Użytkowanie wieczyste: jak uzyskać nieruchomość za 1/4 wartości

Iwo Fisz        14 sierpnia 2018        2 komentarze

Wczoraj Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ustawa ma wejść w życie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Dzisiejszy wpis ma dość przewrotny charakter. Chcę pokazać, jakie potencjalnie zagrożenie niesie za sobą ustawa dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wyobraźmy sobie taki scenariusz:

  1. pod koniec 2018 r. Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oddaje w użytkowanie wieczyste grunt, zabudowany na cele mieszkaniowe,

  2. za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, pobiera się pierwszą opłatę (art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami), która wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej (art. 72 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami),

  3. załóżmy, że nasza pierwsza opłata to 15 %,

  4. z dniem 1 stycznia 2019 r., prawo użytkowania wieczystego zostaje przekształcone w prawo własności, zakładamy, że obowiązują bonifikaty za dokonanie zapłaty w formie jednorazowej opłaty jak w art. 9 ustawy,

  5. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu trzeba ponieść opłatę,

  6. w 2019 r. deklarujemy, że chcemy wnieść opłatę jednorazową, czyli zapłacić wszystkie opłaty roczne “z góry” z bonifikatą – wynosi ona 60 %,

  7. płacimy opłatę jednorazową w wysokości 8 % wartości nieruchomości (pozostałe 12 % wartości to bonifikata),

Łącznie zapłaciliśmy kwotę odpowiadającą wartości 23 % wartości nieruchomości (15 % – pierwsza opłata, 8 % – opłata jednorazowa) i jesteśmy jej właścicielem.

Jeśli nie byłoby bonifikat z tytułu opłaty jednorazowej (w przypadku jednostek samorządu terytorialnego są one fakultatywne), to płacimy łącznie 35 % wartości nieruchomości (15 % – pierwsza opłata, 20 % – opłata jednorazowa).

Wynik może być potencjalnie jeszcze lepszy, bo w przypadku jednostek samorządu terytorialnego wysokość bonifikat z tytułu opłaty jednorazowej może być wyższa niż 60 %, a ponadto można przecież udzielić bonifikaty względem pierwszej opłaty (art. 73 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Październik 9, 2018 o 19:15

Bardzo sprytna strategia – kto by pomyślał, że grunt przeznaczony na cele mieszkaniowe można nabyć za 1/4 wartości.
Rozumiem, że samorządom terytorialnym oraz rządom zależy na możliwie najskuteczniejszej polityce mieszkaniowej, jednak sprzedając grunty za cenę niższą niż ich wartość faktyczna, zwyczajnie tracą część pieniędzy, które mogłyby trafić do budżetów.

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 10, 2018 o 15:17

Obawiam się, że taki numer spowodowałby wizytę służb na trzy literki :).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: