Załączniki do decyzji o warunkach zabudowy

Iwo Fisz        05 października 2012        Komentarze (0)

W jednym z poprzednich wpisów pt. Podpisanie załączników do decyzji o warunkach zabudowy pisałem, że załączniki do decyzji stanowią jej integralną i muszą być podpisane tak, jak sama decyzja.

Ostatnio, ten problem pojawił się w wyroku NSA z 7 września 2012 r., II OSK 908/11, gdzie podkreślono dotychczasowe stanowisko, iż decyzja WZ pozbawiona załączników w postaci analizy cech i funkcji zagospodarowania terenu jest wadliwa. Ponadto, NSA zwrócił uwagę na obowiązek organu, aby zadbać o uzupełnienie przez wnioskodawcę niekompletnego podania. Więcej na ten temat przeczytasz w Monitorze Prawniczym.

Stanowisko NSA oczywiście zasługuje na aprobatę – analiza urbanistyczna jest kluczem do prawidłowego wydania decyzji o warunkach zabudowy, a strona powinna mieć możliwość zapoznania się z treścią przeprowadzonej analizy i prawidłowości wyciągniętych z niej wniosków.

Iwo Fisz

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: