Publikacje

Obserwuj nowe publikacje za pomocą portalu Academia.edu

 1. Problematyka opłat za usunięcie drzew lub krzewów, „Administracja wobec praw majątkowych jednostki. Publikacja pokonferencyjna”, Kraków 2010, s. 35-45.
 2. Problematyka opłat za usunięcie drzew lub krzewów, „CASUS”, wiosna 2010 (nr 55), wkładka s. 20-21.
 3. Strona decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (wraz z dr. T. Brzezickim), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010, nr 4 (nr 122), s. 9-13.
 4. Foreign Direct Investment Law: Protection of the Investor in Administrative Proceedings,  „Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna”, Kraków 2011 (płyta CD),
 5. Kwestia dopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania po nowelizacji art. 101 § 3 k.p.a(współautor: Tomasz Brzezicki), “CASUS”, zima 2011 (nr 62), s. 22-25.
 6. Wybrane problemy wykonywania zawodu adwokata w świetle dyrektywy 98/5/WE i jej implementacji w porządkach prawnych niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Europeizacja prawa administracyjnego”, red. I. Rzucidło, Lublin 2011, s. 178-188.
 7. Wybrane zagadnienia regulacji europejskich dotyczących rynku ciepła, „Kwartalnik Koła Integracji Europejskiej KItE. Wydanie Specjalne. IV Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów. Materiały z konferencji 27-28 maja 2011 r.”, red. J. Kapała, Wrocław 2011, s. 29-35.
 8. Jaka procedura oddawania pieniędzy (współautor: Tomasz Brzezicki), “Rzeczpospolita” z 6 czerwca 2012 r., s. D11.
 9. Wybrane przykłady nietypowych regulacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, “Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy. Publikacja pokonferencyjna 13-14 kwietnia 2012 roku, Kraków”, red. L. Dubiński, T. Kocoł, Kraków 2012, s. 85-92.
 10. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności (współautor: Tomasz Brzezicki), , „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 8, s. 16-20,
 11. Konsekwencje wadliwego oznaczenia strony w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (współautor: Tomasz Brzezicki),  „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 10, s. 22-28.
 12. Glosa do wyroku NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11 (współautor: Tomasz Brzezicki),  „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 11, s. 30-32.
 13. Konwalidacja braku umocowania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (współautor: Tomasz Brzezicki), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 3, s. 21-25.
 14. Zasady podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy – glosa (współautor: Tomasz Brzezicki), Nieruchomości 2013, nr 5, s. 24-26.
 15. Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2012 r., II SA/Bd 505/12 (współautor: Tomasz Brzezicki), „CASUS”, wiosna 2013 (nr 67), s. 60-64.
 16. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (współautor: Tomasz Brzezicki), “CASUS” zima 2013 (nr 70), s. 39-43.
 17. Decyzja o warunkach zabudowy w pytaniach i odpowiedziach, Inwestycje Sektora Publicznego” 2014, nr 1, s. 64-65.
 18. Lokalizacja cmentarza (współautor: Tomasz Brzezicki), “Nieruchomości” 2014, nr 4, s. 12-15.
 19. Tytuł prawny do składowiska odpadów (współautor: Tomasz Brzezicki), “Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 4, s. 55-67,
 20. Nakłady użytkownika wieczystego w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  (współautorzy: Tomasz Brzezicki, Andrzej Lesiński), Casus 2016, jesień (82), s. 13-18.
 21. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – wybrane uwagi, Casus 2017, zima (nr 87), s. 40-42.

{ 36 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

**** Listopad 28, 2013 o 11:29

Mam pytanie: Wnioskodawca będący współwłaścicielem działki ubiega się o warunki zabudowy po poinformowaniu pozostałych współwłascieli i sąsiadów o wszczęciu postepowania dotyczącego wydania warunków zabudowy, jedna ze stron zwróciła sie do urzedu z pismem dotyczacym prosby zawieszenia postepowania w zwiazku z toczącym sie postepowaniem sądowym dotyczacym zniesienia współwłasności na działce na której wnioskodawca ubiega sie o wydanie warunków zabudowy , czy zawieszenie postepowania jest podstawne zważywszy na fakt, że decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do gruntu i o warunki zabudowy może ubiegać się kazdy?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Listopad 29, 2013 o 23:26

Myślę, że w takiej sytuacji raczej nie należałoby zawieszać postępowania – trzeba jednak uwzględnić fakt, że w toku sprawy, na skutek zniesienia współwłasności, może zmienić się krąg stron postępowania.

Odpowiedz

Michał Luty 4, 2014 o 23:24

Proszę o wyjaśnienie: Właściciel sąsiedniej działki rolnej niezabudowanej, która w miejscowym planie obowiązującym do 2004 była działką niebudowlaną, stara się o uzyskanie warunków zabudowy. Jednocześnie działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Właściciel sąsiedniej nieruchomości na drodze sądowej chce uzyskać dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności po moim gruncie. Moje pytanie brzmi: jeśli sąd ustanowi służebność po moim gruncie bez mojej zgody, to jak do tej sytuacji powinien się odnieść Wójt przy wydawaniu w.z. skoro w treści decyzji o warunkach zabudowy pojawia się zapis “niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich”. W tym wypadku naruszałaby moje prawo do własności

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Luty 5, 2014 o 07:36

Wójt będzie związany faktem ustanowienia służebności drogowej. Prawo to tworzy orzeczenie sądu – to orzeczenie sądu ingeruje we własność Pana nieruchomości, a nie decyzja wójta.

Odpowiedz

**** Luty 17, 2014 o 11:08

Dzień dobry, prosze o udzielenie mi opowiedzi, czy budowa budynków gozpodarczych, garaży w zabudowie mieszkaniowej/zagrodowej również jest zwolniona z opłaty 107 zł?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 18, 2014 o 22:01

Jeśli garaż jest związany z zabudową mieszkaniową – i wyłącznie mieszkaniową – to opłaty się nie pobiera.

Odpowiedz

Ewelina Marzec 18, 2014 o 18:24

Witam,

mam pytanie w sprawie linii zabudowy. W planie przestrzennym wyznaczona jest linia zabudowy dla pięciu działek leżących obok siebie wynosząca 6 metrów. Trzy z nich mają maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, na jednej z nich stoi dom w odległości 12 metrów od drogi. Dwie kolejne działki mają już obowiązującą linię zabudowy. Czy można w jakiś sposób zmienić tą linię zabudowy z obowiązującej na maksymalną?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 18, 2014 o 21:58

Zmiana linii zabudowy wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie może być dokonana decyzją administracyjną.

Odpowiedz

Ewelina Marzec 20, 2014 o 17:20

Czyli należy złożyć wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 21, 2014 o 10:55

Wniosek o zmianę planu miejscowego (bo plan miejscowy już obowiązuje), który jednak nie wiąże organów gminy i nie wszczyna postępowania w sprawie zmiany planu miejscowego.

Odpowiedz

misza Czerwiec 17, 2014 o 19:49

wniosek nic nie da – plany są aktualizowane co pare lat (5 z reguły) i wtedy należy wnioskować o zmianę planu w zakresie jaki nam sie podoba 🙂
http://zielonyasfalt.blogspot.com/

Odpowiedz

Robert Marzec 21, 2014 o 15:22

Witam
Bardzo bym prosił o rade bo mam mało czasu na odwołanie.Otrzymałem WZ dla 2 działek(rolne) z tym że na działce na której zależało mi na budowie budynku wyznaczyli linie zabudowy w taki sposób że 3/4 działki pozostaje puste.A więc rozumie że nie mogę postawić budynku w części poza linia?Dodam że w gminie nie ma planu zagospodorowania, a pani z gminy powiedziała że przez część mojej działki kiedyś ma przebiegać droga.I tu zagłębiłem temat okazuje się że nie ma ani planów projektów tej drogi ktoś sobie coś zaplanował w latach 80.Czy gmina miała prawo mi wydać ten plan z taką linia zabudowy oraz czy działka ma warunki jako cała czy tylko do tej linii bo już zaczynam się gubić.Bardzo proszę o odpowiedz pozdrawiam Robert

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 21, 2014 o 16:22

Linia zabudowy oddziela miejsce, gdzie wolno budować od drogi. Nie można budować między drogą a linią zabudowy. Nie potrafię natomiast powiedzieć czy linię zabudowy wyrysowano poprawnie – do tego konieczna jest analiza treści decyzji i załączonej do niej analizy urbanistycznej.

Odpowiedz

Robert Marzec 21, 2014 o 17:33

Dziękuje za szybką odpowiedz,co do linii zabudowy jest ona na działce która nie przylega do drogi (lecz mojej 2 działki z wjazdem) Czy byłaby możliwość odpłatnej porady u pana po przesłaniu do wglądu decyzji WZ?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 22, 2014 o 08:50

Oczywiście – zapraszam do kontaktu przez e-mail lub przez formularz kontaktowy na stronie głównej.

Odpowiedz

************ Kwiecień 15, 2014 o 12:38

Dzieńdobry, w przypadku gdy została wydana decyzja inwestycji celu publicznego, jednak okazało sie ze dla cześci terenu istnieje już mpzp to wówczas należy stwoierdzić nieważność decyzji? i o tym fakcie należy również powiadomić wojewode?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Kwiecień 16, 2014 o 20:31

Można rozważyć stwierdzenie nieważności decyzji w tym zakresie jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy kierować do samorządowego kolegium odwoławczego.

Odpowiedz

Darek Kwiecień 16, 2014 o 18:29

Witam
Mam pytanie:
Czy Wójt może wydać WZ w której zapisze że warunkiem jej obowiązywania jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej, przez grunt obcy (droga leśna – niepubliczna) w formie służebności drogi koniecznej ?
Cytat: ” Ustalam warunki zabudowy …. pod budowę … na działce …. pod warunkiem uzyskania służebności drogi koniecznej …..”

Czy może wystąpić do Nadleśniczego o uzgodnienie projektu decyzji w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9) – zarządca drogi (niepublicznej, niewyodrębnionej, niebędącej “Dr”) ?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Kwiecień 16, 2014 o 20:29

W decyzji WZ nie można zastrzec takiego warunki. Jeśli obszar objęty wnioskiem nie ma dostępu do drogi publicznej (bezpośrednio czy np. poprzez służebność), to należałoby odmówić ustalenia warunków zabudowy.

Odpowiedz

Wioleta Czerwiec 1, 2014 o 22:56

Dzień Dobry
Proszę o pomoc w kwestii co oznacza: “co najmniej jedna działka sąsiednia” zgodnie z art. 61 ust. pkt 1 z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy oznacza to: sąsiednia, bo mamy wspólną granicę, czy działka jest w obszarze analizowanym.
Bardzo proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Czerwiec 2, 2014 o 07:29

Chodzi o działkę w obszarze analizowanym, niekoniecznie bezpośrednio sąsiednią (styczną).

Odpowiedz

Wioleta Czerwiec 2, 2014 o 18:42

dziękuję za odpowiedź, nasuwa mi się kolejne pytanie skoro obszar może być objęty analizą w promieniu, który ma określone minimum tz. 50 m lub 3 długości frontu, a nie ma maximum to sąsiedztwo można być dowolnie “szerokie”?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Czerwiec 2, 2014 o 19:09

Każde odstępstwo od minimalnego obszaru trzeba uzasadnić, więc nie może być on dowolny. Np. takie odstępstwo uzasadnia fakt, iż granica przecinałaby istniejący obiekt albo w sposób nieuzasadniony pomijałaby część zwartej zabudowy.

Odpowiedz

Wioleta Czerwiec 2, 2014 o 19:40

Bardzo dziękuję za pomocne wyjaśnienia
-borykam się z sąsiadem, który chce zmienić warunki zabudowy tern objęty analizą zahacza o działkę i na tej podstawie powołuje się na kontynuację funkcji. Czy są jakieś kruczki, które można wykorzystać, aby odwołać się od tej decyzji?

Odpowiedz

DoradcaRN1999 Styczeń 3, 2015 o 19:35

Na zapytania i odpowiedzi tutaj trafiłem poszukując informacji związanych z WZ. Czytając Pana wyjaśnienia udało mi się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Dziękuje i serdecznie pozdrawiam życząc pomyślności w 2015 Nowym Roku!

Odpowiedz

Eliza Styczeń 9, 2015 o 21:41

Witam,
Mam pytanie,a mianowicie chce uzyskać warunki zabudowy dla działki rolnej o powierzchni 2000m , ziemia jest klasy III a ma dostęp do drogi publicznej i posiada sąsiada u którego trwa zabudowa jednorodzinna .
Mam wogule szanse na dostanie takiej decyzji czy lepiej poczekać na zmianę przepisów uchwały o gruntach rolnych.
Pozdrawiam i dziękuje
Eliza

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Luty 8, 2015 o 11:38

Pani Elizo, zależy to od rodzaju inwestycji, którą chce Pani realizować (czy będzie wiązać się ona z przeznaczeniem gruntu na cele nierolnicze) – jeśli chodzi o szczegóły, to zapraszam do kontaktu przez formularz po prawnej stronie.

Odpowiedz

Beniamin Niedbalski Marzec 3, 2015 o 15:27

Witam. Jestem właścicielem nieruchomości (ok. 1000m2) na której wybudowałem dom (ok 300 m2). Uchwałą Rady Gminy zmieniono plan zagospodarowanie przestrzennego sąsiednich nieruchomości tj. zlikwidowano drogę wewnętrzną, dzięki czemu moja nieruchomość graniczy z sąsiednia na której produkowane są pieczarki oraz zlokalizowana jest przydomowa elektrownia wiatrowa, zmieniono przeznaczenie terenów z zabudowy jednorodzinnej na zabudowę usługowo przemysłową. Moje pytanie brzmi, czy z faktu, iż dokonano powyższych zmian w PZP mogę dochodzić roszczeń odszkodowawczych na podstawie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 5, 2015 o 08:59

Witam! Ocena wpływu planu miejscowego na nieruchomość wymaga przeanalizowania uwarunkowań jej zagospodarowania na przed i po wejściu w życie planu miejscowego. Nie jest to możliwe w komentarzach na blogu, ale zapraszam do indywidualnego kontaktu.

Odpowiedz

karol Marzec 15, 2015 o 21:09

Dzień dobry, mam pytanie o interpretację zapisów planu miejscowego i wskazanych tam powierzchni biologicznie czynnej.
Działka o powierzchni około 28000 m2 znajduje się na terenie oznaczonym jako 18 AG, którego powierzchnia wynosi około 70000 m2.
W planie miejscowym jest mowa o terenie 18AG,
Odnośnie zieleni jest zapis: Ustala się następujące nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż na terenach: zabudowy usługowej i działalności gospodarczej 30%.
W pierwszej zmianie planu pojawiła się definicja terenu:
terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi.
Intensywność zabudowy jest już podana w stosunku do działki budowlanej.
W innych planach miejscowych tej gminy powierzchnia biologicznie czynna jest podawana w większości w stosunku do działki budowlanej lub działki gruntu, w niektórych przypadkach także w stosunku do terenu.
Czy w takim razie powinno przyjąć się powierzchnię biologicznie czynną w stosunku do całego terenu 18AG, czy też w stosunku do działki, co byłoby w tm przypadku mniej korzystne.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Marzec 15, 2015 o 21:53

Panie Karolu, to zbyt szczegółowe pytanie by odpowiedzieć na nie w komentarzu – wymaga ono przeanalizowania MPZP jako całości i jego zmian.

Odpowiedz

PIT Maj 14, 2015 o 19:45

Witam, mam dwa pytania:
1. Czy istniej możliwość uchylania bądź unieważnienia decyzji o warunkach zabudowy tudzież o pozwoleniu na budowę z mocy organu nadrzędnego nad urzędem miasta w sytuacji gdy sprawę wnosi osobą nie będąca stroną postępowania? (chodzi tutaj o nadzór wojewody nad planowaniem przestrzennym i urbanistycznym i nadzór samorządowego kolegium odwoławczego)
2. Czy urząd może wydać zgodę na warunki zabudowy budynku wielorodzinnego o wysokości 20 m i szerokości 50 m gdy analiza uranistyczna wykazuje że w całej okolicy jest zabudowa jednorodzinna i nie ma budynku wyższego niż 9 m i szerszego niż 20, a dodatkowo w studium (nie ma MPZP) teren ten jest wskazany jako teren zielony i rekreacyjny, a działki bezpośrednio sąsiadujące nie są w ogóle zabudowane (nie ma więc mowy o kontynuacji funkcji…)?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Maj 17, 2015 o 12:12

1- postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wszczyna się na wniosek strony, ale można je również wszcząć z urzędu. Co do innych postępowań zmierzających do uchylenia – będzie to zależało od rodzaju postępowania i rodzaju uchybienia.

2 – ocena kontynuacji funkcji zabudowy to kwestia dość złożona i trzeba ją rozpatrywać w odniesieniu do danego terenu – w takich sprawach proszę o kontakt przez formularz po prawnej stronie.

Odpowiedz

... Październik 21, 2015 o 13:15

Witam, czy można odrzucić wniosek na budowę 9 budynków mieszkalnych?

Odpowiedz

Iwo Fisz Październik 23, 2015 o 13:24

Wydanie decyzji WZ na 9 budynków samo w sobie nie jest błędne – nie znam jednak okoliczności sprawy, aby powiedzieć, czy taka decyzja była trafna.

Odpowiedz

... Październik 22, 2015 o 10:19

Prosze o informacje czy zasadne jest wydanie decyzji o wz na 9 budynków?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.