Publikacje

 1. Problematyka opłat za usunięcie drzew lub krzewów, „Administracja wobec praw majątkowych jednostki. Publikacja pokonferencyjna”, Kraków 2010, s. 35-45.
 2. Problematyka opłat za usunięcie drzew lub krzewów, „CASUS”, wiosna 2010 (nr 55), wkładka s. 20-21.
 3. Strona decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (wraz z dr. T. Brzezickim), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2010, nr 4 (nr 122), s. 9-13.
 4. Foreign Direct Investment Law: Protection of the Investor in Administrative Proceedings,  „Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna”, Kraków 2011 (płyta CD),
 5. Kwestia dopuszczalności zażalenia na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania po nowelizacji art. 101 § 3 k.p.a(współautor: Tomasz Brzezicki), „CASUS”, zima 2011 (nr 62), s. 22-25.
 6. Wybrane problemy wykonywania zawodu adwokata w świetle dyrektywy 98/5/WE i jej implementacji w porządkach prawnych niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej, „Europeizacja prawa administracyjnego”, red. I. Rzucidło, Lublin 2011, s. 178-188.
 7. Wybrane zagadnienia regulacji europejskich dotyczących rynku ciepła, „Kwartalnik Koła Integracji Europejskiej KItE. Wydanie Specjalne. IV Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów. Materiały z konferencji 27-28 maja 2011 r.”, red. J. Kapała, Wrocław 2011, s. 29-35.
 8. Jaka procedura oddawania pieniędzy (współautor: Tomasz Brzezicki), „Rzeczpospolita” z 6 czerwca 2012 r., s. D11.
 9. Wybrane przykłady nietypowych regulacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, „Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy. Publikacja pokonferencyjna 13-14 kwietnia 2012 roku, Kraków”, red. L. Dubiński, T. Kocoł, Kraków 2012, s. 85-92.
 10. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności (współautor: Tomasz Brzezicki), , „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 8, s. 16-20,
 11. Konsekwencje wadliwego oznaczenia strony w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (współautor: Tomasz Brzezicki),  „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 10, s. 22-28.
 12. Glosa do wyroku NSA z dnia 21 czerwca 2012 r., II OSK 606/11 (współautor: Tomasz Brzezicki),  „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2012, nr 11, s. 30-32.
 13. Konwalidacja braku umocowania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (współautor: Tomasz Brzezicki), „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2013, nr 3, s. 21-25.
 14. Zasady podziału nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy – glosa (współautor: Tomasz Brzezicki), Nieruchomości 2013, nr 5, s. 24-26.
 15. Glosa do wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 11 lipca 2012 r., II SA/Bd 505/12 (współautor: Tomasz Brzezicki), „CASUS”, wiosna 2013 (nr 67), s. 60-64.
 16. Należność i opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (współautor: Tomasz Brzezicki), „CASUS” zima 2013 (nr 70), s. 39-43.
 17. Decyzja o warunkach zabudowy w pytaniach i odpowiedziach, Inwestycje Sektora Publicznego” 2014, nr 1, s. 64-65.
 18. Lokalizacja cmentarza (współautor: Tomasz Brzezicki), „Nieruchomości” 2014, nr 4, s. 12-15.
 19. Tytuł prawny do składowiska odpadów (współautor: Tomasz Brzezicki), „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 4, s. 55-67,
 20. Nakłady użytkownika wieczystego w procedurze aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
  (współautorzy: Tomasz Brzezicki, Andrzej Lesiński), Casus 2016, jesień (82), s. 13-18.
 21. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – wybrane uwagi, Casus 2017, zima (nr 87), s. 40-42.
 22. Rokowania w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – glosa, Nieruchomości C.H. Beck 2018, Nr 8 (współautor: Anna Buchwald).
 23. Budowa urządzeń ciepłowniczych na podstawie przepisów tzw. specustawy mieszkaniowej, Nowa Energia 2019, nr 4.
 24. Zajęcie nieruchomości w trybie art. 126 GospNierU – glosa do wyroku WSA w Łodzi, Nieruchomości C.H. Beck 2019, Nr 11.

 1. **** pisze:

  Mam pytanie: Wnioskodawca będący współwłaścicielem działki ubiega się o warunki zabudowy po poinformowaniu pozostałych współwłascieli i sąsiadów o wszczęciu postepowania dotyczącego wydania warunków zabudowy, jedna ze stron zwróciła sie do urzedu z pismem dotyczacym prosby zawieszenia postepowania w zwiazku z toczącym sie postepowaniem sądowym dotyczacym zniesienia współwłasności na działce na której wnioskodawca ubiega sie o wydanie warunków zabudowy , czy zawieszenie postepowania jest podstawne zważywszy na fakt, że decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do gruntu i o warunki zabudowy może ubiegać się kazdy?

 2. Michał pisze:

  Proszę o wyjaśnienie: Właściciel sąsiedniej działki rolnej niezabudowanej, która w miejscowym planie obowiązującym do 2004 była działką niebudowlaną, stara się o uzyskanie warunków zabudowy. Jednocześnie działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Właściciel sąsiedniej nieruchomości na drodze sądowej chce uzyskać dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności po moim gruncie. Moje pytanie brzmi: jeśli sąd ustanowi służebność po moim gruncie bez mojej zgody, to jak do tej sytuacji powinien się odnieść Wójt przy wydawaniu w.z. skoro w treści decyzji o warunkach zabudowy pojawia się zapis „niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich”. W tym wypadku naruszałaby moje prawo do własności

 3. **** pisze:

  Dzień dobry, prosze o udzielenie mi opowiedzi, czy budowa budynków gozpodarczych, garaży w zabudowie mieszkaniowej/zagrodowej również jest zwolniona z opłaty 107 zł?

 4. Ewelina pisze:

  Witam,

  mam pytanie w sprawie linii zabudowy. W planie przestrzennym wyznaczona jest linia zabudowy dla pięciu działek leżących obok siebie wynosząca 6 metrów. Trzy z nich mają maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, na jednej z nich stoi dom w odległości 12 metrów od drogi. Dwie kolejne działki mają już obowiązującą linię zabudowy. Czy można w jakiś sposób zmienić tą linię zabudowy z obowiązującej na maksymalną?

 5. Robert pisze:

  Witam
  Bardzo bym prosił o rade bo mam mało czasu na odwołanie.Otrzymałem WZ dla 2 działek(rolne) z tym że na działce na której zależało mi na budowie budynku wyznaczyli linie zabudowy w taki sposób że 3/4 działki pozostaje puste.A więc rozumie że nie mogę postawić budynku w części poza linia?Dodam że w gminie nie ma planu zagospodorowania, a pani z gminy powiedziała że przez część mojej działki kiedyś ma przebiegać droga.I tu zagłębiłem temat okazuje się że nie ma ani planów projektów tej drogi ktoś sobie coś zaplanował w latach 80.Czy gmina miała prawo mi wydać ten plan z taką linia zabudowy oraz czy działka ma warunki jako cała czy tylko do tej linii bo już zaczynam się gubić.Bardzo proszę o odpowiedz pozdrawiam Robert

 6. ************ pisze:

  Dzieńdobry, w przypadku gdy została wydana decyzja inwestycji celu publicznego, jednak okazało sie ze dla cześci terenu istnieje już mpzp to wówczas należy stwoierdzić nieważność decyzji? i o tym fakcie należy również powiadomić wojewode?

 7. Darek pisze:

  Witam
  Mam pytanie:
  Czy Wójt może wydać WZ w której zapisze że warunkiem jej obowiązywania jest uzyskanie dostępu do drogi publicznej, przez grunt obcy (droga leśna – niepubliczna) w formie służebności drogi koniecznej ?
  Cytat: ” Ustalam warunki zabudowy …. pod budowę … na działce …. pod warunkiem uzyskania służebności drogi koniecznej …..”

  Czy może wystąpić do Nadleśniczego o uzgodnienie projektu decyzji w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9) – zarządca drogi (niepublicznej, niewyodrębnionej, niebędącej „Dr”) ?

 8. Wioleta pisze:

  Dzień Dobry
  Proszę o pomoc w kwestii co oznacza: „co najmniej jedna działka sąsiednia” zgodnie z art. 61 ust. pkt 1 z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czy oznacza to: sąsiednia, bo mamy wspólną granicę, czy działka jest w obszarze analizowanym.
  Bardzo proszę o odpowiedz.
  Pozdrawiam

  • Chodzi o działkę w obszarze analizowanym, niekoniecznie bezpośrednio sąsiednią (styczną).

   • Wioleta pisze:

    dziękuję za odpowiedź, nasuwa mi się kolejne pytanie skoro obszar może być objęty analizą w promieniu, który ma określone minimum tz. 50 m lub 3 długości frontu, a nie ma maximum to sąsiedztwo można być dowolnie „szerokie”?

    • Każde odstępstwo od minimalnego obszaru trzeba uzasadnić, więc nie może być on dowolny. Np. takie odstępstwo uzasadnia fakt, iż granica przecinałaby istniejący obiekt albo w sposób nieuzasadniony pomijałaby część zwartej zabudowy.

     • Wioleta pisze:

      Bardzo dziękuję za pomocne wyjaśnienia
      -borykam się z sąsiadem, który chce zmienić warunki zabudowy tern objęty analizą zahacza o działkę i na tej podstawie powołuje się na kontynuację funkcji. Czy są jakieś kruczki, które można wykorzystać, aby odwołać się od tej decyzji?

 9. DoradcaRN1999 pisze:

  Na zapytania i odpowiedzi tutaj trafiłem poszukując informacji związanych z WZ. Czytając Pana wyjaśnienia udało mi się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Dziękuje i serdecznie pozdrawiam życząc pomyślności w 2015 Nowym Roku!

 10. Eliza pisze:

  Witam,
  Mam pytanie,a mianowicie chce uzyskać warunki zabudowy dla działki rolnej o powierzchni 2000m , ziemia jest klasy III a ma dostęp do drogi publicznej i posiada sąsiada u którego trwa zabudowa jednorodzinna .
  Mam wogule szanse na dostanie takiej decyzji czy lepiej poczekać na zmianę przepisów uchwały o gruntach rolnych.
  Pozdrawiam i dziękuje
  Eliza

 11. Beniamin Niedbalski pisze:

  Witam. Jestem właścicielem nieruchomości (ok. 1000m2) na której wybudowałem dom (ok 300 m2). Uchwałą Rady Gminy zmieniono plan zagospodarowanie przestrzennego sąsiednich nieruchomości tj. zlikwidowano drogę wewnętrzną, dzięki czemu moja nieruchomość graniczy z sąsiednia na której produkowane są pieczarki oraz zlokalizowana jest przydomowa elektrownia wiatrowa, zmieniono przeznaczenie terenów z zabudowy jednorodzinnej na zabudowę usługowo przemysłową. Moje pytanie brzmi, czy z faktu, iż dokonano powyższych zmian w PZP mogę dochodzić roszczeń odszkodowawczych na podstawie Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym?

 12. karol pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie o interpretację zapisów planu miejscowego i wskazanych tam powierzchni biologicznie czynnej.
  Działka o powierzchni około 28000 m2 znajduje się na terenie oznaczonym jako 18 AG, którego powierzchnia wynosi około 70000 m2.
  W planie miejscowym jest mowa o terenie 18AG,
  Odnośnie zieleni jest zapis: Ustala się następujące nasycenie terenu zielenią nie mniejsze niż na terenach: zabudowy usługowej i działalności gospodarczej 30%.
  W pierwszej zmianie planu pojawiła się definicja terenu:
  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi.
  Intensywność zabudowy jest już podana w stosunku do działki budowlanej.
  W innych planach miejscowych tej gminy powierzchnia biologicznie czynna jest podawana w większości w stosunku do działki budowlanej lub działki gruntu, w niektórych przypadkach także w stosunku do terenu.
  Czy w takim razie powinno przyjąć się powierzchnię biologicznie czynną w stosunku do całego terenu 18AG, czy też w stosunku do działki, co byłoby w tm przypadku mniej korzystne.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 13. PIT pisze:

  Witam, mam dwa pytania:
  1. Czy istniej możliwość uchylania bądź unieważnienia decyzji o warunkach zabudowy tudzież o pozwoleniu na budowę z mocy organu nadrzędnego nad urzędem miasta w sytuacji gdy sprawę wnosi osobą nie będąca stroną postępowania? (chodzi tutaj o nadzór wojewody nad planowaniem przestrzennym i urbanistycznym i nadzór samorządowego kolegium odwoławczego)
  2. Czy urząd może wydać zgodę na warunki zabudowy budynku wielorodzinnego o wysokości 20 m i szerokości 50 m gdy analiza uranistyczna wykazuje że w całej okolicy jest zabudowa jednorodzinna i nie ma budynku wyższego niż 9 m i szerszego niż 20, a dodatkowo w studium (nie ma MPZP) teren ten jest wskazany jako teren zielony i rekreacyjny, a działki bezpośrednio sąsiadujące nie są w ogóle zabudowane (nie ma więc mowy o kontynuacji funkcji…)?

  • 1- postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności wszczyna się na wniosek strony, ale można je również wszcząć z urzędu. Co do innych postępowań zmierzających do uchylenia – będzie to zależało od rodzaju postępowania i rodzaju uchybienia.

   2 – ocena kontynuacji funkcji zabudowy to kwestia dość złożona i trzeba ją rozpatrywać w odniesieniu do danego terenu – w takich sprawach proszę o kontakt przez formularz po prawnej stronie.

 14. ... pisze:

  Witam, czy można odrzucić wniosek na budowę 9 budynków mieszkalnych?

  • Iwo Fisz pisze:

   Wydanie decyzji WZ na 9 budynków samo w sobie nie jest błędne – nie znam jednak okoliczności sprawy, aby powiedzieć, czy taka decyzja była trafna.

 15. ... pisze:

  Prosze o informacje czy zasadne jest wydanie decyzji o wz na 9 budynków?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *