Wznowienie postępowania w sprawie warunków zabudowy

W jeden ze spraw, którą prowadzę, klient został pominięty przez prezydenta miasta w postępowaniu dotyczącym warunków zabudowy. Organ nie uznał go za stronę, choć inwestycja będzie niewątpliwie oddziaływać na jego nieruchomość – oddziela go od inwestycji tylko wąska droga wewnętrzna.

Jest to sytuacja częsta i wynika ona z różnych czynników. Czasem przyczyną są trudności w określeniu zakresu oddziaływania inwestycji, choć zdarzają się przypadki, gdy organ celowo chce ograniczyć liczbę stron postępowania.

Co w takiej sytuacji należy zrobić? Zażądać wznowienia postępowania. Postępowanie wznowieniowe jest bodaj najbardziej skomplikowanym postępowaniem administracyjnym, prowadzonym w trybie nadzwyczajnym.

Kluczowe jest natomiast to, że wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją z uwagi na niezapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu następuje tylko na wniosek strony (nie z urzędu). Termin na złożenie tego wniosku jest stosunkowo krótki – to jest miesiąc od dowiedzenia się o decyzji.

Oczywiście, taki wniosek o wznowienie postępowania złożyłem. Organ wznowił postępowanie (czyli wydało postanowienie o wznowieniu postępowania) i teraz powinien przeprowadzić postępowanie co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy. Oznacza to, że teraz organ ma sprawdzić, czy rzeczywiście klient został niesłusznie pominięty w postępowaniu oraz zweryfikować czy w takiej sytuacji rozstrzygnięcie sprawy nie powinno być inne.  Jestem ciekaw jak zostanie oceniona moja argumentacja.

Iwo Fisz
Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

  1. Ewelina pisze:

    Co to oznacza dla wydanej decyzji i Inwestora? Czy decyzja zachowuje swoją moc podczas wznowienia postępowania? Co można zrobić jako sprzeciwiający się inwestycji (gdy wznowiono postępowanie) żeby ją unieważnić?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *