Ustawa antywiatrakowa podpisana przez Prezydenta

Iwo Fisz        27 czerwca 2016        Komentarze (1)

Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która ma istotnie ograniczyć budowę elektrowni wiatrowych. Ustawa budzi duże kontrowersje zarówno wśród inwestorów, jak i wśród właścicieli nieruchomości.

Ustawa przewiduje znaczne zmiany w lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowych. W skrócie, można ją streścić następująco:

  1. lokalizacja elektrowni następuje wyłącznie w planie miejscowym,
  2. odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych (lub mieszanych z funkcją mieszkalną) musi wynosić minimum dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej; odległości te uwzględnia się w aktach planistycznych i w rozstrzygnięciach w sprawach indywidualnych,
  3. plany miejscowe przewidujące lokalizację elektrowni wiatrowych muszą określać jej maksymalną całkowitą wysokość i powinny być sporządzone dla obszaru, w którym nie powinna być lokowana zabudowa mieszkalna (lub mieszana z funkcją mieszkalną),
  4. decyzje o warunkach zabudowy wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na elektrownie wiatrowe tracą moc, chyba że przed dniem wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę,
  5. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na elektrownie wiatrowe umarza się,
  6. istniejące elektrownie, niespełniające wymogów odległości, mogą być przedmiotem  remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania  elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko,
  7. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, mogą być prowadzone na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
  8. w przypadku planów miejscowych, będących w opracowaniu, istotnym momentem dla stosowania przepisów ustawy jest wyłożenie projektu planu miejscowego,
  9. zmiany w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

Iwo Fisz

zdjęcie: CC BY-SA 3.0, Autor: Krzysztof, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lktrwnwtrw.jpg

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Łukasz Lipiec 5, 2016 o 10:30

W sumie jest, to dobra wiadomość. W mojej okolicy roi się od farm wiatrowych i często były budowane za blisko zabudowań.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: