Uzgodnienie warunkowe – dlaczego nie powinno mieć miejsca

Iwo Fisz        10 stycznia 2013        2 komentarze

Jednym z kluczowych elementów postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy   i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jest uzgodnienie projektu decyzji. Ewentualna odmowa uzgodnienia przez organ wyspecjalizowany może przełożyć się na odmowę wydania decyzji WZ czy ULICP.

Za sprawą Pani Małgorzaty, postanowiłem poruszyć kwestię warunkowego uzgodnienia projektu decyzji. Organ uzgadniający w takiej sytuacji pisze w swoim postanowieniu, że uzgadnia projekt decyzji pod warunkiem, że wprowadzone zostaną w nim jakieś zmiany.

Jest to praktyka powszechna, ale błędna.

Po pierwsze, możliwość wprowadzenia warunku czy terminu w rozstrzygnięciu organu administracyjnego musi wynika z przepisu prawa. Przykładem przepisu, który wyraźnie na to pozwala, jest art. 59 ust. 2 Prawa budowlanego: “Właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych”.

Po drugie, warunkowe uzgodnienie zawsze powoduje problem – kto ma ustalić, czy warunek został spełniony. Wydaje się, że nie ma podstaw, aby organ uzgadniający wydawał jakieś rozstrzygnięcie w tym zakresie. Organ prowadzący postępowanie główne sam wprowadzałby warunek organu uzagadniającego do treści projektu decyzji. Oznacza to, że nie ma pewności, że zostało to zrobione w sposób odpowiadający treści uzgodnienia.

Powstaje pytanie – co w takim razie powinien zrobić organ uzgadniający, który uważa, że projekt decyzji w aktualnym brzmieniu nie może zostać uzgodniony? To kwestia na odrębny wpis, który pokaże, że aktualnie obowiązujące rozwiązania nie są doskonałe.

Iwo Fisz

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anka Styczeń 11, 2013 o 09:18

Zgadzam się z pełni. Coś takiego jak uzgodnienie warunkowe nigdy nie powinno i nie będzie działać. Jest to praktyka i działaniu krótkofalowym i nigdy nie będzie tak naprawdę skuteczna.

Odpowiedz

Iwo Fisz Styczeń 11, 2013 o 10:11

Niestety, praktyka jest bardzo powszechna – mogę nawet powiedzieć, że ostatnio zdarza mi się widzieć więcej uzgodnień warunkowych niż bezwarunkowych.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: