Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

W prawie materialnym można się zrzec roszczenia. A czy można zrzec się prawa procesowego, jakim jest prawo do zaskarżenia decyzji administracyjnej?

Prof. B. Adamiak charakteryzuje zrzeczenie się prawa do odwołania następującymi słowami:

Zrzeczenie prawa odwołania jest czynnością prawną strony, którą strona do końca terminu do złożenia odwołania może cofnąć przez złożenie odwołania. Tak zatem jak prawo odwołania, tak i zrzeczenie prawa odwołania oparte jest na pełnej zasadzie rozporządzalności. Od woli strony, w terminie ustawowym do złożenia odwołania, zależy cofnięcie czynności zrzeczenia prawa odwołania (B. Adamiak [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., Warszawa 2011, teza VI.2 o art. 127 K.p.a.).

Taka wykładnia tej konstrukcji prawnej wynika z zasady dyspozycyjności, przykładowo – strona może złożyć odwołanie, a następnie je cofnąć.

Nieco odmiennie zrzeczenie się prawa do odwołania ujmuje orzecznictwo. Przykładowo, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26.04.2002 r., wydanym w sprawie rozpoznanej pod sygnaturą IV SA 2710/02, zawarł taką myśl:

Podkreślić więc należy, że w postępowaniu administracyjnym strona nie może skutecznie zrzec się prawa do zaskarżenia decyzji organu I instancji i tak długo jak nie upłynie termin do złożenia od niej odwołania, określony w art. 129 § 2 kpa, nie można stwierdzić, że decyzja ta stała się ostateczna. Strona ma prawo uchylić się od wcześniejszego oświadczenia, że nie będzie składała odwołania od nieostatecznej decyzji przez fakt złożenia odwołania w terminie do jej zaskarżenia. Dopuszczalne jest bowiem odwołalność czynności procesowych. Obowiązkiem Wojewody […] było więc rozpatrzyć odwołania od decyzji Starosty Powiatu […] z dnia […].04.2002 r.

Trzeba zauważyć, że przepisy procedury administracyjnej nie wiążą szczególnych skutków prawnych z decyzją od której strona (wszystkie strony) zrzekły się odwołania. Decyzja taka nie staje się ostateczna przed upływem terminu do jej zaskarżenia. Nie staje się ona również wykonalna – ten walor mają decyzje zgodne z żądaniem wszystkich stron (art. 130 par. 4 K.p.a.).

W konsekwencji, niezależnie od tego, czy przyjmie się, że zrzeczenie się prawa do odwołania jest niedefinitywne (odwołane), czy też w zasadzie w ogóle nie wywołuje skutków prawnych, konstrukcja zrzeczenia się prawa do odwołania nie wywołuje istotnych skutków prawnych na gruncie postępowania administracyjnego.

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

4 Komentarze do tego wpisu post

 1. temelin pisze:

  zrzeszenie???

 2. Iwo Fisz pisze:

  Poprawione – dzięki temelin.

 3. gosc 22 pisze:

  Odnośnie zrzeczenia się:
  Jest orzeczenie (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/76F011B664) w którym rozwiązuje się problem odwołań strony do SKO, która w danym postępowaniu jest również organem współdziałającym w postępowaniu.
  Zapraszam do lektury i czynnego wykorzystywania.

  Przykład:
  Starostwo którego droga powiatowa sąsiaduje z działką objetą DWZ, odwołuje się do SKO.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *