Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Iwo Fisz        19 maja 2011        4 komentarze

W prawie materialnym można się zrzec roszczenia. A czy można zrzec się prawa procesowego, jakim jest prawo do zaskarżenia decyzji administracyjnej?

Prof. B. Adamiak charakteryzuje zrzeczenie się prawa do odwołania następującymi słowami:

Zrzeczenie prawa odwołania jest czynnością prawną strony, którą strona do końca terminu do złożenia odwołania może cofnąć przez złożenie odwołania. Tak zatem jak prawo odwołania, tak i zrzeczenie prawa odwołania oparte jest na pełnej zasadzie rozporządzalności. Od woli strony, w terminie ustawowym do złożenia odwołania, zależy cofnięcie czynności zrzeczenia prawa odwołania (B. Adamiak [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Warszawa 2011, teza VI.2 o art. 127 K.p.a.).

Taka wykładnia tej konstrukcji prawnej wynika z zasady dyspozycyjności, przykładowo – strona może złożyć odwołanie, a następnie je cofnąć.

Nieco odmiennie zrzeczenie się prawa do odwołania ujmuje orzecznictwo. Przykładowo, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26.04.2002 r., wydanym w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą IV SA 2710/02, zawarł taką myśl:

Podkreślić więc należy, że w postępowaniu administracyjnym strona nie może skutecznie zrzec się prawa do zaskarżenia decyzji organu I instancji i tak długo jak nie upłynie termin do złożenia od niej odwołania, określony w art. 129 § 2 kpa, nie można stwierdzić, że decyzja ta stała się ostateczna. Strona ma prawo uchylić się od wcześniejszego oświadczenia, że nie będzie składała odwołania od nieostatecznej decyzji przez fakt złożenia odwołania w terminie do jej zaskarżenia. Dopuszczalne jest bowiem odwołalność czynności procesowych. Obowiązkiem Wojewody […] było więc rozpatrzyć odwołania od decyzji Starosty Powiatu […] z dnia […].04.2002 r.

Trzeba zauważyć, że przepisy procedury administracyjnej nie wiążą szczególnych skutków prawnych z decyzją od której strona (wszystkie strony) zrzekły się odwołania. Decyzja taka nie staje się ostateczna przed upływem terminu do jej zaskarżenia. Nie staje się ona również wykonalna – ten walor mają decyzje zgodne z żądaniem wszystkich stron (art. 130 par. 4 K.p.a.).

W konsekwencji, niezależnie od tego, czy przyjmie się, że zrzeczenie się prawa do odwołania jest niedefinitywne (odwołane), czy też w zasadzie w ogóle nie wywołuje skutków prawnych, konstrukcja zrzeczenia się prawa do odwołania nie wywołuje istotnych skutków prawnych na gruncie postępowania administracyjnego.

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

temelin Maj 19, 2011 o 14:23

zrzeszenie???

Odpowiedz

Iwo Fisz Maj 19, 2011 o 19:26

Poprawione – dzięki temelin.

Odpowiedz

gosc 22 Marzec 20, 2014 o 13:43

Odnośnie zrzeczenia się:
Jest orzeczenie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/76F011B664) w którym rozwiązuje się problem odwołań strony do SKO, która w danym postępowaniu jest również organem współdziałającym w postępowaniu.
Zapraszam do lektury i czynnego wykorzystywania.

Przykład:
Starostwo którego droga powiatowa sąsiaduje z działką objetą DWZ, odwołuje się do SKO.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 21, 2014 o 10:54

Gosc22 – to orzeczenie dotyczy bycia stroną postępowania, a nie zrzeczenia się prawa do złożenia środka zaskarżenia.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: