Powtórne uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Iwo Fisz        01 stycznia 2013        Komentarze (0)

W procesie inwestycyjno-budowlanym dość często się zdarza, że samorządowe kolegium odwoławcze uchyla w całości decyzję wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o warunkach zabudowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W takiej sytuacji powstaje pytanie, co się dzieje z uzgodnieniami projektu decyzji WZ, których dokonano w poprzednio prowadzonym postępowaniu. Praktyka jest różna:

  1. niektóre organy uznają, że uzgodnienie ma samodzielny charakter i skoro raz zostało dokonane, to cały czas istnieje w obrocie prawnym,
  2. inne organy zwracają się tylko o “potwierdzenie” czy “podtrzymanie” dokonanego uzgodnienia
  3. najbardziej rygorystyczne stanowisko jest takie, że należy dokonać ponownie wszystkich wymaganych uzgodnień.

W mojej ocenie, trafne jest stanowisko, że wszelkie uzgodnienia muszą być dokonane jeszcze raz. Uzgodnienie zawsze odnosi się do danego projektu decyzji o warunkach zabudowy, a te mogą się zmieniać w toku postępowań. Z tego powodu, przy każdym kolejnym prowadzeniu postępowania oraz przy każdej zmianie projektu, należy powtórzyć procedurę uzgodnienia.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: