Rewolucja w ochronie drzew

Dnia 28 lipca 2015 r. ogłoszono ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zapoznasz się z nią tutaj. Część tej ustawy weszła w życie 28 sierpnia 2015 r.

Nowelizacja istotnie zmienia przepisy ustawy o ochronie przyrody, dotyczące ochrony zadrzewień. Omówienie wszystkich z nich to nie materia na jeden wpis, ale warto wskazać kilka najważniejszych:

  1. ułatwienia dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
  2. zmiana katalogu sytuacji, gdy nie jest konieczne zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu,
  3. karą pieniężną,
  4. zmiana zasad wymiaru opłaty za usunięcie drzew i krzewów,
  5. zmiana katalogu zwolnień z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu,
  6. doprecyzowanie regulacji dotyczących obowiązku nasadzeń zastępczych lub przesadzenia,
  7. poszerzenie katalogu sytuacji zagrożonych administracyjną,
  8. wprowadzenie możliwości nałożenia kary pieniężnej na osobę, która nie mogła skutecznie uzyskać zezwolenia.

Najważniejszą zmianą wydaje mi się możliwość nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa m.in. na osobę, która uczyniła to bez zgody właściciela nieruchomości.

Dotychczas, karę można było nałożyć tylko na osobę, która mogła uzyskać zezwolenie, co oznaczało, że inne podmioty nie podlegały tej sankcji. Co ważne, wysokość kary pieniężnej była zazwyczaj wielkokrotnie wyższa niż ewentualna sankcja cywilna czy karna. Obecnie, to się zmieni.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *