Ustawa antywiatrakowa podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która ma istotnie ograniczyć budowę elektrowni wiatrowych. Ustawa budzi duże kontrowersje zarówno wśród inwestorów, jak i wśród właścicieli nieruchomości.

Ustawa przewiduje znaczne zmiany w lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowych. W skrócie, można ją streścić następująco:

 1. lokalizacja elektrowni następuje wyłącznie w planie miejscowym,
 2. odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych (lub mieszanych z funkcją mieszkalną) musi wynosić minimum dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej; odległości te uwzględnia się w aktach planistycznych i w rozstrzygnięciach w sprawach indywidualnych,
 3. plany miejscowe przewidujące lokalizację elektrowni wiatrowych muszą określać jej maksymalną całkowitą wysokość i powinny być sporządzone dla obszaru, w którym nie powinna być lokowana zabudowa mieszkalna (lub mieszana z funkcją mieszkalną),
 4. decyzje o warunkach zabudowy wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na elektrownie wiatrowe tracą moc, chyba że przed dniem wejścia w życie ustawy wobec inwestycji nimi objętych wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę,
 5. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy na elektrownie wiatrowe umarza się,
 6. istniejące elektrownie, niespełniające wymogów odległości, mogą być przedmiotem  remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania  elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia parametrów użytkowych elektrowni lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko,
 7. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, mogą być prowadzone na dotychczasowych zasadach jeszcze przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
 8. w przypadku planów miejscowych, będących w opracowaniu, istotnym momentem dla stosowania przepisów ustawy jest wyłożenie projektu planu miejscowego,
 9. zmiany w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości.

 

Iwo Fisz

Specjalizuję się w prawie administracyjnym. Doradzam w zakresie gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony przyrody i środowiska.

Podobne artykuły

Komentarz do tego wpisu post

 1. Łukasz pisze:

  W sumie jest, to dobra wiadomość. W mojej okolicy roi się od farm wiatrowych i często były budowane za blisko zabudowań.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *