Warunki zabudowy – uzgodnienie projektu decyzji odmownej

Iwo Fisz        25 stycznia 2013        11 komentarzy

Dziś kolejny post dotyczący uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy. Spotkałem się z wątpliwościami, czy trzeba uzgadniać projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy.

Art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie daje wyraźniej odpowiedzi na to pytanie. Trzeba jednak pamiętać, że celem uzgodnienia jest zapewnienie organom wyspecjalizowanym możliwości zajęcia stanowiska w zakresie objętym ich kompetencjami.

Jeśli zatem organ główny ustalił, że w sprawie nie są spełnione przesłanki ustalenia warunków zabudowy np. z uwagi na niespełnienie wymogu dobrego sąsiedztwa, to uzgodnienie byłoby zbędne, ponieważ i tak nie mogłoby doprowadzić do wydania decyzji pozytywnej.

Trzeba zatem przyjąć, że projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy nie podlega uzgodnieniu z organami wskazanymi w art. 53 ust. 3 ustawy.

{ 11 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Dziwota Luty 1, 2013 o 21:21

Formalnie i prawnie nie ma obowiązku uzgadniania decyzji odmownej, gdyż nie wprowadza ona zmian w sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy terenu w związku z czym organ uzgdniający nie ma czego uzhadniać, tzn. tejże zmiany sposobu zagospodarowania czy zmiany warunków zabudowy.
Z ostrożności procesowej organy wysyłają niekiedy takie decyzje do uzgodnień aby mieć potwierdzenie swojego stanowiska, np. projekt decyzji odmownej ze wzgledu na istniejące uzytli leśne (Ls) jest wysłany do Dyrekcji Lasów Państwowych aby potwierdzić słuszność argumentacji.

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 2, 2013 o 13:58

Powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji w ogóle można wydać merytoryczne postanowienie w przedmiocie uzgodnienia, choć przy odmowie wydania warunków zabudowy inwestor zapewne nie będzie wnosił o stwierdzenie nieważności postanowienia uzgodnieniowego.

Odpowiedz

Grzegorz Dziwota Luty 24, 2014 o 21:27

Tak jak pisałem rok temu – nie powinno się uzgadniać decyzji odmawiającej. Choć w wyjątkowych przypadkach wysyłałbym, np.:
– decyzja odmowna ze względu, że w obszarze chronionego krajobrazu jest zakaz budowy do 100 m od zbiorników wodnych a inwestor chce się budować 20 m od rzeki – więc taki odmowny projekt decyzji wysłałbym do RDOŚ by “potwierdził” tę odmowę;
– decyzja o warunkach zabudowy umożliwia dojazd do drogi publicznej przez las i z tego powodu organ odmawia – wysłałbym taki projekt decyzji do RDLP.

Odpowiedz

Robert Wrzesień 9, 2015 o 09:43

Tak a co jeżeli RDOS nie odpowie to mamy zgode milczacą,a poza tym nie zawsze przepis 100m od zbiornikow wodnych podlega pod RDOS,mozna uzyskac zwolnienie z zakazów od powiedzmy Dyrektora Parków Krajobrazowych jesli budujemy na trrenie Parków.

Odpowiedz

Iwo Fisz Wrzesień 9, 2015 o 09:53

Moim zdaniem projektów decyzji odmownych nie należy uzgadniać – ani “milcząco” ani przez wydanie postanowienia. Zakazy z ustawy o ochronie przyrody (w parku krajobrazowym, na obszarze chronionego krajobrazu) wynikają z aktów tworzący te obszary.

Odpowiedz

Robert Wrzesień 14, 2015 o 18:39

Gmina wysłała projekt odmownej decyzji wz do uzgodnien RDOS,RZGW,Starostwa i zarzad melioracji,nikt nie odpisuje,urzednik twierdzi iz jest to zgoda milczaca na odmowną decyzje czy ma racje,czy takie zachowanie jest zgodne z prawem

Odpowiedz

Iwo Fisz Wrzesień 15, 2015 o 07:43

Tak – jeśli przyjmiemy, że istnieje potrzeba uzgadniania decyzji odmownych. Moim zdaniem, takiej potrzeby nie ma.

Odpowiedz

Robert Wrzesień 15, 2015 o 23:30

Tak rozumiem urzednik ma prawo interpretacji przepisów według swojego uznania ,tylko że ta sytuacja ma naprawde miejsce i wysłał taką decyzje do uzgodnien i pytanie jak sie przed tym obronic bo wiadomo iz wysłanie decyzji odmownej jest z góry skazane na porażke.

Odpowiedz

Iwo Fisz Wrzesień 16, 2015 o 08:35

Panie Robercie, dlatego właśnie uważam, że projektów decyzji odmownych nie należy uzgadniać. Z punktu widzenia wnioskodawcy, wysłanie negatywnego projektu do uzgodnienia oznacza, że decyzja negatywna zostanie wydana później o czas, jaki potrwa uzgadnianie.

Odpowiedz

ewa Lipiec 18, 2016 o 21:38

Czy może mi pan wskazać podstawę prawną do tego że gmina powinna stariscie wysłać kompletna decyzje o warunkach zabudowy do zaopiniowania i ze ta decyzja powinna byc w 100% kompletna ? Sama je uzgadniam i ostatnio doczytałam gdzieś że starosta albo uzgadnia (milcząca zgodą) lub odmawia uzgodbienia, tym samym nie wpisuje w postanowieniu ze uzgadnia projekt decyzji o warunkach zavudowy pod warunkiem wpisania w decyzji np tego ze grunty np IV klasy trzeba wylaczyc z produkcji rolnej… Gdzies mi ten zapis umknął… Byłabym bardzo wdzięczna 😉 pozdrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz Lipiec 27, 2016 o 12:30

Chyba nie bardzo rozumiem pytanie… uzgadnia się projekt decyzji, przy czym – moim zdaniem – uzgodnienie powinno być bezwarunkowe (uzgadniam/odmawiam uzgodnienia), a nie warunkowe (uzgadniam pod warunkiem, że…). Nie ma powodu, aby na tym etapie wpisywać w sentencji postanowienia o uzgodnieniu obowiązki wynikające z przepisów prawa, stosowanych na późniejszych etapach procesu inwestycyjnego.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: