Wznowienie postępowania w sprawie warunków zabudowy

W jeden ze spraw, którą prowadzę, klient został pominięty przez prezydenta miasta w postępowaniu dotyczącym warunków zabudowy. Organ nie uznał go za stronę, choć inwestycja będzie niewątpliwie oddziaływać na jego nieruchomość – oddziela go od inwestycji tylko wąska droga wewnętrzna.

Jest to sytuacja częsta i wynika ona z różnych czynników. Czasem przyczyną są trudności w określeniu zakresu oddziaływania inwestycji, choć zdarzają się przypadki, gdy organ celowo chce ograniczyć liczbę stron postępowania.

Co w takiej sytuacji należy zrobić? Zażądać wznowienia postępowania. Postępowanie wznowieniowe jest bodaj najbardziej skomplikowanym postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w trybie nadzwyczajnym.

Kluczowe jest natomiast to, że wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją z uwagi na niezapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu następuje tylko na wniosek strony (nie z urzędu). Termin na złożenie tego wniosku jest stosunkowo krótki – to jest miesiąc od dowiedzenia się o decyzji.

Oczywiście, taki wniosek o wznowienie postępowania złożyłem. Organ wznowił postępowanie (czyli wydało postanowienie o wznowieniu postępowania) i teraz powinien przeprowadzić postępowanie co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Oznacza to, że teraz organ ma sprawdzić, czy rzeczywiście klient został niesłusznie pominięty w postępowaniu oraz zweryfikować czy w takiej sytuacji rozstrzygnięcie sprawy nie powinno być inne.  Jestem ciekaw jak zostanie oceniona moja argumentacja.

Iwo Fisz
Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Ewelina pisze:

    Co to oznacza dla wydanej decyzji i Inwestora? Czy decyzja zachowuje swoją moc podczas wznowienia postępowania? Co można zrobić jako sprzeciwiający się inwestycji (gdy wznowiono postępowanie) żeby ją unieważnić?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *