Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0.

Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0.

Tarcza 4.0. zmienia art. 12b ustawy z 2 marca 2020 r., czyi tzw. specustawy covidowej.

Ustawa ta pozwalała dotychczas inwestorowi na dokonanie szeregu prac, które normalnie wymagałyby m.in. uzyskania pozwolenia na budowę.

Po zmianach możliwa jest ich realizacja w „trybie uproszczonym”, tj. bez zastosowania przepisów np. prawa budowlanego czy ustawy ochronie zabytków.

Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0. weszła w życie kilka dni temu. 

Utrzymanie ciągłości istotnych usług

Po zmianie wprowadzoną Tarczą 4.0. inwestor nadal może skorzystać z „trybu uproszczonego”, ale tylko jeśli projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont, utrzymanie lub rozbiórka obiektów budowlanych jest niezbędna do utrzymania ciągłości działania istotnych usług.

Powinny one służyć bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

W szczególności dotyczy to usług w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energetyki, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności.

W przypadku prowadzenia robót budowlanych, których rozpoczęcie wymagałoby uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor musi zapewnić, żeby nadzór nad inwestycją sprawowała osoba posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach.

Inwestor, który chce skorzystać z trybu określonego w art. 12, musi niezwłocznie poinformować organ administracji architektoniczno-budowlanej o prowadzeniu prac w tym trybie. Musi też wskazać – w przypadku prowadzenia robót budowlanych – ich rodzaj, zakres i sposób wykonywania oraz termin ich rozpoczęcia.

Musi też uzasadnić okoliczności, że roboty te są niezbędne do utrzymania ciągłości istotnych usług i służą bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Ma obowiązek złożyć również oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowane.

Uproszczona procedura inwestycyjna w Tarczy 4.0. ze zgodą właściciela

W sytuacji, kiedy niemożliwe byłoby złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowane z powodu trwałego braku możliwości uzyskania zgody właściciela nieruchomości (użytkowania wieczystego, zarządcy nieruchomości) na wykonanie tych robót lub wystąpiłby trwały brak możliwości kontaktu z nim, inwestor powinien w informacji dla organu administracji uzasadnić te okoliczności.

W przypadku braku zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane możliwe są dwa scenariusze działań, tj.

 1. wydanie odpowiedniej decyzji przez organ administracji poprzedzone zawiadomieniem właściciela nieruchomości oraz
 2. wykonanie prac w trybie uproszczonym z pominięciem zawiadamiania właściciela nieruchomości.

Tryb decyzji organu

W pierwszej sytuacji organ administracji niezwłocznie zawiadamia właściciela o zamiarze wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz na zajęcie nieruchomości w celu ich wykonania.

Po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia organ administracji architektoniczno-budowlanej powtarza zawiadomienie.

Z kolei po następnych 7 dniach (od powtórnego zawiadomienia), organ wydaje decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz na zajęcie nieruchomości w celu ich wykonania.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Inwestor, który uzyskał decyzję zezwalającą mu na zajęcie nieruchomości, jest zobowiązany niezwłocznie po wykonaniu robót budowlanych lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego.

Jeśli jest to niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 128 ust. 4), tj. inwestor zobowiązany będzie wypłacić odszkodowanie właścicielowi nieruchomości.

Podobnie, w przypadku, jeżeli wykonanie robót budowlanych lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego uniemożliwiło dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem (art. 124 ust. 5), właściciel (użytkownik wieczysty) będzie mógł domagać się, aby inwestor albo starosta nabyli od niego nieruchomość.

Wyjątki od zawiadomienia

Organ nie będzie stosował opisanej wyżej procedury zawiadamiania:

 • w przypadku, gdy niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego są niezbędne dla utrzymania ciągłości działania istotnych usług. Chodzi oczywiście służące bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19
 • w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przepis nie wskazuje, czy w przypadku zajęcia nieruchomości przez inwestora z przyczyn opisanych powyżej, inwestor jest zobowiązany do doprowadzenia nieruchomości do stanu poprzedniego.

Nie określa również, co stanie się, wykonanie robot budowlanych uniemożliwiło dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

Nowe przepisy mają na celu ułatwienie realizacji newralgicznych prac w czasie epidemii.

Czas pokaże, na ile te rozwiązania będą stosowane w praktyce.

Organy administracji już działają, więc może czas wypróbować nowe rozwiązania?

Karol Sienkiewicz
radca prawny

***

Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Piotra Zamrocha Przesył energii– porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności– praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu– wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Wojciecha Jelińskiego Pozew z faktury– porady dla przedsiębiorców, którzy muszą podać dłużnika do sądu.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.

***

Można budować na gruntach klas I-III bez MPZP

Histora zazwyczaj wygląda tak – podejmujesz decyzję, że masz dość mieszkania w bloku. Czas na własny dom. Własny ogród. Własny garaż. Bez zgiełku miasta i hałasującego sąsiada z wiertarką.

Jeździsz z pośrednikami, oglądasz. W końcu kupujesz wymarzoną działkę. Kredyt, notariusz, podatek i inne formalności. Zaczynasz starania o budowę domu [Czytaj dalej…]

karol-sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

 1. Być może zabrzmi to bardzo pesymistycznie, jednak nie wierzę w żadne „uproszczenia” w tarczy. Wiem, że są to zapisy obowiązujące i zgodne z prawem, jednak moim zdaniem system to zweryfikuje i ostatecznie to co miało ułatwiać utrudni jakąś inną kwestię administracyjną.

 2. KS pisze:

  Jak te rozwiązania Waszym zdaniem sprawdziły się w praktyce? Można je uznać za sukces czy porażkę?

  • Prawnik pisze:

   Według mnie raczej na plus, ale na tarczach skorzystali ludzie którzy nie powinni i dużo pieniędzy zostało zmarnotrawionych i oddanych do kieszeni ludziom którym się nie należały

 3. Natalia pisze:

  Ciężko w naszym kraju mówić o jakiś uproszczeniach. Przykre, że ludzie nie potrafią mądrze zagospodarować pieniędzmi i przydzielić ich ludziom, którym się faktycznie „należą”. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to lepiej funkcjonowało niż do tej pory.

 4. aa pisze:

  ciekawe

 5. Prawnik pisze:

  w mediach już powoli nakręcany jest temat covida, oby tylko w dobie kryzysu wojennego nie ogłoszono pandemi i kolejnych tarczy które jeszcze bardziej nakręcą inflację

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *