Użytkowanie wieczyste: łatanie dziur

Iwo Fisz        08 lutego 2019        2 komentarze

Ostatnio miałem przyjemność prowadzić dwukrotnie szkolenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Bydgoszczy. Było to 18 stycznia i 1 lutego. Oba szkolenia, prowadzone dla bardzo aktywnych i zaangażowanych grup, utwierdziły mnie w przekonaniu, jak wiele w ustawie przekształceniowej można byłoby poprawić.

Pomimo nowelizacji z końcem grudnia 2018 r., nie wyeliminowano najpoważniejszych wątpliwości w kwestii kluczowej – jakie nieruchomości są objęte ustawą:

1) czy przy budynkach wielolokalowych uwzględniamy tylko lokale wyodrębnione? Czy uwzględniamy lokale samodzielne, nawet jeśli nie są wyodrębnione?
2) czy zabudowanie obiektem wzniesionym w ramach samowoli budowlanej prowadziło (może prowadzić) do przekształcenia?
3) czy nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, co do których toczy się postępowanie przekształceniowe w trybie ustawy z 2005 r. są objęte tą ustawą?
4) jak interpretować łączność między budynkami mieszkaniowymi a obiektami “umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych” – czy np. słup energetyczny będący elementem sieci jest takim obiektem, jeśli budynek jest przyłączony do tej sieci, choć za pomocą innego urządzenia?
5) jak ustalić czy nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym podlegała przekształceniu, skoro potencjalnie wymagane może być zezwolenie w trybie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?

To tylko kilka wątpliwości, o których dyskutowaliśmy. W każdym razie, pokazują one jak wiele w ten ustawie jest wątpliwości i niejasności. Mimo że zasadniczy skutek wywołała ona 1 stycznia 2019 r., to będziemy o niej dyskutować i rozwiązywać problemy przez nią spowodowane przez kolejne lata!

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Daria Marzec 29, 2019 o 01:30

A co z użytkowaniem wieczystym w części bloku? Posiadam takie użytkowanie ze względu na to, że dojście mojego lokalu jest poprzedzone powiedzmy “przedsionkiem” za który co miesiąc płacę spółdzielni. Chętnie bym go wykupiła. Czy jest tu szansa na przekształcenie we własność?

Odpowiedz

Iwo Fisz Kwiecień 12, 2019 o 14:47

Przyznam, że niezbyt rozumiem pytanie. Chodzi o to, że w użytkowaniu wieczystym jest grunt przed wejściem do budynku (a budynek jest na osobnej nieruchomości)?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: