Ustalenie parametrów zabudowy

Iwo Fisz        08 grudnia 2015        9 komentarzy

Bardzo wiele osób skupia się na możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba jednak pamiętać, że istotne jest nie tylko uzyskanie decyzji pozytywnej, ale również uzyskanie takich parametrów zabudowy, jakie są niezbędne dla inwestycji.

Szczegółowe parametry zabudowy wraz ze sposobem ich ustalania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jest to linia zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki oraz geometria dachu.

Z rozmaitych powodów, zdarzają się sytuacje, w których organy nie ustalają wymaganych parametrów zabudowy. Często tłumaczone jest to enigmatycznym stwierdzeniem, że wynika to z charakterystyki inwestycji.

Co do zasady, zachowanie takie jest niepoprawne, jeśli określony parametr znajduje zastosowania do planowanej inwestycji. Nieustalenie parametru zabudowy nie powinno również prowadzić do przyjęcia, że dany “nieustalony” parametr może być kształtowany w sposób dowolny.

Iwo Fisz

{ 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki | umowanajmu.info Grudzień 9, 2015 o 12:59

Dawno nie zaglądałem, mam wrażenie, że blog zmienił wygląd. Bardzo fajnie teraz wygląda!

Odpowiedz

Iwo Fisz Grudzień 17, 2015 o 09:08

Dziękuję!

Odpowiedz

Maria Grudzień 11, 2015 o 15:21

Ciekawy blog, pozdrawiam!

Odpowiedz

GFP Grudzień 14, 2015 o 11:47

zgadam się w pełni!

Odpowiedz

eM Grudzień 16, 2015 o 12:07

a czy w przypadku WZ dla zmiany sposobu użytkowania obiektu, który nie będzie ulegał rozbudowie można ustalić parametry na zasadzie “bez zmian”?

Odpowiedz

Iwo Fisz Grudzień 17, 2015 o 09:08

Taki sposób określania parametrów przy zmianie sposobu użytkowania jest stosowany w decyzjach dość powszechnie.

Odpowiedz

PAWEŁ Luty 4, 2016 o 16:53

Czy urbanista opracowujący WT dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego może przyjąć “swoje” kryterium określające sposób nowej zabudowy ? Chodzi mi o wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki (przepis), natomiast urbanista dopisuje, jeszcze to tego punktu wysokość okapu. Żaden z ustaleń paragrafu 1 rozporządzenia MI w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy … nie posługuje się pojęciem: “okap”, ” wysokość okapu”. Pojęcia takie jak: gzyms, attyka, okap to nie są pojęcia jednoznaczne, tożsame. Ustawodawca w pkt.5 geometria dachu przywołuje definicje takie jak: kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych.
Co robić ? Czy urbanista ma rację ? Czy są w tej kwestii jakieś wyroki sądów ?
Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Iwo Fisz Luty 15, 2016 o 23:50

Tego rodzaju “doprecyzowania” parametrów są dość powszechnie stosowane i co do zasady akceptowane przez sądy administracyjne (np. wysokość okapu, liczba kondygnacji).

Odpowiedz

Grażyna Lipiec 14, 2016 o 19:26

Mam działkę rolną zabudowaną 3.420ha część rolną w 2015 roku obkopano mi z obydwu jej stron koncesje wydano na podstawie studium nie ma planów. Czy mogę starać się na bazie studium o odszkodowanie od gminy czy potrzebny jest plan zagospodarowania.Proszę o odopowiedź

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: