Powtórne uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

W procesie inwestycyjno-budowlanym dość często się zdarza, że samorządowe kolegium odwoławcze uchyla w całości decyzję wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o warunkach zabudowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W takiej sytuacji powstaje pytanie, co się dzieje z uzgodnieniami projektu decyzji WZ, których dokonano w poprzednio prowadzonym postępowaniu. Praktyka jest różna:

  1. niektóre organy uznają, że uzgodnienie ma samodzielny charakter i skoro raz zostało dokonane, to cały czas istnieje w obrocie prawnym,
  2. inne organy zwracają się tylko o “potwierdzenie” czy “podtrzymanie” dokonanego uzgodnienia
  3. najbardziej rygorystyczne stanowisko jest takie, że należy dokonać ponownie wszystkich wymaganych uzgodnień.

W mojej ocenie, trafne jest stanowisko, że wszelkie uzgodnienia muszą być dokonane jeszcze raz. Uzgodnienie zawsze odnosi się do danego projektu decyzji o warunkach zabudowy, a te mogą się zmieniać w toku postępowań. Z tego powodu, przy każdym kolejnym prowadzeniu postępowania oraz przy każdej zmianie projektu, należy powtórzyć procedurę uzgodnienia.

Iwo Fisz

Iwo Fisz
Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanuję Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail.

W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.