Uzgodnienie projektu WZ z zarządcą drogi

W procedurze wydawania warunków zabudowy, jednym z centralnych punktów jest uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy – organ wydający decyzję WZ dokonuje uzgodnienie projektu decyzji, sporządzonego przez architekta lub urbanistę.

Jednym z najczęściej spotykanych uzgodnień jest uzgodnienie z zarządcą drogi, które jest obowiązkowe w przypadku obszarów przyległych do pasa drogowego (art. 53 ust. 4 pkt 9 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków, są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – dla dróg krajowych,
 • zarząd województwa – dla dróg wojewódzkich,
 • zarząd powiatu – dla dróg powiatowych,
 • wójt/burmistrz/prezydent miasta – dla dróg gminnych.

W pierwszych trzech przypadkach, zarządcą drogi jest zatem inny organ, niż ten, który prowadzi postępowanie w sprawie warunków zabudowy. Wtedy następuje procedura, którą opisywałem w poprzednim wpisie.

W sytuacji, gdy teren jest położony przy drodze gminnej, zarządcą drogi, czyli organem uzgadniającym, jest wójt/burmistrz/prezydent miast – zatem ten sam organ, który prowadzi postępowanie w sprawie warunków zabudowy.

W takiej sytuacji nie stosuje się uzgodnienia. Co prawda ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wyłącza wprost uzgodnienia w takiej sytuacji, to jednak należy przyjąć, że procedura uzgodnieniowa nie ma zastosowania z uwagi na treść przepisu art. 106 par. 1 K.p.a., który stanowi o tym, że wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ, a taka sytuacja nie ma miejsca.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Komentarz do tego wpisu post

 1. Barbara pisze:

  Zastanawia mnie czy uzgodnienia są wykonywane „równolegle”, czy przeciwnie – urząd przystępuje do kolejnego uzgodnienia dopiero po otrzymaniu decyzji na wcześniejsze uzgodnienie (np. najpierw RDOŚ, potem dyrektor parku narodowego itp.). Jeżeli przepisy tego nie regulują, to działalność urzędnicza może się rozciągać niemal w nieskończoność.

 2. Konrad pisze:

  Witam,
  czy w procedurze uzgodnieniowej termin 14 dniowy jest terminem nieprzekraczalnym? Kwestia – uzgodnienie pozytywnie / negatywne lub milcząca zgoda – czy jest możliwość wydłużenia terminu uzgodnienia i w jakiej formie może to zrobić organ uzgadniający?

  • Iwo Fisz pisze:

   Moim zdaniem termin jest nieprzekraczalny, w przypadku jego niedochowania następuję skutek milczącego uzgodnienia. Jeśli projekt nie nadaje się do uzgodnienia w aktualnym kształcie, to należy odmówić.

 3. Krzysztof pisze:

  Witam,

  a mnie interesuje inny aspekt uzgodnień z zarządcą drogi decyzji o warunkach zabudowy czy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a mianowicie taki, czy należy te decyzje uzgadniać z zarządcą drogi, gdy inwestycja nie jest realizowana na terenie przyległym do pasa drogowego lecz w pasie drogowym? Art. 53 ust 4 pkt 9 mówi tylko o terenie przyległym do pasa…a co w sytuacji, gdy inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym, np przewiert pod drogą publiczną pod kabel eN lub kanalizację, wodociąg czy gazociąg?

 4. Joanna pisze:

  Czy w takim przypadku zarząda drogi (przypadek 1-3) uzyskuje równiez status strony postępowania? mam z tym odwieczny problem.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *