Zagospodarowanie przestrzenne: czy dla nieruchomości wydano warunki zabudowy?

Przymierzając się do kupna nieruchomości gruntowej, o ile nie jest ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zawsze warto  sprawdzić, czy dla tej nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy. Pozwala to zorientować się, jakie są możliwości wykorzystania tej nieruchomości.

Jeśli zbywca orientuje się w sytuacji prawnej swojej nieruchomości – sprawa nie nastręcza problemu. Kłopoty pojawiają się, gdy  nie jest on w stanie udzielić takich informacji. Taki sam problem może wystąpić, gdy nabywa się własności nieruchomości w drodze dziedziczenia.

Nie oznacza to jednak, że zainteresowany nabywca jest bezradny i musi kupować „kota w worku”. Z pomocą może przyjść rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 64 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposób prowadzenia rejestru określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1385).

Treść rejestru pozwala sprawdzić, czy dla danej nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy, czy też nie.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Sylwester pisze:

    W podanym rozporządzeniu nie znalazłem informacji czy organ prowadzący rejestr musi udostępnić go osobą zainteresowanym? oraz czy osoby zainteresowane mają wgląd w wydane decyzje o WZ?

  2. ronin pisze:

    Czy rzeczoznawca majątkowy może żądać od gminy wglądu w czyjeś warunki zabudowy? Jeśli tak, to jak ten proces w jego przypadku wygląda?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *