Uzgodnienie projektu WZ z zarządcą drogi

Iwo Fisz        02 lipca 2012        5 komentarzy

W procedurze wydawania warunków zabudowy, jednym z centralnych punktów jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy – organ wydający decyzję WZ dokonuje uzgodnienie projektu decyzji, sporządzonego przez architekta lub urbanistę.

Jednym z najczęściej spotykanych uzgodnień jest uzgodnienie z zarządcą drogi, które jest obowiązkowe w przypadku obszarów przyległych do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków, są:

  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla dróg krajowych,
  • zarząd województwa – dla dróg wojewódzkich,
  • zarząd powiatu – dla dróg powiatowych,
  • wójt/burmistrz/prezydent miasta – dla dróg gminnych.

W pierwszych trzech przypadkach, zarządcą drogi jest zatem inny organ, niż ten, który prowadzi postępowanie w sprawie warunków zabudowy. Wtedy następuje procedura, którą opisywałem w poprzednim wpisie.

W sytuacji, gdy teren jest położony przy drodze gminnej, zarządcą drogi, czyli organem uzgadniającym, jest wójt/burmistrz/prezydent miast – zatem ten sam organ, który prowadzi postępowanie w sprawie warunków zabudowy.

W takiej sytuacji nie stosuje się uzgodnienia. Co prawda ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyłącza wprost uzgodnienia w takiej sytuacji, to jednak należy przyjąć, że procedura uzgodnieniowa nie ma zastosowania z uwagi na treść przepisu art. 106 par. 1 K.p.a., który stanowi o tym, że wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, a taka sytuacja nie ma miejsca.

Iwo Fisz

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Barbara Wrzesień 19, 2014 o 12:54

Zastanawia mnie czy uzgodnienia są wykonywane “równolegle”, czy przeciwnie – urząd przystępuje do kolejnego uzgodnienia dopiero po otrzymaniu decyzji na wcześniejsze uzgodnienie (np. najpierw RDOŚ, potem dyrektor parku narodowego itp.). Jeżeli przepisy tego nie regulują, to działalność urzędnicza może się rozciągać niemal w nieskończoność.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Wrzesień 19, 2014 o 12:56

Organ zwraca się o uzgodnienia do wszystkich organów uzgadniających równocześnie.

Odpowiedz

Konrad Czerwiec 24, 2016 o 13:40

Witam,
czy w procedurze uzgodnieniowej termin 14 dniowy jest terminem nieprzekraczalnym? Kwestia – uzgodnienie pozytywnie / negatywne lub milcząca zgoda – czy jest możliwość wydłużenia terminu uzgodnienia i w jakiej formie może to zrobić organ uzgadniający?

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 11:29

Moim zdaniem termin jest nieprzekraczalny, w przypadku jego niedochowania następuję skutek milczącego uzgodnienia. Jeśli projekt nie nadaje się do uzgodnienia w aktualnym kształcie, to należy odmówić.

Odpowiedz

Krzysztof Wrzesień 28, 2018 o 11:06

Witam,

a mnie interesuje inny aspekt uzgodnień z zarządcą drogi decyzji o warunkach zabudowy czy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a mianowicie taki, czy należy te decyzje uzgadniać z zarządcą drogi, gdy inwestycja nie jest realizowana na terenie przyległym do pasa drogowego lecz w pasie drogowym? Art. 53 ust 4 pkt 9 mówi tylko o terenie przyległym do pasa…a co w sytuacji, gdy inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym, np przewiert pod drogą publiczną pod kabel eN lub kanalizację, wodociąg czy gazociąg?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: