Załączniki do decyzji o warunkach zabudowy

W jednym z poprzednich wpisów pt. Podpisanie załączników do decyzji o warunkach zabudowy pisałem, że załączniki do decyzji stanowią jej integralną i muszą być podpisane tak, jak sama decyzja.

Ostatnio, ten problem pojawił się w wyroku NSA z 7 września 2012 r., II OSK 908/11, gdzie podkreślono dotychczasowe stanowisko, iż decyzja WZ pozbawiona załączników w postaci analizy cech i funkcji zagospodarowania terenu jest wadliwa. Ponadto, NSA zwrócił uwagę na obowiązek organu, aby zadbać o uzupełnienie przez wnioskodawcę niekompletnego podania. Więcej na ten temat przeczytasz w Monitorze Prawniczym.

Stanowisko NSA oczywiście zasługuje na aprobatę – analiza urbanistyczna jest kluczem do prawidłowego wydania decyzji o warunkach zabudowy, a strona powinna mieć możliwość zapoznania się z treścią przeprowadzonej analizy i prawidłowości wyciągniętych z niej wniosków.

Iwo Fisz

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły
310-metrowy wieżowiec w Warszawie

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *