Powtórne uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

W procesie inwestycyjno-budowlanym dość często się zdarza, że samorządowe kolegium odwoławcze uchyla w całości decyzję wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o warunkach zabudowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W takiej sytuacji powstaje pytanie, co się dzieje z uzgodnieniami projektu decyzji WZ, których dokonano w poprzednio prowadzonym postępowaniu. Praktyka jest różna:

  1. niektóre organy uznają, że uzgodnienie ma samodzielny charakter i skoro raz zostało dokonane, to cały czas istnieje w obrocie prawnym,
  2. inne organy zwracają się tylko o „potwierdzenie” czy „podtrzymanie” dokonanego uzgodnienia
  3. najbardziej rygorystyczne stanowisko jest takie, że należy dokonać ponownie wszystkich wymaganych uzgodnień.

W mojej ocenie, trafne jest stanowisko, że wszelkie uzgodnienia muszą być dokonane jeszcze raz. Uzgodnienie zawsze odnosi się do danego projektu decyzji o warunkach zabudowy, a te mogą się zmieniać w toku postępowań. Z tego powodu, przy każdym kolejnym prowadzeniu postępowania oraz przy każdej zmianie projektu, należy powtórzyć procedurę uzgodnienia.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *