie oznacza jednak zupełnej swobody w obrocie takimi nieruchomościami.

Czytaj dalej

W sierpniu 2018 r. w życie weszła ustawa określana powszechnie jako Lex Deweloper lub specustawa mieszkaniowa, a nosząca nazwę ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Ustawa ta nie spotkała się z przyjaznym przyjęciem ze strony środowiska praktyków.

Zarówno architekci i urbaniści, jak i prawnicy, poświęcili sporo czasu dyskusji nad zagrożeniami, jakie dla ładu przestrzennego generuje ta ustawa.

Czytaj dalej

Sejm i Senat przyjęły ustawę z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona znaczne zmiany w przepisach o obrocie gruntami rolnymi (i konsekwencjach tego obrotu).

Niestety, ustawa jest bardzo obszerna, stąd na początek wskażę na najważniejsze – w mojej ocenie – zmiany, które ona wprowadza:

Czytaj dalej

W najnowszym numerze „Nieruchomości” wydawnictwa C.H. Beck (nr 4/2019) ukazał się mój artykuł pt. „Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz koszty postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego”.

Tekst dotyczy problematyki art. 398 Prawa wodnego z 20 lipca 2017 r.

Poruszyłem w nim kwestie: wysokości opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo (art. 398 ust. 4 Prawa wodnego) i momentu ich pobierania od wnioskodawcy, a także kosztów postępowania.

Czytaj dalej

1 2 3 4 50 Strona 2 z 50