Przeniesienie decyzji lokalizacyjnej

Iwo Fisz        28 marca 2013        10 komentarzy

Pisałem już kilka razy, że przeniesienie warunków zabudowy jest szybkim i wygodnym sposobem na skorzystanie z warunków zabudowy, które wydano na rzecz innej osoby.Przeniesienie decyzji pozwala na uniknięcie ponownego ustalania warunków zabudowy, a każdy inwestor musi liczy się z tym, ile trwa wydanie warunków zabudowy.

Dla inwestycji celu publicznego wydaje się nie decyzję o warunkach zabudowy, ale decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. Czy taką decyzję można przenieść?

Odpowiedź brzmi nie. Jest to nieco zaskakujące, skoro w postępowaniu o wydanie decyzji lokalizacyjnej przewidziane są rozmaite ułatwienia w stosunku do ogólnych zasad postępowania. 

Ustawa nie zawiera przepisu, który pozwalałby na przeniesienie decyzji lokalizacyjnej. Nie można również stosować analogicznie przepisu pozwalającego na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, bo systematyka ustawy jest taka, że to przepisy o decyzji lokalizacyjnej stosuje się do warunków zabudowy, a nie odwrotnie.

Iwo Fisz

{ 10 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Dziwota Maj 5, 2013 o 23:31

Hmm. Można się zastanowić nad quasi przeniesieniem decyzji, poprzez jej zmianię. Tzn.”stary właściciel A” i “nowy właściciel B” składają wspólny, zgodny wniosek w sprawie zmiany decyzji o ULICP w zakresie inwestora z “A” na “B”. Organ wszyna post,epowanie, zawiadamia strony postępowania, publikuje obwieszczenia i po upływie ustatwowych terminów zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego i wydaje decyzję o zmianie decyzji w zakresie inwestora z “A” na “B”.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Maj 6, 2013 o 09:03

Oczywiście, można w ten sposób podejść do problemu (oczywiście przy założeniu, że generalnie zmiana strony, na rzecz której wydano decyzję, jest dopuszczalna w trybie art. 155 k.p.a.) – ale nadal oznacza to, że trzeba prowadzić postępowanie wobec wszystkich stron, a nie tylko tych między którymi ma dojść do przeniesienia decyzji. Nie będzie zatem tak dogodnego trybu jak przy warunkach zabudowy czy pozwoleniu na budowę.

Odpowiedz

skam Maj 23, 2013 o 09:34

Obawiam się, że obejście niedopuszczalności przeniesienia decyzji celu publicznego poprzez zmianę jej podmiotu w trybie art. 155 kpa, należy również uznać za niedopuszczalne.
por: http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zmiana-podmiotu-decyzji-lokalizacji-celu-publicznego

Jestem jednak zdania, że przeniesienie decyzji celu publicznego powinno być dozwolone, a brak takiego zapisu w ustawie to jedynie błąd ustawodawcy. No ale takie jest prawo, więc trzeba je w stosować w takim kształcie, w jakim obowiązuje.

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 23, 2013 o 09:42

Dlatego napisałem, że oczywiście art. 155 k.p.a. może stanowić rozwiązanie przy założeniu, że generalnie zmiana strony, na rzecz której wydano decyzję, jest dopuszczalna w tym trybie. Mam wrażenie, że ostatnie orzecznictwo NSA raczej skłania się za dopuszczalnością zmiany decyzji w ten sposób, choć można mieć wątpliwości co do prawidłowości takiej wykładni.

Zgadzam się natomiast w całości, że ustawa powinna przewidywać możliwość przeniesienia tej decyzji – korzystanie z trybu z art. 155 k.p.a. jest nieporównywalnie dłuższe i bardziej kłopotliwe dla inwestora.

Odpowiedz

Grzegorz Dziwota Maj 6, 2013 o 13:22

Ale i tak potrwa to szybciej niż całe kompletne postepowanie ze sporządzeniem projektu decyzji, uzgodnienieniami itp.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Krzysztof Lipiec 4, 2016 o 22:01

Interesuje mnie Pana zdanie na temat dopuszczalności przeniesienia pozwolenia na budowę dla inwestycji celu publicznego dla których uzyskania wymagane jest spełnienie zarówno kryterium przedmiotowego jak i podmiotowego czyli : państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych na rzecz podmiotów, które nie posiadają statusu instytucji publicznych ? 🙂

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 12:41

Przyznam, że nie spotkałem się w praktyce z takim problemem – czy to problem w jakieś aktualnie prowadzonym postępowaniu administracyjnym?

Odpowiedz

Krzysztof Wrzesień 28, 2016 o 21:17

W zasadzie to rozważania teoretyczne częściowo zainspirowane poradą poniżej ale wydaje się, że z formalnoprawnego punktu widzenia nie powinno być przeszkód – tylko czy podmiot publiczny uprawniony do uzyskania takiej decyzji zdecydował by się ją przenieść …

http://www.rp.pl/artykul/863298-Pozwolenie-na-budowe-mozna-sprzedac-wraz-z-gruntem.html#ap-3

Odpowiedz

Szymon Sierpień 8, 2018 o 15:51

A czy przenoszenie decyzji lokalizacyjnej jest w ogóle potrzebne? Czy nie jest ona wydawana na zamierzenie publiczne jak sama nazwa wskazuje i nie ma znaczenia kto ją wykorzysta do pozwolenia na budowę?

Pozdrawiam Szymek

Odpowiedz

Iwo Fisz Sierpień 21, 2018 o 15:05

Tak – z decyzji może skorzystać ten, komu ją wydano, a nie dowolna osoba.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: