Rewolucja w ochronie drzew

Iwo Fisz        06 września 2015        Komentarze (0)

Dnia 28 lipca 2015 r. ogłoszono ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Zapoznasz się z nią tutaj. Część tej ustawy weszła w życie 28 sierpnia 2015 r.

Nowelizacja istotnie zmienia przepisy ustawy o ochronie przyrody, dotyczące ochrony zadrzewień. Omówienie wszystkich z nich to nie materia na jeden wpis, ale warto wskazać kilka najważniejszych:

  1. ułatwienia dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
  2. zmiana katalogu sytuacji, gdy nie jest konieczne zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu,
  3. karą pieniężną,
  4. zmiana zasad wymiaru opłaty za usunięcie drzew i krzewów,
  5. zmiana katalogu zwolnień z obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu,
  6. doprecyzowanie regulacji dotyczących obowiązku nasadzeń zastępczych lub przesadzenia,
  7. poszerzenie katalogu sytuacji zagrożonych administracyjną,
  8. wprowadzenie możliwości nałożenia kary pieniężnej na osobę, która nie mogła skutecznie uzyskać zezwolenia.

Najważniejszą zmianą wydaje mi się możliwość nałożenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa m.in. na osobę, która uczyniła to bez zgody właściciela nieruchomości.

Dotychczas, karę można było nałożyć tylko na osobę, która mogła uzyskać zezwolenie, co oznaczało, że inne podmioty nie podlegały tej sankcji. Co ważne, wysokość kary pieniężnej była zazwyczaj wielkokrotnie wyższa niż ewentualna sankcja cywilna czy karna. Obecnie, to się zmieni.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: